70226 Mammutenes isfestning

  • Mammutenes isfestning
  • Mammutenes isfestning

Rinona er tatt til fange av mammutstammen og sitter innesperret i den fryktelige isfestningen. Bli med Rogon i hans firehjuling for å redde Rinona. Men vær forsiktig – mammutene har masse våpen å forsvare isfestningen med. Unngå å bli truffet av snabelens knotteskytere og den roterende diskskyteren. Se opp for støttennenes vippefunksjon. Det gjelder å svinge unna før Mottrot aktiverer vippefunksjonen og velter Rogons firehjuling. Vel inne i festningen må du få tak i den verdifulle CHI-kulen, få Rinona ut av cellen i istårnet. Sammen må dere klare å rømme fra fienden! Inneholder fem minifigurer med diverse våpen og ett tilbehør: Rinona, Maula, Mottrot, Vardy og Rogon.