Juridisk merknad

Les vår personvernerklæring

Les om rettferdighet

Rettferdighetsbrosjyre

Vilkår for bruk av apper

Informasjonskapsler

Responsible Disclosure Policy

Les disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker webområdet. Ved å ta i bruk dette webområdet godtar du disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke webområdet.

Webområdet eies og drives av LEGO A/S, et selskap som er innlemmet under de Danske lover og har hovedsete i Danmark. LEGO A/S vedlikeholder webområdet for din personlige underholdning og for å informere. Se deg rundt på webområdet. Du kan kun laste ned materiale som du ser på webområdet for ikke-kommersiell hjemmebruk, forutsatt at du overholder alle varsler om opphavsrett, varemerke og eiendom. Du kan imidlertid ikke på noen måte kopiere, reprodusere, publisere på nytt, laste opp, poste, overføre eller distribuere innholdet på webområdet, inkludert tekst, bilder, lyd og video for offentlige eller kommersielle årsaker, uten skriftlig tillatelse fra LEGO A/S. For tjenester som leveres av LEGO Gruppen på shop.LEGO.com, kan en enhet i LEGO Gruppen opptre som en lokal forhandler for shop.LEGO.com. Enheten i LEGO Gruppen som opptrer som forhandler vil være oppgitt tydelig på det lokale området av shop.LEGO.com.

Vilkår og betingelser

  1. Du bør anta at alt du ser eller leser på dette webområdet er beskyttet av opphavsrett, med mindre annet er beskrevet, og du kan bare bruke dette i henhold til disse vilkår og betingelser. LEGO A/S garanterer eller representerer ikke at din bruk av materialene på dette webområdet ikke vil krenke rettigheter til tredjeparter, som ikke er eid av eller tilsluttet til LEGO A/S. Bilder eies enten av, eller brukes med tillatelse fra, LEGO A/S. Bruken av disse bildene av deg, eller noen som du autoriserer, er forbudt med mindre dette spesifikt er tillatt av disse vilkår og betingelser. Eventuell uautorisert bruk av bildene kan krenke lover om opphavsrett, varemerke, personvern og offentlighet og kommunikasjons-bestemmelser og vedtekter.

  2. LEGO A/S bestreber seg på å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på nettstedet. LEGO A/S garanterer eller fremstiller det imidlertid ikke som at informasjonen er nøyaktig. LEGO A/S påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på webområdet.

  3. Du bruker og utforsker webområdet på egen risiko. Verken LEGO A/S eller annen part involvert i å skape, produsere eller levere webområdet er ansvarlig for eventuelle direkte skader, indirekte skader, følgeskader eller straffbare skader som følge av tilgangen til eller bruken av nettstedet. Uten å begrense det forutgående, leveres alt på nettstedet «SOM DET ER», UTEN NOEN SLAGS FORM FOR GARANTI, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE IMPLISITTE GARANTIENE OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. Vær oppmerksom på at eventuelle jurisdiksjoner ikke tillater ekskluderingen av implisitte garantier, så det kan hende at noen av de ovennevnte ekskluderingene ikke gjelder for deg. Henvis til dine egne lover for eventuelle restriksjoner eller begrensninger i forbindelse med ekskluderingen av implisitte garantier. LEGO A/S påtar seg heller ikke noe ansvar og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på, eller virus som kan infisere, datamaskinutstyret eller annen eiendom som følge av tilgangen til, bruken eller utforskingen av webområdet, eller nedlasting av eventuelt materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra webområdet.

  4. Eventuelle kommunikasjon eller materialer du overfører til webområdet via e-post eller andre metoder, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende er, og vil behandles som, ikke-konfidensiell og ikke-eiendommelig. Alt du overfører eller poster kan brukes av LEGO A/S eller dets tilknyttede selskaper til enhver hensikt, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, avsløring, overføring, publisering, kringkasting og posting. LEGO A/S kan i tillegg bruke eventuelle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker fra eventuelle kommunikasjoner du sender til webområdet, inkludert men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved å bruke slik informasjon.

  5. Varemerkene og logoene som vises på nettstedet, er varemerker tilhørende LEGO Gruppen. Ingenting som befinner seg på webområdet skal fortolkes som tildeling av, ved implikasjon, hindring eller på en annen måte, eventuelle lisenser eller rettigheter til å bruke eventuelle varemerker som vises på webområdet, uten skriftlig tillatelse fra LEGO Gruppen eller en slik tredjepart som eier varemerkene som vises på webområdet. Om bruk av varemerker, se LEGO Gruppens rettferdighetspolitikk.

  6. LEGO Gruppen har ikke gjennomgått alle områdene som er knyttet til nettstedet og er ikke ansvarlig for innholdet på slike sider eller andre områder som er tilknyttet til nettstedet. Du besøker eventuelle andre sider eller områder på din egen risiko.

  7. Webområdet kan inneholde koblinger til andre webområder som drives av tredjeparter, og ikke LEGO. Slike koblinger er for å lette din brukeropplevelse. LEGO kontrollerer ikke slike webområder, og er ikke ansvarlig for innholdet. Det faktum at dette webområdet har koblinger til andre områder betyr ikke at LEGO godkjenner, støtter eller anbefaler slike områder, ei heller ikke eventuell tilknytning til operatørene. LEGO fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige eller implisitte, for nøyaktigheten, lovligheten, påliteligheten eller gyldigheten til eventuelt innhold på noe annet område, og fraskriver seg alt ansvar for tap, beskadigelse, krav, ansvar eller skade av noe slag som oppstår fra eventuelle nettsteder fra tredjeparter eller innhold deri, direkte eller indirekte, som brukes via koblinger i dette nettstedet.

  8. LEGO Gruppen kan når som helst revidere disse vilkår og betingelser ved å oppdatere denne posten. Du er bundet av slike revideringer og bør derfor periodisk besøke denne siden for å se gjennom de gjeldende vilkår og betingelser som du er bundet av.

Lek bra!

©2022 The LEGO Group

TM og ® indikerer varemerker tilhørende LEGO Gruppen