• Hjelp Nya med å mestre dyden nysgjerrighet

    Nya er nysgjerrig av natur, og det betyr at hun aldri er redd for nye eventyr … eller utfordringer!

    Bli med Nya på nye eventyr og hjelp henne å finne løsningen på problemet.

    Start
    Gå tilbake

Vær nysgjerrig

Hjelp Nya når hun skal helle løsningene i forskjellige reagensrør. Det skal bare være én løsning i hvert rør.

Start

Vær alltid nysgjerrig

Be om hjelp
Start på nytt

Bra jobba!

Den neste er litt vanskeligere ... Finner du en løsning? 

Fortsett

Bare én til ... 

Dette er den siste og vanskeligste av ninjautfordringene. Er du klar? 

Fortsett

Gratulerer!

Du hjalp Nya med å finne løsningen!

Gå tilbake til tempelet for å motta en spesiell beskjed fra Mester Wu!

Fortsett
Prøv igjen