Biker Pig

Det sies at Biker Pig tilbrakte ungdomsårene på vandring mellom griselandsbyer, at han levde på kanten av samfunnet og gjorde det han måtte for å få endene til å møtes. Eller kanskje han bare satte ut ryktet for å virke tøff, på samme måte som han hver morgen limer en sykkelstyrebart fast til overleppen. Men uansett er dette en skikkelig hardhaus av en galte, som fuglene helst ville sett ryggen på.