Episode 13: Falne helter

jan 1. 2014

Fanget under ruinene av den sammenraste arenaen har de seks Toaene tid til å tenke gjennom reisen og den store oppgaven de har.