76078 Hulk mot Red Hulk

Hulk og She-Hulk har havnet i et eksplosivt oppgjør med Red Hulk og Red She-Hulk. Kjenn bakken riste når kjøretøyene braser inn i hverandre. Hulkene skyter ut og møtes til kamp midt i luften! Avfyr det grønne teamets seksløper og det røde teamets dobbeltløpere mens She-Hulk kaster seg ut i et spinnvilt oppgjør med Red She-Hulk!

Cool Stuff!