Episode 8: Skalleedderkoppenes herre (Engelsk versjon)

jan 1. 2014

Heltene må samarbeide for å ha en sjanse til å overleve et angrep fra de fryktelige skalleedderkoppene.