REACH

Informasjon om stoffer på listen over REACH-kandidater

Alle produktene oppfyller eller overoppfyller de strengeste krav til kvalitet og sikkerhet.

Fire av produktene våre (60215 Brannstasjon, 60209 Politi og diamantkupp, 60216 Brannvesenet i aksjon og 60246 Politistasjon) inneholder et litium-myntcellebatteri (type CR1216). Produsenten av dette batteriet har informert oss om at det kan inneholde stoffet «1,2-dimetoksyetan; etylenglykol-dimetyleter» (EGDME) i mengder som overstiger 0,1 % (masse/masse).

Fire av våre andre produkter (45601 Technic Stor hub, 45610 Technic Batteri til stor hub, 45678 LEGO Education SPIKE startsett og 45302 Oppladbart batteri for Smarthub) inneholder et litium-polymerbatteri. Produsenten av dette batteriet har informert oss om at det kan inneholde stoffet «1,3-propansultonr» (CAS-nr. 1120-71-4) i mengder som overstiger 0,1 % (masse/masse).

De nevnte stoffene står oppført på den gjeldende versjonen av European Chemical Agency REACH Candidate List. I overensstemmelse med artikkel 33 i Parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 19072006 REACH er vi pålagt å informere publikum dersom et slikt stoff forekommer, selv i svært små mengder.

Forekomsten innebærer ingen sikkerhetsrisiko, og publikum vil ikke bli eksponert for stoffet under normale omstendigheter.

Ingen andre LEGO produkter utover de ovennevnte inneholder stoffer som står oppført på den gjeldende kandidatlisten i REACH-regelverket i mengder som overstiger 0,1 % (masse/masse).

Beskytt miljøet. Ikke kast batterier eller produkter som inneholder batterier, i husholdningsavfallet. Kontakt kommunen for veiledning om gjenbruk og miljøstasjoner.

Du kan få mer informasjon om produktsikkerhet på www.LEGO.com/aboutus/responsibility eller ved å ringe 00800 5346 5555.