Razcal

Razcal er ravnestammens regnskapsfører. Alle ravner stjeler, men ikke alle av dem kan telle. Det er her Razcal kommer inn i bildet. Han holder oversikten over alt ravnene stjeler, og beregner verdien (justert for inflasjon og andre markedskrefter). Det er viktig for ravnene å ha en følelse av hvor de står i kriminalitetens kretsløp. Ravnene henter mye av sin status fra evnen til å stjele titt og ofte, så Razcals "offisielle tall" er ofte målestokken for suksess internt i stammen. Uten ham, er de bare tyver. MED ham, er de "mestertyver".