#000000

Grampa Simpson

Gamle Abe Simpson er en bablende kilde til merkelig visdom og tvilsomme råd, og det er nesten umulig å få ham til å holde munn. Han husker klart og tydelig at han deltok i viktige historiske begivenheter som enten skjedde lenge før han ble født eller som muligens aldri en gang har hendt.