21018 FNs hovedkvarter

  • Produktet er ikke lenger i produksjon

Fakta

  • Sted: New York
  • Arkitekt: En internasjonal gruppe, anført av Wallace K. Harrison og med Le Corbusier og Oscar Niemeyer
  • Stil: Modernistisk, internasjonal
  • Materialer: Aluminium, glass og marmor fra Vermont
  • Størrelse: 39 etasjer over bakken, sekretariatbygning
  • År: Påbegynt i 1947, grunnsteinen ble nedlagt 1949

Historie

FNs hovedkvarter ligger på Manhattans østre bredd ved East River. Bygget har blitt et hyllet eksempel på modernistisk arkitektur. I et ambisiøst forsøk på å etterligne selve ideen med FN, nemlig samarbeid på tvers av landegrensene, ble oppføringen gjennomført som et samarbeidsprosjekt bestående av ledende arkitekter fra flere land, deriblant Oscar Niemeyer og Le Corbusier.

Ettersom den valgte tomten var relativt liten, begrenset som den er av East River Drive (senere Franklin D. Roosevelt East River Drive) på den ene siden og elven East River på den andre, var det innlysende at man måtte bygge i høyden for å kunne huse alle kontorene. Niemeyers 39-etasjers høye sekretariatsbygning var kontroversiell i sin tid, men har siden blitt et ikon for modernismen.

Fasadekledningen på den 167,6 meter høye sekretariatsbygningen består utelukkende av aluminium, glass og marmor. Store ubrutte flater av grønnfarget glass, frie for tradisjonelle inndelinger. Som en kontrast er den vindusløse nord- og sørfasaden kledd med 1814 tonn med Vermont-marmor.

I FNs internasjonale ånd ble det valgt byggematerialer fra mange forskjellige land. Kalksteinen til fasadene på hovedforsamlings- og konferansebygningene kommer fra Storbritannia, marmoren fra Italia, kontormøblement og hyller fra Frankrike, stoler og tekstiler fra Tsjekkoslovakia (i dag Tsjekkia og Slovakia) og Hellas, tepper fra England, Frankrike og Skottland. I tillegg ble bord kjøpt inn fra Sveits og diverse tresorter til interiøret kommer fra Belgia, Canada, Cuba, Guatemala, Filippinene, Norge og Zaire (nå Den demokratiske republikken Kongo).

Arkitekt

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho ble født i Rio de Janeiro den 15. desember 1907. Han fikk en BA i arkitektur ved byens nasjonale kunsthøgskole i 1934 og begynte å jobbe gratis hos et lokalt arkitektkontor. I 1936 møtte Niemeyer Le Corbusier, som ble en sterk inspirasjonskilde og læremester.

Niemeyer anses som en av modernismens store frontfigurer, og han ble berømt for sin bruk av abstrakte former og buer. Bygningene hans kjennetegnes av eleganse og harmoni, og det var hans pionervirksomhet med armert betong som muliggjorde oppføringen av dem.

“Det er ikke den rette vinkelen som tiltrekker meg, heller ikke den harde, rette og ubøyelige linjen skapt av mennesket. Det som tiltrekker meg er den frie og sensuelle kurven.” – Oscar Niemeyer