Steinskapningen Ketar

  • BIONICLE Characters 2016

Ketar får sin kraft fra steinelementet. Derfor forbindes han naturlig nok med soliditet og kamuflasje. Denne underlige skapningen beveger seg gjennom ørkenen like lett som en fisk gjennom vann. Fienden ser ham ikke komme før det er for sent. Når Ketar forenes med en Toa, får Toaen steinhard robusthet og hurtigheten til en angripende skorpion.