TIDSLINJE!

 • 1
  1. august 2017

  Konkurransen starter

 • 2
  30. november 2017

  Konkurransen slutter

 • 3
  8. januar 2018

  Vinnerne vil bli kunngjort på LEGO.no/jungle

Vilkår

LEGO® City og National Geographics konkurranse – delta i konkurransen, hvor du kan vinne en tur for hele familien til jungelen i Costa Rica. 


OFFISIELLE REGLER

Vinn en familietur til jungelen

KJØP ER IKKE NØDVENDIG FOR Å DELTA OG VINNE EN PREMIE. MANGE VIL DELTA, FÅ KAN VINNE.

1. Beskrivelse:
Se for deg ditt eget jungeleventyr, og lag det: Hva oppdager du på din reise gjennom jungelen? Kanskje en ny plante- eller dyreart, en forsvunnet by, et oldtidstempel eller et mystisk og forlatt kjøretøy ... Gi fantasien fritt spillerom … I jungelen kan alt skje. Du blir med i konkurransen ved å bygge eller tegne eventyret ditt, ta et bilde av det du har laget, og til slutt laste opp bildet.
Vinneren av førstepremien får bli med National Geographic Expeditions på tur sammen med familien sin (4 personer) til jungelen i Costa Rica i Mellom-Amerika! Der kan dere utforske Rio Blancos tretopper og vulkanske raviner, oppleve en zip-line-tur gjennom tropiske skoger omgitt av et fantastisk dyr- og planteliv, hilse på små panterkatter og jaguarer på et dyrevernsenter for villkatter og spise middag i en trehytte! 
2. Konkurransen er sponset av National Geographic Partners, 10 Hammersmith Grove, London W67AP, Storbritannia og LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Danmark («Sponsorene»).

Ved å delta i denne konkurransen gir deltakerne sitt samtykke til å være underlagt disse offisielle reglene. 

3. Hvem kan delta? Konkurransen er åpen for barn som er mellom seks (6) og seksten (16) år på deltakelsestidspunktet, som er bosatt i USA, Storbritannia, Belgia, Nederland, Luxembourg, Tyskland, Italia, Spania, Frankrike, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Romania eller Russland, og som sender inn et gyldig bidrag til konkurransen. Videre er det et krav at deltakeren forstår og kan gjøre seg forstått på engelsk (muntlig).
Alle deltakere må få tillatelse fra en forelder eller juridisk verge.

Du kan ikke delta hvis du er ansatt, styremedlem, direktør eller partner i National Geographic Partners, LEGO konsernet, deres tilknyttede selskaper og datterselskaper (alle slike enkeltpersoner og enheter omtales samlet som «konkurranseenhetene» i disse vilkårene).  Konkurranseenhetenes nærmeste familiemedlemmer (ektefelle, forelder, barn, søsken og deres respektive ektefeller, uavhengig av bosted) og personer som lever i samme husholdning som slike personer, uavhengig av slektskap, kan heller ikke delta i konkurransen eller vinne en premie.    

4. Konkurranseperiode:  Du må sende inn bidraget ditt i konkurranseperioden, som starter 1. juni 2017 klokken 00.00 GMT og slutter 30. november 2017 klokken 23.59 GMT («konkurranseperiode»). Bidrag som mottas etter dette, er ikke gyldige. 

5. Slik deltar du: 
Deltakerne må besøke LEGO.no/jungle i løpet av konkurranseperioden. For å delta må du lage et bidrag ved hjelp av LEGO klosser eller i form av en tegning, med utgangspunkt i temaet for konkurransen. Opplasting og innsendelse til konkurransen skal skje via LEGO City galleriet på LEGO.no/jungle, og bidragene vil bli underlagt LEGO konsernets standard moderatorrutiner. Det betyr at det kan ta opptil 48 timer før innsendte bidrag vises i galleriet.
Du må ha en LEGO ID for å delta. Her får du en gratis LEGO ID: https://account2.lego.com/.  Spør en forelder eller verge om lov før du logger deg på nettet.

Gjelder ikke der det er forbudt ved lov.

6. Bidragsbegrensning: Det er ingen begrensninger på hvor mange bidrag en person eller en husholdning kan sende inn.

7. Retningslinjer, begrensninger og reisekrav:

Retningslinjer:
• Be en forelder eller verge om å hjelpe deg med å sende inn bidraget.
• Hvert bidrag må bestå av 1 bilde av tegningen eller LEGO klossemodellen din.
• Sponsorene kan, etter eget skjønn, fjerne bidraget og diskvalifisere deltakeren fra konkurransen hvis bidraget anses å være i strid med disse retningslinjene og begrensningene.
• Når konkurranseperioden er avsluttet, låses bidraget så det ikke kan redigeres. Bidraget vil bli vurdert ut fra hvordan det ser ut på innsendelsestidspunktet.  Bilder kan ikke tilføyes eller skiftes ut på et senere tidspunkt.  Pass derfor på at du er helt fornøyd med bidraget før du sender det inn.
• Sponsorene vil kommunisere med deg via e-postadressen til forelderen eller vergen din, som ble oppgitt da du laget LEGO ID-en din. Be forelderen/vergen din om å sjekke e-posten sin regelmessig mens konkurransen pågår og når vinnerne skal bli offentliggjort.
• Bildet må ha filtypen .jpeg, .tiff eller .png og kan ikke være større enn 25 MB, og;
• Bidraget kan ikke ha blitt sendt inn eller publisert i konkurranser tidligere, uansett type. 

Innholdsbegrensninger: 
• Bidraget må ikke inneholde noe som utgjør et brudd på andres rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, personvern, publisitet eller eiendomsrett; 
• Bidraget skal ikke vise ringeakt for sponsorene eller en annen person eller part forbundet med konkurransen;
• Bidraget skal utelukkende vise innsenderens modell, som skal representere et objekt som er bygget eller kan bygges, av LEGO klosser og andre LEGO elementer.  Kun ekte LEGO klosser og andre LEGO byggeelementer (inkludert LEGO DUPLO®, LEGO Technic og LEGO MINDSTORMS® elementer) kan brukes i deltakerens bidrag.  Bidrag skal ikke inneholde kjennetegn som kan identifisere en person, eller et produkt, varemerke eller opphavsrettslig beskyttet eiendom tilhørende andre personer eller selskaper.  
• Bidraget skal ikke inneholde materiale som er upassende, usømmelig, uanstendig, hatefullt, skadevoldende, ærekrenkende, injurierende eller nedsettende;
• Bidraget skal ikke inneholde materiale som oppfordrer til intoleranse, rasisme, hat eller til å skade grupper eller enkeltpersoner, eller som oppfordrer til diskriminering basert på etnisitet, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder; og
• Bidraget skal ikke inneholde materiale som er ulovlig, som bryter eller er i strid med lover eller bestemmelser i staten, provinsen eller annen jurisdiksjon hvor bidraget lages.
• Bidrag som lages på basis av temaene nedenfor, bryter med sponsorenes merkevareverdier og vil derfor ikke bli godkjent for offentliggjøring og som bidrag til denne konkurransen:
1. Politikk og politiske symboler, kampanjer eller bevegelser;
2. Religiøse referanser, inkludert symboler, bygninger eller personer;
3. Sex, narkotiske stoffer eller røyking;
4. Alkohol presentert i en nåtidig situasjon;
5. Banning
6. Død, drap, blod, terrorisme eller tortur;
7. Krigshandlinger eller krigsmaskiner i en nåtidig situasjon eller nasjonale krigsminnesmerker;
8. Rasisme, mobbing eller mishandling av virkelige dyr;

REISEKRAV:
• FOR AT ET BIDRAG SKAL PLUKKES UT SOM VINNERBIDRAG, MÅ BARNET SOM HAR SENDT INN BIDRAGET, KUNNE REISE TIL COSTA RICAS JUNGLER I FØLGE MED MINST EN FORELDER ELLER VERGE PÅ EN AVTALT DATO. VINNEREN KAN VELGE MELLOM FLERE MULIGE REISEDATOER.
• BARNET OG ALLE SOM SKAL VÆRE MED PÅ REISEN, MÅ HA PASS, HELSEFORSIKRING, VAKSINER OG DOKUMENTASJON, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, VISUMER, SOM ER PÅKREVD FOR REISEN.  
• ALLE REISENDE VIL BLI BEDT OM Å SENDE INN EN ANSVARSFRASKRIVELSE FØR BILLETTENE BLIR UTSTEDT.

ALLE AVGJØRELSER BASERT PÅ OVENSTÅENDE KRITERIER, VIL BLI FATTET AV SPONSORENE ETTER EGET SKJØNN.

8. Intellektuelle eiendomsrettigheter: Ved å laste opp bidraget gir deltakeren LEGO konsernet en royalty-fri, ugjenkallelig, evig (eller for hele perioden opphavsretten gjelder), ikke-eksklusiv, underlisensierbar lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, publisere og vise bidraget helt eller delvis, på verdensbasis, og til å inkorporere det i andre verk, uavhengig av form, medium eller teknologi som eksisterer i dag, eller som senere blir utviklet, for denne konkurransen eller til markedsføring av sponsorenes produkter. MED DETTE SAMTYKKET GIR DU OGSÅ EKSPLISITT SAMTYKKE TIL AT LEGO KONSERNET KAN PRODUSERE OG SELGE PRODUKTER BASERT PÅ BIDRAGET.  På forespørsel må deltakeren samtykke til å signere all dokumentasjon som er nødvendig for at LEGO konsernet eller dets utpekte kontakter skal ha full utnyttelsesrett til bidraget, som spesifisert i ovennevnte lisens. Gjennom å tildele LEGO konsernet en slik lisens, bekrefter og garanterer deltakeren at bidraget ikke har vært offentliggjort og ikke på noen måte krenker noen tredjeparts intellektuelle eiendomsrettigheter.

9. Premie(r): Det er totalt tre (3) premier.   

1. premie: Det er én (1) førstepremie («førstepremievinneren»).  Førstepremievinneren får en sjudagers familieekspedisjon til Costa Rica med National Geographic, for to (2) barn mellom 6 og 17 år og to (2) voksne som har fylt 18 år («ekspedisjonen») («førstepremien) som inkluderer tur-retur flyreise på økonomiklasse mellom en stor internasjonal flyplass nær vinnerens hjem (bestemmes av sponsorene etter eget skjønn) til San José i Costa Rica; standard dobbeltrom på hotell (bestemmes av sponsorene etter eget skjønn); og utflukter som spesifisert i reiseplanen på nettstedet (http://www.nationalgeographicexpeditions.com/expeditions/costa-rica-family-tour/detail), samt et ettårig abonnement (til en verdi av USD 25) på National Geographic Kids Magazine («NG Kids Magazine»).   Omtrentlig veiledende salgspris for førstepremien er tjuefemtusen-nihundreogseksti amerikanske dollar (USD 25 960,00 / EUR 21 450,00). 

2. premie: Det er én (1) andrepremie («andrepremievinneren»).  Andrepremievinneren får hele standardsortimentet av LEGO City jungelutforskerne, med ett eksemplar av LEGO produktene 60156, 60157, 60158, 60159, 60160 og 60161 samt et ettårig abonnement (til en verdi av USD 25) på National Geographic Kids Magazine («NG Kids Magazine»). Omtrentlig veiledende salgspris for andrepremien er USD 255 / EUR 215.

3. premie: Det er én (1) tredjepremie («tredjepremievinneren»).  Tredjepremievinneren får ett (1) sett fra LEGO City jungelsortimentet, som består av ett eksemplar av 60159, 60160 og 60161samt et ettårig abonnement (til en verdi av USD 25) på National Geographic Kids Magazine («NG Kids Magazine»).  Omtrentlig veiledende salgspris for tredjepremien er EUR 179 / USD 218.

Ingen premier kan overdras til andre, og premier kan ikke byttes i kontanter. Premiene forutsetter tilgjengelighet, og sponsorene forbeholder seg retten til å erstatte premiene med premier av tilsvarende, lavere eller høyere verdi.

              Førstepremievinneren velger reisedatoer fra reiseplanen for 2018 National Geographics familieekspedisjon til Costa Rica.  Datoer er underlagt tilgjengelighet.  2018 reisedatoene blir offentliggjort i juni i 2017 og publiseres her: http://www.nationalgeographicexpeditions.com/expeditions/costa-rica-family-tour/detail.  Kun barn over seks år kan bli med på reisen.  Reisen kan omfatte noen få aktiviteter som kun er egnet for barn som er sju år eller eldre.  Alle National Geographic-ekspedisjoner foregår på engelsk.  Ekspedisjonens deltakere forventes å kunne gjøre seg forstått og også forstå muntlig engelsk, slik at de kan delta og ha glede av aktivitetene på reisen.  Førstepremiens reelle verdi kan variere avhengig av svingninger i prisen på flybilletter og avstanden mellom avgangssted og bestemmelsessted.  Vinneren vil ikke motta en eventuell differanse mellom reell og omtrentlig salgspris.  Avreisedatoene er underlagt tilgjengelighet.    Hvis førstepremie-ekspedisjonen ikke gjennomføres eller ikke kan gjennomføres etter planen eller i det hele tatt av årsaker som inkluderer, men ikke begrenser seg til, planleggingskonflikter, kanselleringer, utsettelser, et tilfelle av «force majeure» eller noen annen årsak, vil førstepremievinneren få muligheten til å delta i en alternativ ekspedisjon eller motta en premie av tilsvarende eller høyere verdi, som besluttet av sponsorene etter eget skjønn, i stedet for den opprinnelige ekspedisjonen.  Det kan gjøres endringer i ekspedisjonens elementer etter sponsorenes eget skjønn.

Reisen må gjennomføres innen 31. desember 2018, ellers går reisen tapt.  De reisende samtykker til å godta reisevilkårene til National Geographic Expeditions på http://www.nationalgeographicexpeditions.com/information/terms.   Alle utgifter og tilleggskostnader tilknyttet reisen, som ikke uttrykkelig står spesifisert i pakkebeskrivelsen over, inkludert, men ikke begrenset til, bakketransport, måltider, uforutsette utgifter, driks, passasjertakster og -avgifter, utgifter tilknyttet pass, visum og tillatelser, medisinske utgifter og vaksinasjoner, bagasje-/ulykkes-/avbestillingsforsikring, tilleggsavgifter, flyplassavgifter, ekspedisjonsgebyrer eller fasilitetsgebyrer, personlige utgifter til for eksempel alkoholholdige drikkevarer, spa-behandlinger, internettbruk, sikkerhetsgebyrer, avgifter eller andre utgifter er førstepremievinnerens ansvar.
 
Førstepremievinneren og alle i reisefølget må reise sammen på samme reiseplan, og reisen må være tur-retur.  Førstepremievinneren og reisefølget må selv ta ansvar for å ha gyldige pass og eventuelle andre reisedokumenter som kreves på internasjonale reiser.  

10. Utvelgelse av potensielle vinnere og vinnerodds:  Den/De potensielle vinneren/vinnerne vil bli plukket ut av en jury bestående av medlemmer fra LEGO City Marketing Team (i Danmark), utvalgte medlemmer fra National Geographic Society (i Storbritannia og USA) og et par uavhengige personer (i Danmark) (tilsammen kalt «dommerne»). Bidrag blir vurdert ut fra kreativitet og fantasi. 
Vinnersjansene avhenger av deltakerens ferdighetsnivå og talent, som vurdert av dommerne, samt antallet gyldige bidrag som mottas fra alle landene som står nevnt under punkt 3.  
Tidsplan for konkurranse og juryering: 
1. juni 2017 – innsendelsesperioden starter klokken 00.00 GMT. 
30. november 2017 – innsendelsesperioden slutter klokken 23.59 GMT 
8. januar 2018 – vinnerne kunngjøres på LEGO.no/jungle
11. Slik gjør du krav på premien: Potensielle vinnere vil bli kontaktet på deltakerens e-postadresse den 8. januar 2018. Potensielle vinnere har ti (10) kalenderdager på seg fra varslingsdato til å fylle ut og returnere vinnerdokumentene, som beskrevet nedenfor. Hvis det ikke oppnås kontakt med de potensielle vinnerne innen ti (10) dager etter varsling, eller hvis de potensielle vinnerne ikke fyller ut de obligatoriske vinnerdokumentene innen tidsfristen som står angitt i vinnerdokumentene, skal nye potensielle vinnere velges blant resten av de gyldige bidragene som ble mottatt i innsendelsesperioden, i overensstemmelse med utvelgelsesprosedyren ovenfor. 

12. Godkjennelse av potensielle vinnere:  Alle potensielle vinnere vil bli bedt om å fylle ut og returnere et sett med vinnerdokumenter som består av (i) en erklæring om rett til å delta; (ii) en ansvarsfraskrivelse; (iii) en publiseringstillatelse (unntatt hvor forbudt ved lov); og (iv) en aksept av premie. Den potensielle vinnerens forelder eller verge skal også signere vinnerdokumentene.  Ved mottak av korrekt utfylte vinnerdokumenter og bekreftelse fra dommerne, vil en potensiell vinner bli godkjent som offisiell vinner (en «vinner»).

13. Personvern og data: Ved å delta i konkurransen gir du ditt samtykke til at dine personopplysninger blir brukt som beskrevet i disse offisielle reglene og i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Disse finner du på http://aboutus.lego.com/enus/corporate/privacypolicy.aspx.  
LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Danmark, er selskapet som er ansvarlig for å håndtere alle personopplysninger.
Ved å delta i konkurransen angir du at du har lest og forstått våre retningslinjer for personvern og godtar vilkårene i dem.

14. Tilleggsregler 

• Ved å delta i konkurransen garanterer deltakeren at all informasjon deltakeren sender inn, er sannferdig, oppdatert og fullstendig. Sponsorene forbeholder seg retten til å sjekke alle deltakeres rett til å delta. Sponsorene forbeholder seg retten til å fjerne alle innsendte bidrag hvis disse instruksjonene ikke følges og/eller hvis en deltaker har jukset. Videre forbeholder sponsorene seg retten til ikke å tildele en premie (og å velge en alternativ vinner) hvis de oppdager eller har rimelig grunn til å tro at en vinner ikke er berettiget til å vinne. 
• Ved å delta i denne konkurransen godtar og samtykker deltakeren i at LEGO navnet, LEGO logoen, merkenavnene og varemerkene (til sammen varemerkene) til LEGO konsernet er LEGO konsernets eksklusive eiendom, og at deltakeren ikke kan bruke eller misbruke varemerkene.
Det skjer ingen overføring av varemerkene fra LEGO konsernet til deltakeren i forbindelse med denne konkurransen.
• Innsendte bidrag returneres ikke.  Alle innsendte bidrag, med unntak av bildene sendt inn i forbindelse med konkurransen, blir LEGO konsernets eiendom og kan bli brukt i andre markedsføringsaktiviteter. 
• Deltakeren samtykker til at sponsorene kan bruke deltakerens fornavn, alder og bostedsby eller -region i kunngjøringen av vinneren av denne konkurransen.
• Sponsorene er ikke ansvarlige for tapte, feilsendte, ødelagte, ufullstendige eller uleselige bidragsmaterialer, eller for bidrag som ikke mottas før innsendelsesfristen.
• Ved å delta i konkurransen gir deltakeren sitt samtykke til og godtar å overholde vilkårene til National Geographic Expeditions. Vilkårene finner du her: http://www.nationalgeographicexpeditions.com/information/terms
• Sponsorene er ikke erstatningsansvarlige og påtar seg intet ansvar for eventuell skade, tap, personskade eller skuffelse som deltakere i denne konkurransen kan oppleve, i den grad slik fraskrivelse er tillatt ved lov. Ingenting unntar sponsorene for ansvar for dødsfall og personskade som inntreffer som følge av sponsorenes uaktsomhet.
• Eventuell bidragsinnsendelse eller forsøk på bidragsinnsendelse som etter sponsorenes rimelige skjønn strider imot intensjonen i disse offisielle reglene, eller som i sin natur er urettferdig overfor andre deltakere, er ugyldig og kan føre til at du diskvalifiseres fra å delta i konkurransen. 
• Innrapportering av premien og betaling av eventuelle skatter og avgifter og andre utgifter som er et resultat av å vinne en premie, er premievinnerens eneansvar med mindre annet står spesifisert; Vinnere oppfordres til å undersøke hvilke lokale skatteregler som gjelder.  
• Kontakt LEGO forbrukerservice for å få en liste over vinnerne (https://www.lego.com/service)
Disse offisielle reglene er underlagt og skal tolkes i henhold til dansk lov.


LEGO er et varemerke for LEGO gruppen. ©2017 The LEGO Group.