Trakkar

Trakkar er en av de dyktigste og mest erfarne krigerne i tigerhæren. I tillegg til at han har et talent for å kjøre tigrenes jaktmotorsykkel, er Trakkar også ansvarlig for den svært avanserte basen for tigerkommunikasjon. Denne basen, som er en del av tigrenes mobile kommandokjøretøy, holder alle tigrene i kontakt med hverandre og gir stammen en fordel i kamp. Trakkar kan ikke bare betjene det sensitive utstyret, men kan også reparere det meste av det på få minutter.