About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

LEGO Gruppen har økt energieffektiviteten med 30 % siden 2009

Høydepunktene fra LEGO Gruppens ikke-økonomiske resultater fra 2013 viser forbedringer innen de fleste av parameterne – fra miljøspørsmål og samarbeid med leverandører til de ansattes sikkerhet.

27. februar kommer LEGO Gruppen til å offentliggjøre årsberetningen for 2013, som dekker de økonomiske resultatene, og ansvarsrapporten for 2013. Som et forvarsel avslører selskapet i dag høydepunktene fra LEGO Gruppens ikke-økonomiske resultater for 2013.

"Resultatene for 2013 er viktige for at vi skal kunne forbedre oss som et ansvarlig selskap. Etter hvert som vi vokser oss større globalt, ønsker vi å ha en positiv innvirkning på samfunnet og planeten som barna våre skal arve. Dette gjenspeiles innen alle områdene ved virksomheten vår – enten det er lekenes sikkerhet eller det å oppnå en mer energieffektiv produksjon og forbedre sikkerheten for de ansatte og samarbeidet vårt med leverandører når det gjelder å opptre forsvarlig, og måten vi markedsfører produkter til barn på," sier Jørgen Vig Knudstorp, President og CEO i LEGO Gruppen.


Utvalgte høydepunkter:
Miljø

• I 2013 økte energieffektiviteten på produksjonsanleggene til LEGO med 6,7 %
• Siden 2009 har LEGO Gruppen totalt sett økt energieffektiviteten med over 30 %.
• I 2013 inngikk LEGO Gruppen et Climate Savers-samarbeid med World Wildlife Fund , noe som understreker Gruppens ønske om å redusere CO2-utslippene – fra produksjonsanleggene til LEGO og hele verdikjeden.

Ansatte
• I 2013 var antallet arbeidsrelaterte skader med fravær på 36, som sammenlignet med 2009 er en reduksjon på over 40 %, og som tilsvarer en rekordlav skadefrekvens på 1,7.
• Siden 2009 har LEGO Gruppen økt antallet ansatte med ca. 5000.

Økt energieffektivitet
"Vi mener at vårt største bidrag til samfunnet skjer gjennom lekeopplevelsen som vi gir til barn over hele verden med produktene våre. Produktene våre bidrar til å inspirere og utvikle barn med kreativ lek. Men etter hvert som vi når ut til flere og flere barn over hele verden, må vi også sørge for at vi produserer og distribuerer produktene våre på en bærekraftig måte. Vi er klar over at vi påvirker planeten med produksjonen vår," sier Jørgen Vig Knudstorp.

LEGO Gruppen jobber kontinuerlig med å øke energieffektiviteten i produksjonen av LEGO produkter. I 2013 økte LEGO Gruppen effektiviteten med 6,7 %.

"Dette er svært tilfredsstillende og betyr at vi i løpet av fem år har økt effektiviteten med over 30 %. Den økte effektiviteten i 2013 tilsvarer en reduksjon av CO2-utslipp på 6500 tonn," sier Bali Padda, Executive Vice President og COO i LEGO Gruppen.

Færre skader i 2013
I tillegg til å fokusere på den miljømessige innvirkningen som produksjonen har, er også de ansattes sikkerhet et viktig fokusområde for LEGO Gruppen. I 2013 rapporterte LEGO Gruppen om en skadefrekvens på 1,7, målt i skader for hver million arbeidstimer.

"Vårt nåværende sikkerhetsnivå kan sammenlignes med de høyeste internasjonale standardene, men vi kan forbedre oss. I 2013 hadde vi 36 skader i en global arbeidsstyrke på 11 755 ansatte. Dette gjorde at vi oppnådde den laveste skadefrekvensen noensinne, men vi nådde ikke målet for året," sier John Goodwin, Executive Vice President og CFO i LEGO Gruppen.

Det tar tid å endre adferdsmønsteret innenfor dette området. Siden LEGO Gruppen fortsetter å ansette et betydelig antall personer, øke sikkerhetsfokuset og forbedre rapporteringsverktøyene, kan det føre til flere sikkerhetsobservasjoner, rapporter om nesten-ulykker og skader på ansatte På kort sikt vil dette mest sannsynlig påvirke skadefrekvensen i negativ forstand.

"Men det endrer ikke det faktum at LEGO Gruppen ble et tryggere sted å arbeide i 2013, og at vi har kommet langt på bare fem år. Siden 2009 har vi økt antall ansatte med over 5000, samtidig som vi har redusert arbeidsrelaterte skader med over 40 %," sier John Goodwin.

Mer slagkraftige med samarbeid
I 2013 anerkjente LEGO Gruppen at de kan øke den positive innvirkningen med enda flere samarbeidprosjekter med partnere, leverandører og relevante ikke-statlige organisasjoner. Dette er grunnen til at LEGO Gruppen i 2013 slo seg sammen med World Wildlife Fund som medlem av Climate Savers Program, og forpliktet seg til å redusere den totale karbonpåvirkningen i hele verdikjeden – inkludert leverandører. Dette samarbeidet er det første av sitt slag i leketøysbransjen.

Innen utgangen av 2016 er ambisjonen å redusere energien som brukes til å produsere ett tonn LEGO elementer med 10 %, sammenlignet med 2012 – og samtidig balansere de direkte og indirekte karbonutslippene med fornybar energi.

"Vi har forpliktet oss til å etterlate en bedre verden til barna våre, og dette samarbeidet staker ut en tydelig kurs og sørger for at vi vil fortsette vår tette dialog med partnere og leverandører i 2014," sier Bali Padda.

LEGO Gruppens årlige resultat blir streamet direkte 27. februar klokken 10.30. Hvis du vil følge denne, eller laste ned den innspilte presentasjonen og ansvarsrapporten for 2013, som blir lastet opp umiddelbart etter presentasjonen, kan du gå til http://aboutus.lego.com/news-room.  

Ytterligere informasjon:
Morten Vestberg,
Communications Manager,
LEGO Gruppen,
+45 5215 9259 

morten.vestberg@LEGO.com

Roar Rude Trangbæk,
Press Officer,
LEGO Gruppen
+45 7950 4348
RRT@LEGO.com