21004 Solomon R Guggenheim Museum

  • Produktet er ikke lenger i produksjon

Fakta

  • Arkitekt: Frank Lloyd Wright
  • Klassifisering: Kunstmuseum
  • Konstruksjonstype: Armert støpebetong
  • Høyde: 28 meter
  • Sted: New York City, New York, USA
  • Materialer: Aluminium, stål, betong og glass
  • År: 1943–1959

Historie

Plasseringen av Guggenheim Museum® på Fifth Avenue, mellom 88th og 89th Street, er ikke tilfeldig. Nærheten til Central Park var en avgjørende faktor, siden det er så tett på naturen man kan komme i New York. Parken byr på ro og fred, et pustehull fra byens trengsel.

Men naturen bød på mer enn bare en pause fra New Yorks fornøyelser, den var også en inspirasjonskilde. Guggenheim Museum® er legemliggjøringen av Frank Lloyd Wrights forsøk på å benytte organiske former i arkitekturen.

Wrights verk uttrykker imidlertid også arkitektens unike tilnærming til modernismens rigide geometri. Museet er en symfoni av trekanter, ovaler, buer, sirkler og firkanter.

Wright forkastet den tradisjonelle museumsformgivningen, hvor den besøkende ledes gjennom en rekke av sammenføyde rom. I stedet forflyttet han de besøkende raskt til topps med heis, for så å føre dem nedover igjen i rolig tempo, på en sammenhengende "rampe". Den åpne rotunden gir et helt unikt utsyn til flere verker på flere nivåer samtidig.

Det blir ofte sagt at selve bygget er Guggenheim-samlingens viktigste kunstverk.

Referanser

Få mer informasjon på: www.franklloydwright.org

Publiseringsrettighetene til navnet og avbildninger av Frank Lloyd Wright tilhører Frank Lloyd Wright Foundation, Taliesin West, Scottsdale, Arizona, USA. Frank Lloyd Wright, Frank Lloyd Wrights signatur, logoen til Frank Lloyd Wright Collection og den godkjente produktlogoen (rektangulær logoboks) er registrerte varemerker for Frank Lloyd Wright Foundation. Opphavsretten til Frank Lloyd Wrights tegninger og designer tilhører Frank Lloyd Wright Foundation.

Arkitekt

I juni i 1943 ba Hilla Rebay, kunstrådgiveren til Solomon R. Guggenheim, Frank Lloyd Wright om å tegne et nytt bygg som skulle huse Guggenheims fire år gamle museum for non-figurativ kunst. Guggenheim ønsket seg et arkitektonisk miljø som skulle være like grensesprengende som malerisamlingen hans.

Prosjektet skulle vise seg å bli en kompleks dragkamp mellom arkitekten og oppdragsgiverne, byens myndigheter, kunstverdenen og folkeopinionen. Det skulle mer enn 15 år, 700 utkast og sju komplette sett med arbeidstegninger til før Wrights visjon så dagens lys. Solomon R. Guggenheim Museum® åpnet dørene for publikum i 1959. I mellomtiden var både Guggenheim og Wright gått bort.

Frank Lloyd Wright er muligens USAs størst arkitekt og en av verdens mest talentfulle arkitekter. Han var dessuten en ekstremt produktiv mann. I løpet av sin karriere som varte i 74 år, tegnet han over 900 bygg og skrev i underkant av 20 bøker samt hundrevis av artikler, brev og taler.

Han hadde en klar idé om hvordan Guggenheim Museum® skulle fungere: “Bygget skulle bestå av et sammenhengende, velproporsjonert gulvareal fra bunn til topp – det skulle kveile seg rundt, oppover og nedover. Øyet skulle ikke støte på brå retningsendringer, men ledes varsomt av sted, som om man stod ved vannkanten og så på en sammenhengende bølge.

Referanser
Få mer informasjon på: www.franklloydwright.org

Publiseringsrettighetene til navnet og avbildninger av Frank Lloyd Wright tilhører Frank Lloyd Wright Foundation, Taliesin West, Scottsdale, Arizona, USA. Frank Lloyd Wright, Frank Lloyd Wrights signatur, logoen til Frank Lloyd Wright Collection og den godkjente produktlogoen (rektangulær logoboks) er registrerte varemerker for Frank Lloyd Wright Foundation. Opphavsretten til Frank Lloyd Wrights tegninger og designer tilhører Frank Lloyd Wright Foundation.