#000000

DYREKONTROLLØR

"Å nei, ikke det stinkdyret igjen!"Har du flaggermus på loftet, huggormer i boden eller krokodiller på badet, er det dyrekontrolløren du skal ringe. Hun kan alt om hvordan man lokker uønskede skapninger fram fra skjulestedet sitt, fanger dem på snilleste måte og frakter dem tilbake til naturen for å slippe dem fri.Men det er spesielt ett stinkdyr som gir henne mye hodebry. Uansett hvor mange ganger hun frakter det bort, finner det alltid veien tilbake til kontoret hennes. Kanskje stinkdyret rett og slett liker henne? Litt koselig er det jo, men et stinkdyr hører hjemme i naturen. Derfor havner han bums rett i nettet og kjøres tilbake til skogen hver gang han viser sin illeluktende kropp!