Møt M-OC-jegerdroide

M-OC er en fryktet mekanisk jegerdroide designet av selveste Emperor. Droiden er programmert for én eneste oppgave: Å spore opp Rowan Freemaker og bringe ham tilbake til keiseren. Til dette oppdraget har M-OC fått et superkraftig jagerromskip kalt Tracker I, samt et helt arsenal av integrerte våpen og utstyr som han kan bruke for å utslette alt som kommer i veien for ham.


Møt de andre

Tilknyttede filmklipp

Tilknyttede produkter