Sykor

Sykor er den mest fryktede av alle sabeltannkrigerne, fordi han er villig til å gjøre hva som helst, når som helst. Han er et kaos som er umulig å kontrollere, og Sykor blir derfor holdt i bånd av Strainor. Han prøver hele tiden å komme seg løs. Alt Sykor vil, er å angripe, og han bryr seg ikke om hvem. Han kan like godt finne på å gå etter medlemmer av sin egen stamme som fienden. Ingen har noen gang ført en samtale med denne sabeltanntigeren – han snakker ikke, bare knurrer.