TV-reklame: Deep Sea Explorers

des 1. 2014

Dyphavsutforskerne har funnet en skatt – men nå sitter en dykker fast i skipsvraket! Sjøsett ubåten, manøvrer dit for å redde dykkeren. Frakt dykkeren – og skatten – trygt til overflaten!