• -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

LÆR Å MESTRE NINJAENES DYDER

«For å mestre rollen som ninja må du først mestre deg selv.»

Her i tempelet får du opplæring i de seks dydene du må tilegne deg for å bli en ninjamester.

Bak de seks dørene venter oppgaver tilknyttet hver av dydene. Etter hvert som du fullfører leksjonene, kan du låse opp nye dører.

Lykke til, og husk å stille deg selv følgende spørsmål: «Hva ville en ninja gjort?»

Gå!

Ta leksjonene og utfordringene som skjuler seg bak dørene! Jo flere du tar, jo flere rom låses opp. Start ved å klikke på døren nederst til venstre …

Du har låst opp en ny dør!

1 leksjon er fullført, 5 gjenstår!

Din nye kode er 457. Skriv ned koden, oppbevar den trygt og legg den inn på steinplaten på balkongen for å returnere til dette punktet i mestringsreisen.

Fortsett

Du har låst opp en ny dør!

2 leksjoner er fullført, 4 gjenstår!

Din nye kode er 358. Skriv ned koden, oppbevar den trygt og legg den inn på steinplaten på balkongen for å returnere til dette punktet i mestringsreisen.

Fortsett til neste utfordring …

Fortsett

Du har låst opp en ny dør!

3 leksjoner er fullført, 3 gjenstår!

Din nye kode er 984. Skriv ned koden, oppbevar den trygt og legg den inn på steinplaten på balkongen for å returnere til dette punktet i mestringsreisen.

Fortsett til neste utfordring …

Fortsett

Du har låst opp en ny dør!

4 leksjoner er fullført, 2 gjenstår!

Din nye kode er 568. Skriv ned koden, oppbevar den trygt og legg den inn på steinplaten på balkongen for å returnere til dette punktet i mestringsreisen.

Fortsett til neste utfordring …

Fortsett

Du har låst opp en ny dør!

Nå har du bare én leksjon igjen!

Din nye kode er 108. Skriv ned koden, oppbevar den trygt og legg den inn på steinplaten på balkongen for å returnere til dette punktet i mestringsreisen.

Fortsett til neste utfordring …

Fortsett

Ta leksjonene og utfordringene som skjuler seg bak dørene! Jo flere du tar, jo flere rom låses opp. Start ved å klikke på døren nederst til venstre …