Designet av Martyn Boogaarts
Denne snille robothjelperen bruker lyssensoren sin for å følge streker i ulike farger samt registrere og reagere på objekter som sperrer veien for den. Den kan bevege seg på egen hånd eller styres ved hjelp av IR-senderen.