Skull Warrior

jul 1. 2016

Hodeskallekrigerne er grunnstammen i Skull Grinders hær. Skjelettene næres av hans mørke krefter og sleper seg ut i kamp uten å nøle. Det er kun tosker som ikke frykter dem. Det de mangler i styrke, tar de igjen i antall. Hvis en hodeskallekriger faller til bakken, reiser han seg ufortrødent opp igjen. Kun de tapreste av de tapre unngår å bli til is.