Crooler

Hun driver broren konstant framover og tvinger ham til å ta all risikoen, mens hun nyter fruktene av hans innsats eller håner ham når han feiler. Noen av dyrene ser på henne som den som EGENTLIG bestemmer i krokodillestammen, noe hun liker godt. Hun vil gjerne ha makten, men vil helst unngå alle de kjedelige detaljene og oppgavene som følger rollen som leder. Crooler ønsker ikke å styrte Cragger fra tronen. Hun vil manipulere ham for å nå sine personlige mål.