21019 Eiffeltårnet

Fakta

  • Sted: Paris, Frankrike
  • Arkitekt: Entreprenør: Gustave Eiffel; Ingeniører: Maurice Koechlin og Emile Nouguier; Arkitekt: Stephen Sauvestre
  • Pris: 7,8 millioner franske gullfranc
  • Materialer: Stålelementer med natursteinfundamenter
  • Høyde: Opprinnelig høyde: 312 meter Høyde i dag (inkludert antenner): 324 meter
  • Vekt: 7300 tonn
  • År: 1887–1889

Historie

I 1889 var Paris vertsby for verdensutstillingen, som markerte hundreårsdagen for den franske revolusjonen. Tre år tidligere ble det utlyst en offentlig konkurranse hvor formålet var å skape det som skulle bli utstillingens hovedverk. Gustave Eiffels plan om et 300 meter høyt ståltårn ble valgt ut blant 107 forskjellige innsendte bidrag.

Siden 1884 hadde to av sjefsingeniørene i Eiffels byggeselskap, Maurice Koechlin og Emile Nouguier, jobbet med en idé til et tårn av metall. Modellen deres tok utgangspunkt i en stor mast med fire søyler av gitterverksdragere, som var frittstående på fundamentet og kom sammen øverst. De fire søylene skulle sammenføyes ved hjelp av metalldragere plassert med jevne mellomrom. 

For å gjøre prosjektet mer akseptabelt for den jevne franskmann, henvendte Nouguier og Koechlin seg til sjefen for selskapets arkitekturavdeling, Stephen Sauvestre, og ba ham om å jobbe med å gjøre tårnet mer estetisk tiltalende. Sauvestre foreslo å benytte fundamenter av naturstein og tilføyde dekorative buer som sammenføyde søylene på det nederste nivået. Han foreslo dessuten en pæreformet utforming av toppen samt diverse andre ornamenterende detaljer, men disse ble forkastet til fordel for det enklere uttrykket vi kjenner i dag.

Gustave Eiffel var av den oppfatning at konstruksjonen ikke bare ville bli et symbol på “moderne ingeniørkunst, men også på et århundre i industriens og vitenskapens tegn.” Likevel ble skissen til tårnet fort gjenstand for kritikk. Mange av landets ledende kunstnere gikk til angrep på prosjektet, og kalte konstruksjonen både “ubrukelig og monstrøs” og en “vederstyggelighet av boltet stål.”

Mange av protestantene endret imidlertid mening så snart tårnet var ferdig bygd, og i dag har det oppnådd bred anerkjennelse som et slående eksempel på ingeniørkunst.

Da hoveddelen av prosjektet var fullført i mars i 1889, tok Eiffel med seg en gruppe embetsmenn samt representanter fra pressen opp til toppen av den da høyeste konstruksjonen i verden. Ettersom heisene ennå ikke var i drift, måtte de gå opp til fots, noe som tok over en time. Vel oppe foldet Eiffel ut det franske flagget, trikoloren, til lyden av en æressalutt fra 25 geværer.

Arkitekt

Gustave Eiffel ble født 15. desember i 1832 i Dijon, Frankrike. Han var en eksepsjonelt talentfull ingeniør og byggherre. Han ble uteksaminert fra École Centrale des Arts et Manufactures i 1855, året da Paris var vertsby for verdensutstillingen. Han tilbrakte flere år i det sørvestlige Frankrike, hvor han overså arbeidene på den store togbroen i Bordeaux. I 1864 etablerte han sin egen virksomhet som “byggmester” med metallkonstruksjoner som spesiale. I løpet av sin levetid skulle Eiffel bygge hundrevis av forskjellige metallkonstruksjoner over hele verden. Broer, og da spesielt togbroer, var favorittene hans, men han oppnådde også anerkjennelse for sine konstruksjonsstålarbeider og installasjoner til industrien. Karrieren hans kjennetegnes av et stort antall flotte konstruksjoner og bygninger, hvorav de to av mest fremtredende er tvillingkonstruksjonene Porto-viadukten og Garabit-viadukten, i den franske regionen Cantal.

Like enestående er de andre konstruksjonene hvor oppfinnsomheten og fantasien til Eiffels byggeselskap fikk fritt spillerom, noe som resulterte i de “bærbare” broene som selges over hele verden som “byggesett,” og det geniale rammeverket til Frihetsgudinnen i New York. Kronen på verket i hans karriere kom i 1889 med fullføringen av Eiffeltårnet. To år tidligere, i 1887, påtok Eiffel seg jobben med å bygge slusene til Panamakanalen. Det var et enormt byggeprosjekt, som på grunn av vanstyre endte opp som en av århundrets største økonomiske skandaler.

Etter å ha blitt renvasket, trakk Eiffel seg tilbake og viet de siste 30 årene av sitt liv til forskningen. Han døde 27. desember, 1923, 91 år gammel.

Vise produktdetaljer