Onua: Energiboost

jan 1. 2014

Onua viser Jordens beskytter hvordan han skal bruke sin tunge hammer. Onua bruker beskytterens drakt og våpendeler for å få større energi og sikre seg jordelementets slagkraft.