Tidslinje for konkurransen

Her ser du hva som skal skje og når. Følg med på den lilla prikken på tidslinjen.