21020 Trevi-fontenen

Fakta

  • Sted: Roma, Italia
  • Arkitekt: Nicola Salvi og Pietro Bracci
  • Materialer: Travertinstein
  • Høyde: Høyde: 26,3 meter 
  • År: 1732–2762

Historie

Den imponerende fontenen ligger i skjæringspunktet mellom tre veier, eller tre "vie", som mange mener er opphavet til navnet på fontenen. Aqua Virgo-akvedukten ble bygd av Marcu Vipsanius Agrippa i 19 f.Kr. og var over 21 kilometer lang. Og allerede den gangen endte den i en fontene.

Akvedukten og fontenen forsynte Roma med vann i over 400 år, men etter goternes invasjon i 537 e.Kr. ble akvedukten forkortet og siste delen gikk ut av bruk. Først tidlig i renessansen, mer enn 1000 år senere, bygde man nok en gang fontene på samme stedet, og det er den vi kjenner til i dag.

Arkitekt

Med unntak av Trevi-fontenen er det lite igjen av Nicola Salvis (1697–1751) arbeider, og vi vet også relativt lite om arkitekten selv. Han kom inn på Pontificia Accademia degli Arcadi (Arkadieres akademi) i Italia i 1717, og han studert matematikk og filosofi før han ble arkitekt. Fontenen ble fullført av hans venn og kollega, billedhuggere Pietro Bracci (1700–1773). Braccis mest berømte verk, statuen av Oceanus, utgjør fontenens midtpunkt.

Vise produktdetaljer