REACH

Informasjon om stoffer på listen over REACH-kandidater

Følgende produkter inneholder et litium-knappcellebatteri (av type CR1216). Produsenten av dette batteriet har informert oss om at det kan inneholde stoffet «1,2-dimetoksyetan, etylenglykoldimetyleter» (EGDME) i mengder som overstiger 0,1 % (masse/masse).

 • 60215 – Fire station
 • 60209 – Sky Police Diamond Heist
 • 60216 – Downtown Fire Brigade
 • 60246 – Police Station

Følgende produkter inneholder et litium-polymer-batteri. Produsenten av dette batteriet har informert oss om at det kan inneholde stoffet «1,3-propansulton» (CAS-nr. 1120-71-4) i mengder som overstiger 0,1 % (masse/masse).

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45610 – Technic Large Hub Battery
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 45302 – Smarthub Rechargeable Battery
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set
 • 45612 – Technic Small Hub Battery

Følgende produkter inneholder en diode på et utilgjengelig kretskort som produsenten har informert oss om at inneholder «bly (CAS-nr. 7439-92-1)» i mengder som overstiger 0,1 % (masse/masse).

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

De nevnte stoffene står oppført på den gjeldende versjonen av European Chemical Agency REACH Candidate List. I overensstemmelse med artikkel 33 i Parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1907/2006 REACH er vi pålagt å informere publikum dersom et slikt stoff forekommer, selv i svært små mengder.

Forekomsten innebærer ingen sikkerhetsrisiko, og publikum vil ikke bli eksponert for stoffet under normale omstendigheter.

Ingen andre LEGO produkter utover de ovennevnte inneholder stoffer som står oppført på den gjeldende kandidatlisten i REACH-regelverket i mengder som overstiger 0,1 % (masse/masse).

Beskytt miljøet. Ikke kast batterier eller produkter med batterier i husholdningsavfallet. Kontakt kommunen for veiledning om gjenbruk og miljøstasjoner.

Du kan få mer informasjon om produktsikkerhet på www.LEGO.com/aboutus/responsibility eller ved å ringe 00800 5346 5555.