Episode 14: Pass deg for halene

jan 1. 2014

På jakt etter den legendariske Ekimu finner de seks Toaene en gammel gravplass. Til å være et siste hvilested for de døde, er det mye liv her!