#000000

Romvesenskurkedame

"Reis ut og ta herredømme over universet i mitt navn!"

Romvesenskurkedamen har et navn som er altfor majestetisk (OG altfor langt og umulig å uttale) til å nevnes her. Med sitt galaktiske imperium har hun kun ett mål for øye: å få herredømme over hele universet! Fra sin kneisende festning i den keiserlige troneverdenen sender hun ut flåter med UFO-er til alle galaksens hjørner. Hver fartøyssjef har ordre om å erobre alle planeter de finner.

Romvesenskurkedamen har ikke noe annet ønske enn å herske over hver krik og krok av det ytre rom. Derfor er det så irriterende når andre prøver å stoppe henne – spesielt den irriterende galaksejenta som alltid dukker opp i siste sekund, klarer å rømme fra alle snedige feller og ødelegger planene hennes. Hvorfor forstår ikke alle at universet ville vært et mye bedre sted om de alle bare sverget evig troskap til henne?