Quiz: Faredetaljer

 • Hva kan du laste inn i lasterommet bak i forsyninghelikopteret?

 • Riktig! Der er det plass til en kasse med lavakrystaller.

 • Hva bruker forskeren når de skal skanne etter krystaller?

 • Riktig! Det finnes en spesiell detektor som bare brukes til krystallskanning!

 • Hvor mange propeller har det tunge transporthelikopteret?

 • Det stemmer! Det trenger to propeller for å frakte all den tunge lasten.

 • Hvor mange hjul har lastebilen på vulkanforskernes base?

 • Riktig! Fire hjul på lastebilen og fire hjul på tilhengeren.

 • Hvor mange propeller har dronen?

 • Riktig! Tre propeller, som gjør at den kan manøvreres raskt omkring.

 • Hva finner du oppå vulkanforskernes base?

 • Riktig! Parabolantennen brukes for å rekognoserer omgivelsene etter risiko.