Vannskapningen Akida

  • BIONICLE Characters 2016

Vannskapningen Akida kjenner til hemmelighetene til Okotos havdyp. Derfor forbindes han naturlig nok med visdom. Akida kjenner fortiden, omfavner nåtiden og forutser framtiden. Når Akida forenes med en Toa, får Toaen fred i sjelen og et klartenkt hode. Det gjør Toaen i stand til å oppfatte regnets skjulte hemmeligheter, noe som gir ham tilgang til Okotos glemte og eldgamle viten.