About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

Kommentar til Greenpeace-kampanjen som bruker LEGO® varemerket

Jørgen Vig Knudstorp, CEO i LEGO Gruppen, uttaler seg om Greenpeace-kampanjen som bruker LEGO® varemerket i en aksjon mot Shell.

LEGO Gruppen drives på en ansvarlig måte, og vi prøver til enhver tid å leve opp til det som har vært selskapets motto siden 1932: "Bare det beste er godt nok".

Vi ønsker å ha en positiv innvirkning på samfunnet og planeten som barna våre skal arve. Vårt unike bidrag skjer gjennom at vi inspirerer og utvikler barn over hele verden ved å gi dem kreative lekeopplevelser.

En felles markedsføringsavtale som den vi har med Shell, er en av mange ordninger som gjør at vi kan levere LEGO® klosser til flere barn.

Vi tar gjerne imot og lytter til alle relevante innspill vi mottar fra fans, barn, foreldre, ikke-statlige organisasjoner og andre interessenter. De har høye forventninger til måten vi opererer på. Det har vi også.

Greenpeace-kampanjen fokuserer på hvordan Shell opererer i en bestemt del av verden. Vi mener at denne saken må håndteres av Shell og Greenpeace. Vi synes det er trist at LEGOvaremerket blir brukt som et redskap i en konflikt mellom organisasjoner.

Vi forventer at Shell opptrer på en ansvarlig måte overalt der de driver forretning, og at de iverksetter hensiktsmessige tiltak overfor eventuelle krav hvis dette ikke er tilfellet. Jeg understreker at vi har tenkt å oppfylle den langsiktige avtalen vi har med Shell, som vi inngikk i 2011.

Vi skal fortsette å arbeide etter vårt motto "Bare det beste er godt nok" og levere kreative og inspirerende LEGO-lekeopplevelser til barn over hele verden.

Jørgen Vig Knudstorp, President og CEO i LEGO Gruppen.