Video

Mål: Mor (Gripp3r) (Engelsk versjon)

nov 15. 2015

Får Gripp3r til å slippe baseball-trofeet gjentatte ganger for å terge moren helt til hun forlater rommet hans.