Quiz: Hvilken Elvendale barneseng liker du best?

  • Dersom du kunne ha et magisk dyr, ville det vært...

  • Ville du helst ha bodd i et hus som...

  • Dersom du hadde magiske krefter, ville du brukt dem til å...

  • Dersom du hadde muligheten til å ta med deg ÉN ting fra din verden til Elvendale, ville det da vært...

  •  Hvilke naturkrefter skulle du ønske du kontrollerte?

  • Hvilket type hus har mest magi i seg:

  • Ville du helst ha et hus der du kunne...

  • Hva kunne du tenke deg å ha i huset?

  • Vil du helst vært...