Episode 17: Maskemakernes smie

jan 1. 2014

Våre seks Toaer og den store Ekimu skynder seg til Okotos gamle smie for å redde Skapelsesmasken. Men først må de bekjempe den uhyggelige og slemme Skull Basher.