LEGO® VIP dāvana, veicot pirkumu par vismaz 85 €*

LEGO® VIP dāvana, veicot pirkumu par vismaz 85 €*

LEGO® VIP PROGRAMMAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

LEGO® VIP PROGRAMMAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Ja vēlaties kļūt par VIP programmas dalībnieku, jums ir jāpiekrīt ievērot šos LEGO® VIP programmas noteikumus un nosacījumus (“Noteikumi un nosacījumi”). Pirms iesniedzat mums pieteikumu par dalību LEGO VIP programmā (“Programma”), uzmanīgi izlasiet šos Noteikumus un nosacījumus. Ja esat Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotājs, pārskatiet tālāk sniegto vienošanos par šķīrējtiesu un kolektīvo prasību atteikumu. Programma ietver šajos Noteikumos un nosacījumos aprakstīto stimulu un balvu struktūru. Noteikumos un nosacījumos ir izklāstīts, kas mēs esam, kā mēs jums nodrošināsim Programmu, kā jūs vai mēs varam mainīt vai izbeigt līgumu, kas ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem tiek noslēgts starp mums, kā arī ir sniegta cita svarīga informācija. Ja jūs uzskatāt, ka šajos Noteikumos un nosacījumos ir kļūda (vai ir nepieciešamas jebkādas izmaiņas), sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lai to apspriestu. Piedaloties Programmā, jūs bez nosacījumiem akceptējat un piekrītat ievērot šos Noteikumus un nosacījumus.

Vispārīgi noteikumi

Šī Programma ir lojalitātes un dalībnieku apbalvošanas programma, kuras īpašnieks un darbības nodrošinātājs ir uzņēmums LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark, centrālā uzņēmumu reģistra numurs 47458714 (turpmāk tekstā — “LEGO Group” vai “mēs”). LEGO System A/S ietilpst LEGO Group uzņēmumu grupā. Papildinformācija par mūsu uzņēmumu pieejama vietnē. Šajos Noteikumos un nosacījumos atsaucoties uz LEGO Group, ar to automātiski tiek saprasta arī LEGO System A/S.

Jūs šajos Noteikumos un nosacījumos tiksit saukts “jūs” vai “Dalībnieks”.

Ja nepieciešams ar mums sazināties, rakstiet mums uz šādu adresi:

LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark.

Varat arī sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 00-800-5346-555 (darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai 10.00–18.00 (EET)) vai nosūtīt e-pasta ziņu uz adresi shoptermsandconditions@LEGO.com.

LEGO Group var brīvi pēc saviem ieskatiem pilnībā vai daļēji atcelt, mainīt, apturēt vai modificēt jebkādus Programmas aspektus (tostarp jebkādas Balvas un/vai Punktus, kā norādīts tālāk), ja šādas izmaiņas to veikšanas laikā nerada būtiskas negatīvas Dalībnieka Punktu vērtības izmaiņas. Ja tiks veiktas būtiskas negatīvas Dalībnieka Punktu vērtības izmaiņas, 2 mēnešus pirms šādām izmaiņām Dalībniekiem par to tiks paziņots, nosūtot e-pasta ziņu uz attiecīgajā brīdī VIP kontā reģistrēto e-pasta adresi.

Šie Noteikumi un nosacījumi un jebkādi to grozījumi tiek uzskatīti par akceptētiem, ja jūs izmantojat savu VIP karti, lai pelnītu vai izmantotu Punktus, veiktu pasūtījumus, jebkādā veidā izmantotu Programmas ietvaros piedāvātu Balvu vai labumu, vai arī ja 30 dienu laikā pēc brīdinājuma izsūtīšanas jūs neesat mums ierakstītā vēstulē nosūtījis rakstisku protestu. Ja jūs nevarat akceptēt Programmas grozījumus, jūs varat pārtraukt savu dalību, izdzēšot savu VIP kontu.

Turklāt Programmā piedalās visi LEGO Group piederošie veikali LEGO Store visā pasaulē un mūsu internetveikals, kas pieejams vietnē www.LEGO.com. Iesaistīto LEGO piederošo veikalu saraksts ir pieejams šeit.

Dalība

Atbilstība

Par dalībai atbilstošām tiek uzskatītas fiziskas personas, kuras ir sasniegušas vismaz astoņpadsmit (18) gadu vecumu un kuru dzīvesvieta atrodas kādā no valstīm, kur Programma tiek piedāvāta. Programma tiek piedāvāta tikai fiziskām personām. Korporācijas, asociācijas un citas grupas vai juridiskas personas Programmā piedalīties nevar. To valstu saraksts, kurā Programma tiek piedāvāta, ir sniegts šeit. Par dzīvesvietu tiek uzskatīts Dalībnieka faktiskais mājoklis (pastāvīgā jeb pamata dzīvesvieta). Informācija par personu un tās dzīvesvietu ir jānorāda precīzi un patiesi, un LEGO Group, LEGO Group juridiskās personas vai dalību reģistrējošā LSV veikala pārstāvis var pieprasīt attiecīgus šīs informācijas pierādījumus.

Lēmumu par atbilstīgas personas iekļaušanu Programmā pieņem LEGO Group. LEGO Group var atteikt dalību personām, kuras neatbilst Programmas prasībām. Ja dalība tiek atteikta, LEGO Group nav jānorāda atteikuma iemesls.

Dalībnieks drīkst iesniegt tikai vienu dalības pieteikumu, un Dalībniekam var būt tikai viens VIP konts ar Dalībnieka likumīgo vārdu. Divu kontu gadījumā konts ar mazāko Punktu skaitu tiks atcelts, un visi šajā kontā uzkrātie Punkti tiks pārnesti uz otru kontu.

Dalībnieks garantē, ka visa iesniegtā informācija, tostarp (bet ne tikai) vārds un uzvārds, pasta adrese, derīga e-pasta adrese un tālruņa numurs, ir pareiza, un ir vienpersoniski atbildīgs, ja informācija ir kļūdaina, nepilnīga vai novecojusi. Visus datus, tostarp personas datus, Programmas ietvaros izmanto un ar tiem apmainās LEGO Group, LEGO Group uzņēmumi, uzticami partneri un pakalpojumu sniedzēji, kā arī LSV veikalu pārvaldnieki, kā tas detalizētāk izklāstīts tālāk sadaļā par privātumu un LEGO privātuma politikā, kura ir pieejama šeit.

Ja fiziska persona vai uzņēmums, asociācija vai cita grupa norāda, aicina vai atļauj fiziskām personām kopīgi izmantot vienu un to pašu VIP kontu vai LEGO kontu (definīcija sniegta tālāk tekstā) Punktu uzkrāšanai vai Balvu saņemšanai, tā ir uzskatāma par krāpšanu.

Visus Punktus un attiecīgās Balvas drīkst iegūt, nopelnīt un izmantot tikai atbilstoši šajos vispārīgajos Noteikumos un nosacījumos izklāstītajiem noteikumiem un vadlīnijām. LEGO Group ir tiesības pieņemt galīgo lēmumu par to, vai par darbību ir piešķirami Punkti un/vai Balvas.

LEGO Group nevāc personu identificējošu informāciju no personām, par kurām LEGO Group ir zināms, ka persona ir bērns vai jaunietis, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu.

Punkti netiek piešķirti par krāpnieciskām vai atmaksātām/atceltām transakcijām.

Par VIP kartes nozaudēšanu, zādzību vai bojājumiem nekavējoties jāziņo klientu apkalpošanas dienestam. Pēc Dalībnieka ziņojuma par nozaudētu, nozagtu vai bojātu karti tā tiks aizstāta/izdota atkārtoti (lūdzu, ņemiet vērā, ka LEGO Group plāno tuvāko gadu laikā pakāpeniski atteikties no fizisku karšu izdošanas, īstenojot apņemšanos “Mūsu planētai”). LEGO Group neuzņemas atbildību par krāpniecisku VIP kartes izmantošanu vai gadījumiem, kad Dalībnieks nav ievērojis šos noteikumus, ja vien to nav izraisījis LEGO Group tīšs pārkāpums vai rupja nolaidība.

Punktu vai Balvu pārdošana, pirkšana, starpniecība, tālākpārdošana, barters vai apmaiņa pret jebkādu atlīdzību ir aizliegta. Pārkāpēji, tostarp Dalībnieki, kuri izmanto nopirktus vai iemainītus Punktus vai Balvas, ir atbildīgi par radīto kaitējumu un tiesvedības izmaksām. Punktiem un Balvām nav vērtības naudā, un tos nekādā gadījumā nevar apmainīt pret naudu vai dāvanu kartēm.

Reģistrēšanās dalībai

Lai kļūtu par dalībnieku, personai ir jāreģistrējas kādā no tālāk norādītajiem veidiem.

a) Reģistrējoties veikalā LEGO Store (šeit varat atrast tuvāko veikalu) vai zvanot uz klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 00-800-5346-555 un pēc šīs reģistrācijas izmantojot e-pasta ziņā saņemtu saiti, lai apstiprinātu dalību, izveidojot LEGO kontu un tiešsaistē reģistrējot VIP kartes numuru. Dalības reģistrācijas process nav pabeigts, kamēr nav izveidots LEGO konts un kontam nav reģistrēta VIP karte.

b) Reģistrējoties vietnē LEGO.com/VIP programma un izveidojot LEGO kontu.

Reģistrēšanās laikā dalībniekam ir jānorāda šāda informācija:

  • Dalībnieka vārds (vārds un uzvārds)
  • Derīga e-pasta adrese
  • Dzimšanas datums
  • Dzīvesvietas valsts un reģions

Katrs Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par savu piekļuves datu un citas konta informācijas konfidencialitātes saglabāšanu, kā arī ir pilnībā atbildīgs par jebkādām un visām šajā kontā veiktajām darbībām, ja vien tās nav izraisījis LEGO Group tīšs pārkāpums vai rupja nolaidība. Dalībnieks ir atbildīgs par visas konta informācijas atjaunināšanu. Dalībnieks piekrīt nesankcionētas Dalībnieka konta lietošanas vai jebkāda cita drošības pārkāpuma gadījumā nekavējoties informēt LEGO klientu apkalpošanas dienestu.

Dalība sākas, kad pēc reģistrācijas procesa tiek atvērts VIP konts. Ja pretendents jau ir Programmas dalībnieks, jauns pieteikums cita VIP konta atvēršanai ir nederīgs, t.i., katra persona var atvērt un uzturēt vienu kontu.

VIP konts

VIP konts ir konts, kurā Programmas ietvaros Dalībnieka nopelnītie punkti tiek uzkrāti un tos var izmantot pirkumiem un nolūkiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos un nosacījumos.

LEGO VIP karte

Kad Dalībnieks ir reģistrējis savu VIP kontu, tiek izdota elektroniska VIP karte, kurai var piekļūt, izmantojot lietotni Apple Passport vai Google Pay. Pēc Dalībnieka pieprasījumam Dalībniekam tiek nosūtīta fiziska VIP karte, tomēr atbilstoši LEGO Group solījumam planētai šī pakalpojuma sniegšana tuvākajos pakāpeniski tiks pārtraukta; VIP karšu komanda un LEGO Group var nolemt vairs neizdot un atkārtoti neizdot fiziskas kartes.

LEGO ID

Dalībnieka LEGO konts (“LEGO ID”) tiek izmantots personas identificēšanai, piemēram, tam pieprasot Balvas, tiešsaistē pārbaudot VIP kontu un piekļūstot VIP konta balvu centram. LEGO konts un līdz ar to LEGO ID ir obligāti nepieciešami dalībai Programmā. Dalībnieks ir atbildīgs par to, lai nepieļautu sava LEGO ID ļaunprātīgu izmantošanu, nodrošinot, ka nepilnvarotas trešās puses nevar piekļūt jūsu LEGO kontam. Ja radušās aizdomas par LEGO ID ļaunprātīgu izmantošanu, par to ir nekavējoties jāinformē LEGO klientu apkalpošanas dienests.

Dalībnieka statuss

LEGO Group patur tiesības noteiktām Dalībnieku grupām piedāvāt īpašas Balvas, akciju piedāvājumus vai aktivitātes, balstoties uz Programmas ietvaros veiktajām darbībām, tostarp (bet ne tikai) Punktu statusu un vēsturi, dzīvesvietas valsti, pirkumu vēsturi/produktu preferencēm un Balvu vēsturi. Noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz šādām īpašām Balvām vai akciju piedāvājumiem/aktivitātēm, piemēram, šādu īpašu Balvu vai akcijas piedāvājumu/aktivitāšu veids, mērogs ilgums un pieejamība, tiks atsevišķi norādīti katram piedāvājumam/aktivitātei un var katru reizi atšķirties.

Punktu pelnīšana

Vispārīga informācija

Programmas ietvaros Dalībnieki individuāli un tikai savā kontā var uzkrāt un izmantot lojalitātes apbalvojuma punktus (“Punkti”), par kuriem var saņemt “Balvas” (kā norādīts tālāk). Programma var būt strukturēta tā, lai piedāvātu noteiktus labumus, balstoties uz Dalībnieka pašreizējo “izmantojamo” Punktu (t.i., Punkti, kuri nav iepriekš izmantoti) vai “Programmas” Punktu (t.i., visi iepriekšējie Dalībnieka uzkrātie Punkti, kuriem nav beidzies derīgums, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iepriekš izmantoti) bilanci. LEGO Group patur tiesības bez saistībām vai Dalībnieku brīdināšanas apturēt, pārtraukt, pārvērtēt vai modificēt visu vai daļas šo iekšējo Punktu vai Balvu vērtības struktūru, piedāvājumus un jebkādas preces vai pakalpojumus. LEGO Group var Dalībniekiem periodiski piedāvāt labumus vai privilēģijas apmaiņā pret noteikta skaita Dalībnieka Punktu izmantošanu un/vai kā rezultātu konkrēti norādītai Dalībnieka veiktai darbībai (“Balvas”). Balvu klāsts var ietvert tālāk nosauktās (bet ne tikai): atlaide LEGO produktu iegādei internetveikalā LEGO.com vai iesaistītajos veikalos LEGO Store, LSV veikalos, LEGOLAND veikalos un LEGO Discovery Center veikalos, LEGO® produktu digitālu attēlu lejupielāde, kur lejupielādes iespēja ir pieejama nekavējoties vai tiek nosūtīta uz reģistrēto e-pasta adresi, tādi kuponu kodi atlaižu vai preču saņemšanai, kurus var izmantot internetveikalā LEGO.com vai trešo pušu tīmekļa vietnēs, piemēram, lai iegādātos iesaistīto LEGOLAND parku ieejas biļetes. Izmantošanai piedāvāto Balvu saraksts un saistītie noteikumi un nosacījumi ir nepārtraukti pieejami Dalībnieka VIP balvu centra lapā. Šo Balvu veidu, kā arī šādu labumu vai privilēģiju saņemšanai nepieciešamo Punktu skaitu vai darbības pēc saviem ieskatiem nosaka LEGO Group, tie var jebkurā laikā un periodiski tikt mainīti, būt pieejami ierobežotu laika periodu un mainīties. Noteiktām balvām var būt ierobežots pieejamais skaits, un šādu Balvu piegāde tiks nodrošināta rindas kārtībā. LEGO Group patur tiesības modificēt, mainīt vai pārskatīt pieejamās Balvas. Dalībnieki nevar rēķināties ar Balvu nepārtrauktu pieejamību. Uzņēmums LEGO Group, tā pārstāvis vai trešās puses biznesa partneris, kas nodrošina Balvu, var būtiski palielināt Punktu skaitu, kas nepieciešams kādas Balvas saņemšanai, atsaukt jebkuru Balvu, kā arī ierobežot jebkuru Balvu vai tās saņemšanu. Balvas nevar nodot vai pārsūtīt tālāk, ar tām nedrīkst veikt apmaiņu vai tās pārdot. Balvas, kas nodotas tālāk, pārsūtītas, apmainītas vai pārdotas, pārkāpjot šos Noteikumus, tiks konfiscētas vai atceltas. Ja pirms vai pēc Punktu izmantošanas Balvu saņemšanai regulāri tiek mainīta attiecīgā Programmas konta adrese, tā var tikt uzskatīta par krāpniecisku izmantošanu, kuras rezultātā var tikt apturēta jūsu dalība Programmā. LEGO Group patur tiesības aizstāt Balvas ar preci, kuras vērtība ir līdzvērtīga vai lielāka, ja kāda izmantotā Balva jebkāda iemesla dēļ vairs nav pieejama. Balvu attēli tirdzniecības vietās, internetā, televīzijā un drukātos reklāmas materiālos, akcijas iepakojumos un citos Programmas materiālos ir tikai ilustratīvi. Faktiskā Balva var atšķirties no attēlā redzamās Balvas.

Aprēķina bāze Programmas ietvaros ir Punkti, kuri tiek piešķirti Dalībnieka VIP kontā. Punktu aprēķina metode visā pasaulē ir vienāda, bet Punktu skaits, ko Dalībnieks var nopelnīt par noteikta produkta iegādi, dažādās valstīs atšķiras, jo atšķiras produkta cena. Punktu un apbalvojumu piešķiršanas principi ir aprakstīti šeit, un šī informācija tiek periodiski atjaunināta.

Punktus var izmantot tikai nolūkiem, kas ir skaidri norādīti šajos Noteikumos un nosacījumos vai periodiski īpaši noteikti Balvas, akcijas piedāvājuma vai aktivitātes noteikumos un nosacījumos. Punktiem nav monetāras vērtības; Punktus var uzkrāt, lai Dalībnieks varētu saņemt atlaidi atbilstošiem pirkumiem vai izmantot balvu centrā pieejamo Balvu saņemšanai.

Dalībnieki var sākt pelnīt Punktus, kad dalība ir sākusies. Punkti var tikt ieskaitīti tikai Dalībnieka individuālajā VIP kontā par pirkumiem vai aktivitātēm, ko Dalībnieks personiski ir veicis, vai darbībām, ko Dalībnieks ir personiski paveicis, ciktāl šajos Noteikumos un nosacījumos vai arī konkrēto LEGO Group piedāvājumu, aktivitāšu vai akciju noteikumos un nosacījumos nav īpaši noteikts citādi. Punkti VIP kontā tiek ieskaitīti, kad tiek veikts maksājums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, iegādājoties preces pa tālruni vai internetā, maksājums tiek ieturēts pasūtījuma nosūtīšanas brīdī. Pēc maksājuma veikšanas var paiet līdz pat 24 stundām, līdz nopelnītie Punkti parādās VIP kontā / ir pieejami izmantošanai balvu centrā.

Punktus var pelnīt, veicot atbilstošus LEGO® produktu pirkumus veikalā LEGO Store, internetveikalā LEGO.com vai iesaistītā LSV veikalā, kā arī parku LEGOLAND® Park un atklājumu centru LEGOLAND® Discovery Center veikalos. Par atbilstošiem pirkumiem tiek uzskatīti visi pakalpojumu vai preču pirkumi, izņemot dāvanu karšu iegādi. Punktus Dalībnieki var pelnīt arī citos veidos, kurus LEGO Group periodiski īpaši norāda e-pasta ziņās vai internetā publicētos paziņojumos. LEGO Group var brīvi pēc saviem ieskatiem piešķirt “bonusa” Punktus par noteiktām darbībām (piemēram, agrīnu reģistrāciju vai regulārām darbībām). Uz šādu bonusa punktu akcijām var attiekties papildu noteikumi un ierobežojumi.

Lai nopelnītu Punktus veikalā LEGO Store vai iesaistītā LSV veikalā, Dalībniekam pirkuma veikšanas brīdī jāuzrāda VIP karte. Lai nopelnītu Punktus par pirkumiem internetveikalā LEGO.com, Dalībniekam pirms pirkuma veikšanas jāpierakstās savā LEGO kontā (ar savu LEGO ID).

Lai pelnītu Punktus par pirkumiem, kas veikti pa tālruni, Dalībnieka VIP dalībai jābūt reģistrētai, un Dalībniekam ir jānosauc savas VIP kartes numurs, veicot pasūtījumu pa tālruni.

Punkti ir derīgi tikai tad, ja nopelnīti, stingri ievērojot LEGO Group noteiktās un paredzētās prasības, un Dalībnieks apņemas necensties pelnīt Punktus jebkādā veidā (tostarp, bet ne tikai, izmantojot jebkādu skriptu, botu vai citus automatizētus līdzekļus), kas tikai simulē atbilstību spēkā esošajām prasībām.

LEGO Group patur tiesības atskaitīt vai samazināt Punktu skaitu tāda Dalībnieka kontā, kurš Punktus ir ieguvis neatbilstošā veidā.

Punkti netiek piešķirt par piemērojamo pasta/piegādes maksu. Dažās valstīs (piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā) nodokļi tiek norādīti atsevišķi no pirkuma cenas, tāpēc par tiem netiek piešķirti Punkti.

Par Punktiem nevar iegādāties dāvanu kartes, bet Punktus var nopelnīt par atbilstošiem pirkumiem, kuri ir apmaksāti ar derīgu dāvanu karti.

LEGO Group nav līgumslēdzējpuse nekādos līgumos, kas var būt noslēgti starp jums un kādu LSV veikala pārvaldnieku, un LEGO Group neuzņemas nekādu atbildību par šī LSV veikala pārvaldnieka nodrošinātajām precēm vai pakalpojumiem. LVS veikala pārvaldnieks ir vienīgais atbildīgais kā tirgotājs attiecībā uz konkrētā LSV veikala pārvaldnieka nodrošinātajām precēm vai pakalpojumiem.

Kā tālāk norādīts sadaļā ‘Trešo pušu vietnes un pakalpojumi’, LEGO Group neuzņemas atbildību par Balvām, kuras piegādā trešā puse

Citas lojalitātes programmas

LSV veikalu pārvaldniekiem var būt līdzīgas dalībnieku programmas, vai arī tie var tādās piedalīties. Dalība Programmā nepiešķir nekādas tiesības vai labumus šādās citās LSV veikalu pārvaldnieku vai to filiāļu programmās.

Punktu izmantošana

Vispārīgi noteikumi par Punktu izmantošanu

Punktus pret Balvām var apmainīt mūsu balvu centrā, kā arī atbilstošos veikalos LEGO Store, LSV veikalos vai internetveikalā LEGO.com. Punktus nevar konvertēt un izmaksāt naudā vai dāvanu kartēs. Dalībnieks var pelnīt Punktus visos atbilstošajos veikalos LEGO Store, LSV veikalos vai internetveikalā LEGO.com, bet Punktus var izmantot tikai Dalībnieka dzīvesvietas valstī.

Punktus nevar izmantot tajā pašā transakcijā, kurā tie ir nopelnīti, ja vien noteikumos un nosacījumos, kas attiecas uz konkrētu LEGO Group piedāvājumu vai akciju, nav īpaši noteikts citādi.

Punktus var izmantot tikai valstīs, kur ir pieejama Programma. Šeit ir pieejams šo valstu saraksts, kā arī informācija par Punktu vērtību katrā iesaistītajā valstī; šo informāciju mēs periodiski atjauninām. Punktu vērtība tiek aprēķināta, izmantojot attiecīgās valsts Punktu vērtību. Lūdzu, ņemiet vērā: ja Dalībnieks ar mērķi gūt labumu veic manipulācijas ar Programmu, pelnot Punktus vienā valstī un tos izmantojot citā valstī vai arī piegādājot pirkumus, kas iegādāti par Punktiem, uz citu valsti, LEGO Group uzskata to par Programmas ļaunprātīgu izmantošanu. Neregulāra šādu pirkumu veikšana ir pieļaujama, bet, ja šādas darbības tiek veiktas regulāri, mēs varam pārtraukt jūsu VIP konta darbību un dzēst jūsu Punktus.

Šīs Programmas ietvaros nav iespējams iegādāties papildu Punktus

Ja produkts tiek atgriezts, lai saņemtu atmaksu, visi par šo pirkumu nopelnītie vai izmantotie Punkti tiek apstrādāti atbilstoši tā veikala LEGO Store vai LSV veikala atgriešanas politikai, kurā Dalībnieks ir veicis pirkumu, piemēram, izmantojot kreditēšanu veikalā vai kuponu. Par internetveikalā LEGO.com veiktiem pirkumiem tiek izdots kupona kods, lai izmantotos Punktus varētu izmantot citam pirkumam. Ja Punkti ir izmantoti Balvas saņemšanai, šādu Balvu nevar atgriezt un izmantotos Punktus nevar atjaunot, ja vien tas nav atļauts atbilstoši konkrētās Balvas noteikumiem un nosacījumiem.

Ja Punkti Dalībnieka VIP kontā tiek ieskaitīti kļūdas dēļ, LEGO Group patur tiesības atcelt vai noņemt šādus Punktus, kuri Dalībnieka kontā ir pievienoti kļūdas dēļ. LEGO Group nepieļaus, ka Dalībnieks tīši vai apzināti ļaunprātīgi izmanto šādu kļūdu, un šādas ļaunprātīgas izmantošanas dēļ Dalībnieka dalība var tikt nekavējoties apturēta, līdz ar to zaudējot visus nopelnītos Punktus, kā arī nākotnē var tikt liegta dalība Programmā.

Ļaunprātīgas izmantošanas sekas

Ja Dalībnieks ir atbildīgs par neatbilstošas izmantošanas darbībām, LEGO Group patur tiesības apturēt dalību, anulēt Punktus vai Balvas, atteikties pievienot Punktus vai Balvu vai atteikties akceptēt Punktu vai Balvas izmantošanu.

Punktu derīguma beigas

Visu Punktu derīgums beidzas 18 mēnešus pēc pēdējās VIP kontā veiktās darbības. Par darbību tiek uzskatīta Punktu pelnīšana vai izmantošana. 18 mēnešu termiņš ir mainīgs un tiek atiestatīts, kad veicat darbības. 3 mēnešus pirms Punktu derīguma beigām LEGO Group nosūtīs jums atgādinājuma e-pasta ziņu uz jūsu VIP konta e-pasta adresi. Neaktīvie konti tiek deaktivizēti, ja 18 mēnešu periodā netiek veikta neviena darbība. VIP konta dati tiek izdzēsti, ja 3 gadu laikā netiek veikta neviena darbība. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz daļu saistīto datu, piemēram, LEGO ID, pirkumu datiem vai citiem datiem, attiecas šo pakalpojumu datu saglabāšanas politikas. Plašāku informāciju par datu saglabāšanu, skatiet datu saglabāšanas politikās un mūsu privātuma politikā. UZKRĀTIE PUNKTI NEKĻŪST PAR JŪSU ĪPAŠUMU, UN TIEM NAV VĒRTĪBAS ĀRPUS ŠĪS PROGRAMMAS. PUNKTI IR KREDĪTI, KO LEGO GROUP VAR ATSAUKT JEBKURĀ BRĪDĪ ATBILSTOŠI ŠEIT ATRUNĀTAJAM. PUNKTUS NEVAR NODOT CITĀM PERSONĀM NĀVES GADĪJUMĀ, KOPĪGAS MĀJSAIMNIECĪBAS IETVAROS UN NEKĀDOS CITOS GADĪJUMOS.

Personas dati, datu privātums un audits

LEGO System A/S vāc, glabā un apstrādā jūsu personas datus atbilstoši visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību, tostarp Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem par datu aizsardzību.

LEGO System A/S var izpaust jūsu personas datus un/vai padarīt tos pieejamus citiem LEGO Group dalībniekiem, LSV veikalu pārvaldniekiem, mūsu piegādātājiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar Programmas vispārīgo darbību, piemēram, Programmas uzturēšanu, analīzes darbībām, mārketinga darbībām u.c. Turklāt LEGO System A/S var neidentificējamā, apkopotā, pseidonimizētā vai anonimizētā veidā apstrādāt jūsu personas datus Programmas pārvaldības, turpmākas attīstības un mārketinga nolūkā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas Balvas, akcijas vai piedāvājumus nodrošina un pārvalda no LEGO Group neatkarīgas trešās puses un uz tiem var attiekties atsevišķi nosacījumi par privātumu, kā arī jums var tikt prasīts sniegt atsevišķu atļauju izmantot jūsu personisko informāciju. LEGO Group jūs informēs par to, ka pametat LEGO platformu / tīmekļa vietni. Pirms piekrītat, uzmanīgi izlasiet attiecīgos noteikumus un nosacījumus. Arī kopīgojot saturu sociālo tīklu platformās, būs jāievēro šo platformu noteikumi un nosacījumi. LEGO Group nav atbildīgs par jūsu personiskās informācijas apstrādi, ko veic jebkādas šādas trešās puses.

Papildinformāciju par to, kā LEGO System A/S apstrādā personas datus, tostarp par jūsu kā datu subjekta tiesībām, skatiet privātuma politikā mūsu tīmekļa vietnē www.LEGO.com/privacy. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam periodiski veikt izmaiņas savā privātuma politikā, tāpēc mēs jums iesakām regulāri pārskatīt mūsu privātuma politiku, lai jūs vienmēr būtu informēts par izmaiņām.

Auditēšana

LEGO Group patur tiesības jebkurā laikā un nebrīdinot Dalībnieku veikt auditu jebkurā un visos Programmas kontos, lai pārliecinātos par atbilstību Programmas noteikumiem.

Ja auditā tiek atklātas neatbilstības vai pārkāpumi, mēs varam aizkavēt Punktu vai Balvu apstrādi un/vai izmantošanu, līdz neatbilstības vai pārkāpumi ir atrisināti mums saprātīgi pieņemamā veidā. Šāda audita laikā un līdz šāda audita rezultātu saņemšanai Dalībniekiem var tikt liegts izmantot Punktus un ar Programmu saistītās Balvas, pakalpojumus vai labumus, kā mēs to izlemsim pēc saviem ieskatiem.

LEGO Group arī patur tiesības auditēšanas nolūkā veikt informācijas apmaiņu ar mūsu LEGO Group juridiskajām personām, LSV veikalu partneriem, uzticamajiem partneriem un pakalpojumu sniedzējiem vai to aģentiem.

Saistības un to ierobežojumi (attiecas uz Dalībniekiem ārpus Vācijas)

Ne LEGO Group un LEGO Group juridiskās personas, ne LSV veikalu pārvaldnieki nav atbildīgi ne par kādiem zaudējumiem, izdevumiem (tostarp, bet ne tikai, maksu par advokāta pakalpojumiem), negadījumiem vai neērtībām, kas var rasties saistībā ar Punktu vai Balvu izmantošanu vai jebkādu no partneriem pasūtīto Balvu defektu vai atteices rezultātā, ciktāl šāds kaitējums vai zaudējumi nav radušies mūsu tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības dēļ, ja vien spēkā esošajos tiesību aktos nav noteikts citādi. Nekas šajā Līgumā neierobežo LEGO Group saistības atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ja Punkti vai Balvas ir nozaudēti vai nozagti vai arī ir beidzies to derīguma termiņš, tie netiek atgriezti vai aizstāti un to derīgums netiek pagarināts.

Ja vien iepriekš nav norādīts citādi un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, LEGO Group neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies Programmas pārtraukšanas vai tajā veikto izmaiņu rezultātā. Dalībniekiem nav tiesību iesniegt pret LEGO Group vērstas prasības par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar tiesību aktos noteiktiem vai ieteiktiem valstij specifiskiem pielāgojumiem.

Ja saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem vai spēkā esošajiem tiesību aktiem uzņēmums LEGO Group tiek uzskatīts par atbildīgu, vienīgais Dalībniekiem paredzētais tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir zaudēto Punktu vai Balvu aizstāšana (pēdējās tiek aizstātas, ja tās ir pieejamas, vai arī tiek piešķirti citi saprātīgi, alternatīvi, līdzvērtīgi labumi, ko nosaka LEGO Group).

Jebkāda turpmāka atbildība par zaudējumiem vai kaitējumu tiek izslēgta, izņemot prasības, kuras spēkā esošajos tiesību aktos ir aizliegts izslēgt.

Programma un/vai jebkādas Balvas tiek anulētas, ja tās ir aizliegtas tiesību aktos. Noteiktās valstīs spēkā esošajos tiesību aktos var būt noteikti ierobežojumi attiecībā uz nosacījumiem, kas regulē Programmas īstenošanu vai dalību tajā. Vietējo tiesību aktu un noteikumu dēļ LEGO Group var nespēt nodrošināt Programmas vai tās daļu pieejamību noteiktās valstīs vai noteiktām personām. LEGO Group neuzņemas atbildību gadījumos, kad tiek ievēroti šādi vietējie tiesību akti, un attiecīgi patur tiesības pārtraukt Dalībnieka dalību Programmā un atcelt šāda Dalībnieka uzkrātos Punktus vai Balvas. Ja kāda Balva vairs nav pieejama, LEGO Group var to aizstāt ar līdzvērtīgu vai vērtīgāku Balvu. Programmas Punktus un Balvas nevar apmainīt pret naudu vai dāvanu kartēm.

Dalībnieks ir atbildīgs par jebkādām trešo pušu, tostarp nodokļu iestāžu, prasībām, kas izriet no dalības Programmā, tās Punktiem un/vai Balvām.

Saistības un to ierobežojumi (attiecas tikai uz Dalībniekiem Vācijā)

LEGO Group ir atbildīgs par tīšu un rupju nolaidību. Turklāt LEGO Group ir atbildīgs par nolaidības dēļ neizpildītām saistībām, kuru izpilde ir būtiska, lai nodrošinātu līguma standarta īstenošanu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, kuru pārkāpums apdraud līguma mērķa īstenošanu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un uz kuru atbilstību jūs varat regulāri paļauties. Pēdējā minētajā gadījumā LEGO Group ir atbildīga tikai par prognozējamu, tipisku līgumisku kaitējumu. LEGO Group nav atbildīgs par citu, iepriekšējos teikumos neminētu saistību pārkāpumiem nebūtiskas nolaidības rezultātā.

Iepriekšminētie atbrīvojumi no atbildības neattiecas uz gadījumiem, kad zaudēta dzīvība, radušās traumas vai nodarīts kaitējums veselībai. Atbildība saskaņā ar likumu par atbildību par produktiem netiek ietekmēta.

PROGRAMMAS NEPAREIZA DARBĪBA UN VADĪŠANA

LEGO Group nav atbildīgs: par zaudētiem, pārtrauktiem, nesasniedzamiem un nepieejamiem tīkliem, serveriem, satelītiem, interneta pakalpojumu sniedzējiem, tīmekļa vietnēm vai citiem savienojumiem; par komunikācijas kļūdām, neveiksmīgu, sajauktu, kodētu, aizkavētu vai nepareizi adresētu informācijas pārsūtīšanu datorā, pa tālruni vai pa kabeļiem; ne par kādām tehniskām darbības kļūdām, kļūmēm vai grūtībām, kā arī jebkāda cita veida kļūdām; par nepareizu vai neprecīzu informācijas uztveri vai nespēju uztvert informāciju. Turklāt LEGO Group nav atbildīgs un neuzņemas atbildību par datoru, programmēšanas, drukāšanas kļūdām vai netīšu Punktu vai Balvu izdošanu. LEGO Group nekādā gadījumā nav atbildīgs, un jūs skaidri atsakāties no jebkādām prasībām pret LEGO Group saistībā ar jebkādu netīšu Punktu vai Balvu piešķiršanu. Ja kāda iemesla dēļ Programma nespēj pienācīgi darboties, tostarp jebkāda veida kļūdu, datora vīrusu infekcijas, kodēšanas kļūdu, manipulāciju, nesankcionētas iejaukšanās, krāpšanas, tehnisku kļūmju vai jebkādu citu tādu iemeslu dēļ, kuri ir ārpus LEGO Group kontroles un kuri traucē vai ietekmē Programmas administrēšanu, drošību, taisnīgumu, integritāti vai atbilstošu vadību, LEGO Group patur tiesības pēc saviem ieskatiem atcelt, pārtraukt, modificēt vai apturēt Programmu vai citādi reaģēt uz apstākļiem tā, kā LEGO Group uzskata par atbilstīgu. Ja uzņēmums LEGO Group nevar šeit aprakstītajā veidā turpināt šīs Programmas darbību tādu notikumu dēļ, kuri ir ārpus tā kontroles, tostarp, bet ne tikai, ugunsgrēka, plūdu, dabiskas vai cilvēka radītas slimības vai cita veida epidēmijas, zemestrīces, eksplozijas, darba strīda vai streika, stihiskas nelaimes vai valsts ienaidnieka, satelīta vai aprīkojuma kļūmes, sacelšanās vai pilsoņu nemieru, terorisma draudu vai aktivitāšu, kara (pieteikta vai nepieteikta) vai jebkāda federālā, valsts vai vietējā likuma, rīkojuma vai noteikumu, sabiedrības veselības krīzes, jebkādas tiesas vai jurisdikcijas nolēmuma vai cita tāda iemesla dēļ, kas ir ārpus LEGO Group saprātīgām kontroles iespējām (katrs uzskatāms par “nepārvaramas varas” apstākļiem), LEGO Group ir tiesības pilnībā vai daļēji modificēt, apturēt vai pārtraukt Programmu.

Ja jūs jebkādā veidā mēģināt piekļūt Programmai, izmantojot bota skriptu vai citādu pārlases uzbrukumu, jūs vairs netiekat uzskatīts par atbilstošu dalībai Programmā. LEGO Group patur tiesības pēc saviem ieskatiem diskvalificēt un apturēt dalību ikvienai personai, par kuru tiek konstatēts, ka tā (i) iejaukusies Programmas darbībā, (ii) rīkojas pretrunā šiem Programmas Noteikumiem, LEGO pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai jebkādiem citiem saistītajiem noteikumiem, (iii) rīkojas neētiskā vai kaitnieciskā veidā, (iv) rīkojas ar nolūku apgrūtināt, ļaunprātīgi izmantot, apdraudēt vai vajāt uzņēmumu LEGO Group, tā pārstāvjus vai jebkuru citu personu jebkādā ar Programmu saistītā veidā, (v) manipulē, maina vai mēģina mainīt Punktu stāvokli, (vi) manipulē, maina, mēģina mainīt, veido, mēģina veidot vai dublē Punktus, (vii) slepeni vienojas vai mēģina slepeni vienoties ar vienu vai vairākiem Programmas kontu turētājiem, lai negodīgi gūtu priekšrocības, daloties ar zināšanām vai citu informāciju, lai nopelnītu Punktus.

Līguma izbeigšana

Līguma izbeigšana no jūsu puses

Jūs varat jebkurā laikā pārtraukt vai atcelt savu dalību VIP Programmā, kā aprakstīts tālāk.

  • Sazinieties ar LEGO Group klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni vai e-pastu vai arī klientu apkalpošanas dienesta tīmekļa vietnē. Kad sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, jums tiks uzdoti ar jūsu VIP kontu saistītie drošības jautājumi, lai pārliecinātos, vai attiecīgais VIP konts pieder jums

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pārtraucot vai atceļot VIP konta darbību, jūsu Punkti tiks dzēsti. Jūsu konts tiks izdzēsts atbilstoši mūsu datu saglabāšanas politikai.

Līguma izbeigšana no mūsu puses

LEGO Group patur tiesības apturēt Programmu un līdz ar to arī jūsu dalību, 2 (divus) mēnešus iepriekš par to nosūtot rakstisku brīdinājumu uz jūsu VIP kontā reģistrēto e-pasta adresi.

LEGO Group arī patur tiesības nekavējoties apturēt jūsu dalību, nosūtot paziņojumu uz jūsu VIP kontā reģistrēto e-pasta adresi, ja jūs esat pārkāpis saistības, kas jums noteiktas šajos Noteikumos un nosacījumos. Mēs paturam tiesības nedot jums iespēju novērst pārkāpumu, ja pārkāpums ir saistīts ar jūsu veiktu ļaunprātīgu Programmas izmantošanu, kā aprakstīts šajos Noteikumos un nosacījumos. Nekas šajos Noteikumos un nosacījumos neierobežo LEGO Group iespējas īstenot savas likumīgās vai taisnīgās tiesības vai līdzekļus.

Līguma izbeigšanas gadījumā jūsu Punkti tiek dzēsti, un LEGO Group nav pienākuma piedāvāt jums kompensāciju par Punktiem, kuri uz apturēšanas brīdi nav izmantoti.

Dažādi jautājumi

Trešo pušu vietnes un pakalpojumi

Programmā var būt pieejami trešo pušu piedāvājumi vai saites uz trešo pušu platformām (piemēram, sociālo tīklu platformām, Balvu vai akciju pārvaldniekiem). LEGO Group jūs ekrānā informēs par to, ka pametat mūsu vietni. Lūdzu, ņemiet vērā, ka LEGO Group nepārvalda šīs citas tīmekļa vietnes un LEGO Group neuzņemas nekādu atbildību par šādu tīmekļa vietņu vai platformu saturu. Papildus ņemiet vērā, ka uz šādām tīmekļa vietnēm vai platformām var attiekties citi lietošanas un privātuma noteikumi un nosacījumi, kuri ir ārpus mūsu kontroles; izlasiet tos un iepazīstieties ar tiem, pirms akceptējat šādu vietņu vai pakalpojumu lietošanu. Jūs arī apzināties un piekrītat, ka LEGO Group neuzņemas atbildību par šādu tīmekļa vietņu satura vai funkcionalitātes precizitāti, likumību, atbilstību vai jebkādiem citiem aspektiem. Šādu saišu iekļaušana nekādā gadījumā nenozīmē, ka LEGO Group apstiprina šādu tīmekļa vietni vai jebkādu saistību ar tās pārvaldniekiem.

Dažas Balvas vai akcijas, kas jums ir pieejamas Programmas ietvaros, piedāvā/nodrošina trešo pušu partneri. LEGO Group nav jūsu priekšā atbildīgs par šādu Balvu piegādi vai par jebkādiem maksājumiem par precēm un pakalpojumiem, kā arī jebkādiem citiem noteikumiem, nosacījumiem, garantijām vai apsvērumiem, kas ir saistīti ar šādām Balvām vai akcijām. Visi jautājumi saistībā ar šādām Balvām vai akcijām ir risināmi tikai un vienīgi starp jums un trešās puses partneri, kas piedāvā vai nodrošina Balvu vai akciju.

Tiesību akti, jurisdikcijas vieta

Uz šo līgumu attiecas tikai Dānijas tiesību akti, un tas ir pakļauts Kopenhāgenas Pilsētas tiesas (Dānijā) ekskluzīvai jurisdikcijai. Šis noteikums ir spēkā gan tad, ja Dalībnieks ir Dānijas iedzīvotājs, gan tad, ja Dalībnieks nav Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) iedzīvotājs; tomēr spēkā ir nosacījums, ka Dalībnieka pastāvīgajā dzīvesvietā spēkā esošie tiesību akti neietekmē Dalībniekam nodrošināto aizsardzību saskaņā ar nosacījumiem, no kuriem nevar atkāpties, savstarpēji vienojoties. Ja Dalībnieks ir patērētājs, kura pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārpus Dānijas, bet EEZ valstī, tad Dalībnieks var iesniegt prasības Kopenhāgenas Pilsētas tiesā, Dānijā, kā arī kompetentā tiesā savas dzīvesvietas valstī. Turklāt Dalībnieks var iesaistīties tiesas procesos gan vispārējās piekritības jurisdikcijā, gan jebkurā citā vietā, kur pastāv likumīga jurisdikcija.

Ciktāl spēkā esošie tiesību akti Dalībnieka dzīvesvietas jurisdikcijā ir pretrunā ar šī Līguma nosacījumiem, mēs piemērosim spēkā esošo tiesību aktu prasības.

Vienošanās par šķīrējtiesu (attiecas tikai uz Dalībniekiem ASV)

Jebkādā veidā piedaloties Programmā, jūs bez nosacījumiem piekrītat šādiem nosacījumiem: (1) visas prasības, strīdi vai domstarpības (kas izriet no līguma, delikta vai cita avota), kas jums var būt pret LEGO Group un/vai tā mātesuzņēmumu, meitasuzņēmumiem, filiālēm un to attiecīgajiem dalībniekiem, amatpersonām, vadītājiem un darbiniekiem (visas šādas fiziskas un juridiskas personas šeit kopā sauktas “LEGO juridiskās personas”) un kas izriet no Programmas, ir attiecināmas uz to vai jebkādā veidā saistītas ar to vai šī arbitrējamā līguma darbības jomas vai piemērojamības noteikšanu, tiks risinātas tikai galīgajā un saistošajā šķīrējtiesā, ko administrē JAMS, un tās izšķirs viens šķīrējtiesnesis atbilstoši JAMS noteikumiem; (2) šī vienošanās par šķīrējtiesu ir pieņemta atbilstoši transakcijām, kas saistītas ar starpštatu darījumiem, un to reglamentē Federālais akts par šķīrējtiesām (Federal Arbitration Act — “FAA”), 9 U.S.C. §§ 1-16; (3) šķīrējtiesas process tiek veikts Losandželosā, Kalifornijā; (4) šķīrējtiesneša lēmumu nosaka noteikumi un nosacījumi, kas izklāstīti šajā Līgumā un citos līgumos, uz kuriem šeit ir sniegtas atsauces un kurus attiecīgais lietotājs ir noslēdzis saistībā ar šo tīmekļa vietni; (5) šķīrējtiesnesis piemēros Kalifornijas likumus saskaņā ar FAA un piemērojamos noilguma termiņus, kā arī ievēros likumā noteiktās prasības attiecībā uz privilēģijām; (6) nav tiesību jebkādas prasības šķīrējtiesā izskatīt kā kolektīvu vai reprezentatīvu prasību, šķīrējtiesa var pieņemt lēmumu tikai par jūsu un/vai attiecīgās LEGO juridiskās personas individuālām prasībām; šķīrējtiesnesis nedrīkst konsolidēt vai pievienot citu līdzīgā situācijā esošu personu vai pušu prasības; (7) šķīrējtiesnesim nav tiesību piespriest jums vai jebkurai LEGO juridiskai personai atlīdzināt zaudējumus; (8) gadījumā, ja administratīvās maksas vai iemaksas, kas jāsamaksā, lai uzsāktu šķīrējtiesas procesu pret jebkuru LEGO juridisko personu, pārsniedz 125 USD, un jūs nevarat samaksāt maksas un iemaksas, kas pārsniedz šo summu (vai atbilstoši JAMS noteikumiem jums tas nav jādara), LEGO Group piekrīt šos maksājumus samaksāt un/vai nodot tālāk jūsu vārdā atbilstoši šķīrējtiesneša noteiktajam galīgajam sadalījumam. Turklāt, ja jūs varat pierādīt, ka šķīrējtiesas izmaksas ir pārmērīgas salīdzinājumā ar tiesas prāvas izmaksām, LEGO Group apmaksās tādu ar šķīrējtiesas procesa reģistrāciju un izskatīšanu saistīto jūsu maksājumu daļu, kādu šķīrējtiesnesis uzskatīs par vajadzīgu, lai šķīrējtiesas procesa izmaksas nebūtu nesamērīgi augstas; (9) izņemot iepriekš (6) punktā norādītos izņēmumus, ja kāda daļa no šīs vienošanās par šķīrējtiesu ir uzskatāma par nederīgu, neīstenojamu vai pretlikumīgu vai citādi ir pretrunā ar JAMS noteikumiem, tad pārējā šīs vienošanās par šķīrējtiesu daļa paliek spēkā un atbilstoši tās noteikumiem ir uzskatāma par tādu, kura neietver nederīgos, neīstenojamos, pretlikumīgos vai pretrunā esošos nosacījumus. Savukārt, ja tiek konstatēts, ka (6) apakšpunkts ir nederīgs, neīstenojams vai pretlikumīgs, tad šī vienošanās par šķīrējtiesu pilnībā uzskatāma par spēkā neesošu un ne jums, ne LEGO Group nav tiesību domstarpības risināt šķīrējtiesā. Plašāku informāciju par JAMS un/vai JAMS noteikumiem skatiet tīmekļa vietnē www.jamsadr.com.

LEGO System A/S 2019