Hva kan du om NEXO-evnene?

  • Hvor kommer NEXO-evnene fra?

  • Hvor kan du finne NEXO-evner i din egen verden?

  • Hvordan oppgraderer du med NEXO-evner?

  • Hva skjer med NEXO KNIGHTS™ ridderne når de får NEXO-evner?

  • NEXO KNIGHTS™ får NEXO-evnene inn gjennom ...?

  • Hvor mange NEXO-evner finnes det?