LEGO sertifisering

Du kan søke etter et sertifikat ved hjelp av et av de fire datafeltene nedenfor. Fyll inn minst ett, og klikk på søkeknappen. Hvis du vil søke i flere elementer samtidig, kan du legge til flere sertifikat-, vare- eller produktnumre i hvert felt, adskilt med komma.

Se også våre Conformity Statements og vår Battery Product Documentation

Landspesifikt dokument
Språk