Tazar

Tazar har en av de viktigste jobbene i tigerstammen – som pilot i tigrenes mobile kommandosentral. Etter Tormaks svik er Tazar nå den mest betrodde krigeren i stammen og har inntatt lederrollen. Han er en stille, bestemt leder, og fokuserer på å rette opp skadene Tormak påførte stammens omdømme. Selv om han ikke er like vis og erfaren som Tormak, kompenserer han for det med et stort krigerhjerte og hengivenhet ovenfor sine underordnede.