Episode 11: Arenaen

jan 1. 2014

Mens de seks Toaene leter etter Ekimu, bestemmer Lewa seg for å gå sine egne veier. Den grusomme Skull Slicer synes det er en utmerket idé.