Digital trivsel

Dagens barn vokser opp i en digitalisert verden og tilbringer stadig mer tid på nettet.

Vi ønsker og er forpliktet til å levere førsteklasses nettopplevelser med en sikker utforming (safety by design) som gjør at barn er trygge på internett og kan ha det gøy mens de lærer gjennom digital lek.

I 2013 ble LEGO konsernet verdens første leketøyprodusent som underskrev Children’s Rights and Business Principles (barnerettighetsprinsippene) som er utarbeidet av FNs Global Compact, Redd barna og UNICEF.

Som en del av vårt pågående partnerskap med UNICEF (siden 2014), forplikter vi oss til å fremme barns rettigheter og anvende beste praksis samt til å arbeide sammen for å påvirke andre virksomheter til å iverksette rutiner for sikring av barn, også i digitale miljøer.

VÅR TILNÆRMING TIL DIGITAL SIKKERHET

Vi mener at løsningen ligger i å lære barna hvordan de blir gode digitale borgere. Barn synes det er givende å lære om trygg internettatferd mens de har gøyale nettopplevelser. For oss handler det ikke bare om å lage trygge produkter. Vi ønsker i tillegg å skape et trygt digitalt miljø, hvor barn kan utforske nettopplevelsene vi tilbyr.

Hvordan forberede barn på et digitalt liv

Å lære bort trygg atferd på nettet er en oppgave som er viktig og hyggelig for både deg og barnet ditt! Her får du råd om hvordan du hjelper barnet ditt med å bli en god og sikker digital borger.

Mer informasjon

Vil du vite mer om digital sikkerhet, eller trenger du hjelp? Bruk disse ressursene for mer informasjon.