Ewar

Ewar er modig. Ewar er sterk. Ewar er lojal. Men Ewar forandrer aldri mening – uansett hva som skjer. Han kan huske alle detaljene i en stridsplan og fullfører den med stor effektivitet, fra start til slutt. Men om det oppstår et lite avvik i planen – én eneste liten feilberegning – mister Ewar tråden fullstendig.