Bygg en lekende verden

Bygg en lekende verden

Takket være deg gir LEGO Foundation millioner av barn muligheten til å leke og lære. Lær om hva vi gjør – og hvorfor vi gjør det.

Hva er LEGO Foundation?

LEGO Foundation ble etablert av grunnleggerne av LEGO Group, Kirk Kristiansen-familien, for over 30 år siden. Visjonen var å sikre at så mange barn som mulig har tilgang til lek og læring.

LEGO Foundation eier 25 % av LEGO Group.

Det betyr at en del av selskapets samlede fortjeneste går direkte til finansieringen av LEGO Foundations forskning, prosjekter, aktiviteter og partnerskap.

I 2021 ga for eksempel LEGO Foundation ulike initiativ tilskudd på 443,9 millioner USD, for å hjelpe barn med å nå sitt fulle potensial gjennom lek.

Så neste gang familien bygger med LEGO® klosser, hjelper du ikke bare barna dine med å lære gjennom lek – du hjelper også millioner av barn verden rundt med å gjøre det samme.

Sammen kan vi bygge en lekende verden for alle barn.

Hvorfor er lek så viktig?

Barn lærer når de leker Enkelt og greit.

Lek har evnen til å forandre liv. Vi mener at dette er den beste måten å hjelpe barn med å nå sitt fulle potensiale og lære livslange ferdigheter på. Derfor er vårt oppdrag å inspirere og utvikle morgendagens byggere gjennom lek.

Lek lærer barna om ferdigheter som vil hjelpe dem å være trygge på seg selv i en verden i rask endring. La oss ta en titt på noen av dem nå ...

Emosjonelle ferdigheter

Gjennom lek utvikler barna emosjonelle ferdigheter, slik som selvtilliten de trenger til å føle at de kan finne ut hva som helst – og på denne måten ta fatt i nye, spennende muligheter. Eller om empati, som de lærer når lekekameratene deres er glade, triste eller frustrerte. Og sammen lærer barna motstandskraften de trenger for å konkretisere og løse enhver utfordring!

Kreative ferdigheter

Kreativitet er måten vi forteller verden om oss selv på: vi skriver, forteller og lager historiene våre. Men det er også måten vi lager forbindelser på, skaper mening av abstrakte ideer og tester ut løsninger. Forskning forteller oss at kreativ lek hjelper barna med å kontekstualisere endringer i hverdagen.

Sosiale ferdigheter

Barn lærer sosiale ferdigheter gjennom lek – akkurat som i samarbeid. Når barn jobber sammen med å løse problemer, lærer de å sette ideer til livs, lytte til andre og til og med forhandle! Samarbeid hjelper dem med å gjøre det bedre på skolen og jobben, få venner for livet og komme overens med familien.

Motoriske ferdigheter

Fysisk aktiv lek kan fremme akademisk læring, selvregulering og sosial kompetanse ... og alle de humørforsterkende endorfinene! Men slikt skjer ikke bare gjennom røff lek. Balansering av klosser, planting av blomster og modellbygging er også fysisk lek, og fremmer finmotorikken.

Kognitive ferdigheter

Når læringen er leken, synes barna at det er så spennende å lage strategier og løsninger, at de virkelig prøver å strekke hjernecellene sine! Gleden leken skaper hjelper dem med å utvikle et komplekst resonnement, hukommelsesevnen og konsentrasjonen på en mye mer effektiv måte enn hva å sitte stille og pugge fakta gjør.

Vi ønsker å bruke lek for å endre livene til over 75 millioner barn hvert år innen 2032

LEGO Foundation sine initiativer fremmer langsiktig og varig endring, samtidig som de tar for seg kritiske behov til de mest sårbare barna, og sørger for at de får tilgang til læring og lek. Vi har slått oss sammen med partnere i over 32 land, for å utvide vår rekkevidde og kompetanse. På denne måten kan vi kan gjøre størst mulig innvirkning.

Eksempler på prosjekter og aktiviteter vi støtter:

Humanitær innsats, som sørger for at barn som er rammet av kriser har tilgang på lek og morsomme læringsopplevelser, deriblant med Sesame Workshops og Redd Barna.

Forskning med partnere som University of Cambridge, om virkningen og verdien som lek og morsomme læringsopplevelser kan ha på et barns utvikling.

Utdanningsprogrammer med partnere, som sørger for at barn lærer verdifulle, livslange ferdigheter gjennom lek på skolen eller i pedagogiske omgivelser, deriblant med Scratch Foundation.

Vi fokuserer på prosjekter som sørger for at barn i lokalsamfunnene der LEGO Group har kontorer, butikker og fabrikker, er i stand til å lære gjennom lek.

Bli bedre kjent med målet vårt!