REACH

Informasjon om stoffer på listen over REACH-kandidater

Følgende produkter inneholder et litium-polymer-batteri. Produsenten av dette batteriet har informert oss om at det kan inneholde stoffet «1,3-propansulton» (CAS-nr. 1120-71-4) i mengder som overstiger 0,1 % (etter vekt).

 • 45601 – Technic large hub
 • 45610 – Technic large hub battery
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE Prime set

51515 – Robot Inventor

 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set
 • 45612 – Technic Small Hub Battery

Følgende produkter inneholder en diode på et utilgjengelig kretskort som produsenten har informert oss om at inneholder «bly (CAS-nr. 7439-92-1)» i mengder som overstiger 0,1 % (masse/masse).

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

Følgende produkter inneholder et utilgjengelig piezoelektrisk materiale, som produsenten har informert oss om at inneholder «bly-titan- zirkoniumoksid (CAS nr. 12626-81-2)» i mengder som overstiger 0,1 % (etter vekt).

 • 10970 - Fire Station & Helicopter
 • 10959 - Police Station & Helicopter
 • 10969 - Fire Truck
 • 10933 - Tower Crane & Construction
 • 10990 - Construction Site

Følgende produkter inkluderer en skjerm med et utilgjengelig polariserende filter som produsenten har informert oss om inneholder «2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (CAS no 25973-55-1)» i mengder som overskrider 0,1% (etter vekt).

 • 71360 – Adventures with Mario Starter Course

• 71387 – Adventures with Luigi Starter Course
• 71403 – Adventures with Peach Starter Course

De nevnte stoffene står oppført på den gjeldende versjonen av European Chemical Agency REACH Candidate List. I overensstemmelse med artikkel 33 i Parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1907/2006 REACH er vi pålagt å informere publikum dersom et slikt stoff forekommer, selv i svært små mengder.

Forekomsten innebærer ingen sikkerhetsrisiko, og publikum vil ikke bli eksponert for stoffet under normale omstendigheter.

Ingen andre LEGO produkter utover de ovennevnte inneholder stoffer som står oppført på den gjeldende kandidatlisten i REACH-regelverket i mengder som overstiger 0,1 % (etter vekt).

Beskytt miljøet. Ikke kast batterier eller produkter med batterier i husholdningsavfallet. Kontakt kommunen for veiledning om gjenbruk og miljøstasjoner.

Du kan få mer informasjon om produktsikkerhet på www.LEGO.com/aboutus/responsibility eller ved å ringe 00800 5346 5555.