Gali: Energiboost

jan 1. 2014

Gali forsøker å bygge en perfekt versjon av Vannets beskytter. Gali bruker beskytterens drakt og våpendeler for å få større energi og sikre seg vannelementets stormskapende kraft.