Skull Grinder

Skull Grinder er den mørke skaperen av og herren over hodeskallekrigerne. Han styrer sine undersåtter med jernhånd og har enorme krefter. De tunge, taggete sverdene hans vil knuse enhver som er dum nok til å stå i veien for ham. Selv de tapre Toaene vil behøve hjelp for å hamle opp med den uhyggelige og farlige Skull Grinder.