Vinklede vegger (Engelsk versjon)

jul 1. 2015

Vinklede vegger gir unike bygninger. Jamie viser noen veldig enkle byggeinstruksjoner.

ALLE FILMKLIPP

#001027