LEGO® VIP PROGRAMOS SĄLYGOS

LEGO® VIP PROGRAMOS SĄLYGOS

Norėdami tapti VIP nariu, privalote sutikti su šiomis LEGO® VIP programos sąlygomis (toliau – Sąlygos). Prieš pateikdami prašymą prisijungti prie LEGO® VIP programos (toliau – Programa), atidžiai perskaitykite šias Sąlygas. Jei gyvenate JAV, peržvelkite toliau pateiktą arbitražinį susitarimą ir grupinio ieškinio atsisakymą. Programa taikoma šiose Sąlygose aprašytoms paskatų ir atlygio programoms. Sąlygose nurodoma, kas esame, kaip vykdome šią Programą, kaip pakeisti arba nutraukti mūsų sutartį, kurią sudaro šios Sąlygos, ir pateikiama kita svarbi informacija. Jei manote, kad šiose Sąlygose įsivėlė klaida (arba reikia kitų pakeitimų), kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą, su kuria galėsite aptarti savo pastebėjimus. Dalyvaudami Programoje besąlygiškai sutinkate su šiomis Sąlygomis ir pasižadate jų laikytis.

Bendrosios nuostatos

Ši programa yra nariams skirta lojalumo ir atlygio programa, kuri priklauso ir kurią valdo „LEGO System A/S“, Aastvej 1, DK-7190 Bilundas, Danija, centrinis verslo registracijos numeris 47458714 (toliau – „LEGO Group“ arba mes). „LEGO System A/S“ priklauso įmonių grupei „LEGO Group“. Daugiau apie mus skaitykite čia. Šiose Sąlygose kalbėdami apie „LEGO Group“ automatiškai turime omenyje ir „LEGO System A/S“.

Šiose Sąlygose jus įvardysime žodžiais „jūs“ arba „Narys“.

Jei norite su mumis susisiekti, rašykite adresu:

LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark.

Visada galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių telefono numeriu 00-800-5346-555 (darbo valandomis nuo pirmadienio iki penktadienio 10.00–18.00 GMT laiku) arba el. pašto adresu shoptermsandconditions@LEGO.com

„LEGO Group“ gali savo nuožiūra visiškai arba iš dalies atšaukti, pakeisti, sustabdyti arba modifikuoti bet kurį Programos aspektą (įskaitant Atlygius ir (arba) Taškus, kaip apibrėžta toliau), jei šiais pakeitimais reikšmingai nesumažinama Narių turimų Taškų vertė. Jei Narių Taškai reikšmingai nuvertėja, Nariai apie šiuos pakeitimus įspėjami prieš du mėnesius el. laišku, išsiųstu tuo metu VIP paskyroje registruotu el. pašto adresu.

Bus laikoma, kad sutikote su šiomis Sąlygomis ir visais pakeitimais, jei pasinaudosite savo VIP kortele norėdami gauti Taškų arba juos išleisti, užsakymo metu arba bet kokiu kitu būdu, už kurį taikomas Programos Atlygis arba privilegijos, arba jei per 30 dienų nuo pranešimo neatsiųsite mums rašytinio prieštaravimo. Jei negalite sutikti su Programos pakeitimais, galite nutraukti narystę pašalindami savo VIP paskyrą.

Be to, Programoje dalyvauja visos „LEGO Group“ visame pasaulyje priklausančios parduotuvės „LEGO Store“, kaip ir mūsų internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu www.LEGO.com. Mūsų dalyvaujančių LEGO parduotuvių sąrašą rasite čia.

Narystė

Kas gali tapti nariais

Nariais gali tapti fiziniai asmenys, sulaukę aštuoniolikos (18) metų ir gyvenantys šalyse, kuriose vykdoma ši Programa. Programoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys. Korporacijos, asociacijos arba kitos grupės ar juridiniai asmenys Programoje dalyvauti negali. Šalių, kuriose vykdoma ši Programa, sąrašą rasite čia. Gyvenamąja vieta laikomi faktiniai Nario namai (nuolatinė arba pagrindinė gyvenamoji vieta). Apie asmenį ir jo gyvenamąją vietą pateikta informacija turi būti tiksli ir teisinga. Be to, paprašius „LEGO Group“, kitam „LEGO Group“ subjektui ar LSP parduotuvės, kurioje atliekama registracija, valdytojui būtina pateikti šią informaciją patvirtinančius dokumentus.

Dėl narystės suteikimo reikalavimus atitinkančiam asmeniui sprendžia „LEGO Group“. „LEGO Group“ gali nesuteikti narystės asmeniui, kuris neatitinka Programos reikalavimų. „LEGO Group“ neprivalo nurodyti priežasties, dėl kurios narystė nebuvo suteikta.

Narys gali pateikti tik vieną prašymą prisijungti prie Programos ir savo oficialiu vardu jis gali turėti tik vieną VIP paskyrą. Paskyrų dubliavimosi atveju panaikinama mažiau Taškų turinti paskyra, o visi joje sukaupti taškai perkeliami į kitą paskyrą.

Narys garantuoja, kad visa pateikta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, yra teisinga, ir yra asmeniškai atsakingas už klaidingą, neišsamią arba pasenusią informaciją. Visus duomenis, įskaitant asmens duomenis, naudos ir jais keisis „LEGO Group“, „LEGO Group“ subjektai, patikimi partneriai bei paslaugų teikėjai ir LSP parduotuvių valdytojai pagal Programos poreikius, kaip numatyta dalyje „Privatumas“ ir LEGO privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti čia.

Asmenims, įmonėms, asociacijoms ir grupėms draudžiama nurodyti asmenims, juos skatinti arba jiems leisti naudoti vieną VIP paskyrą arba LEGO paskyrą (kaip nurodyta toliau) kolektyviniam Taškų arba Atlygių kaupimui.

Visi Taškai ir už juos teikiami Atlygiai turi būti gauti, pelnyti ir panaudoti laikantis šių Bendrųjų sąlygų taisyklių bei gairių. Galutinį sprendimą dėl Taškų ir (arba) Atlygių skyrimo už tam tikrą veiklą priima „LEGO Group“.

„LEGO Group“ nerenka tapatybę atskleidžiančios informacijos apie asmenį, kuris, „LEGO Group“ žiniomis, yra vaikas arba jaunuolis iki 18 metų.

Už nesąžiningas arba grąžintas ir (arba) atšauktas operacijas Taškai neskiriami.

Apie VIP kortelės praradimą, vagystę arba sugadinimą būtina nedelsiant pranešti klientų aptarnavimo centrui. Nariui pranešus apie kortelės pametimą, vagystę arba sugadinimą, kortelė pakeičiama ir (arba) išduodama iš naujo (atkreipiame dėmesį, kad per kelis ateinančius metus „LEGO Group“ ketina nutraukti fizinių kortelių išdavimą dėl įsipareigojimo „Mūsų planeta“). „LEGO Group“ neatsako už nesąžiningą VIP kortelės naudojimą arba šių taisyklių nesilaikymą, išskyrus atvejus, kai tai lemia „LEGO Group“ tyčinis nusižengimas arba didelis aplaidumas.

Taškus arba Atlygius draudžiama parduoti, pirkti, jais prekiauti, juos perparduoti, mainyti ar iškeisti į bet kokį kitą atlygį. Pažeidėjai, įskaitant Narius, kurie naudojasi įsigytais arba mainytais Taškais ar Atlygiais, privalės padengti nuostolius ir bylinėjimosi išlaidas. Taškai ir Atlygiai neturi piniginės vertės ir negali būti keičiami į pinigus ar dovanų korteles.

Registracija narystei

Asmuo gali dalyvauti Programoje šiais būdais:

a) užsiregistruodamas parduotuvėje „LEGO Store“ (vietinę Programoje dalyvaujančią parduotuvę galite rasti čia) arba skambindamas klientų aptarnavimo skyriui telefono numeriu 00-800-5346-555. Po registracijos parduotuvėje reikia spustelėti gautame el. laiške esančią nuorodą, kad būtų patvirtinta narystė, sukuriant LEGO paskyrą ir užregistruojant VIP kortelės numerį internetu. Narystės registracijos procesas baigiamas sukūrus LEGO paskyrą ir paskyroje užregistravus VIP kortelę;

b) užsiregistruodamas LEGO.com/VIP ir sukurdamas LEGO paskyrą.

Registracijos metu Narys privalo pateikti šią informaciją:

  • vardą ir pavardę;
  • tinkamą el. pašto adresą;
  • gimimo datą;
  • gyvenamosios vietos šalį ir regioną

Kiekvienas Narys asmeniškai atsako už savo prisijungimo duomenų ir kitos paskyros informacijos konfidencialumo saugojimą, taip pat už visą savo paskyros vardu atliekamą veiklą, išskyrus atvejus, kai tai lemia „LEGO Group“ tyčinis nusižengimas arba didelis aplaidumas. Nariai atsako už visos paskyros informacijos naujinimą. Narys sutinka nedelsdamas pranešti LEGO klientų aptarnavimo skyriui apie neteisėtą jo paskyros naudojimą arba kitą saugumo pažeidimą

Narystė prasideda, kai baigus registracijos procesą atidaroma VIP paskyra. Jei prašymą pateikęs asmuo jau dalyvauja Programoje, naujas prašymas kitai VIP paskyrai sukurti negalioja, t. y. vienam asmeniui galima sukurti tik vieną paskyrą ir ja naudotis

VIP paskyra

VIP paskyra yra paskyra, kurioje Narys renka pagal Programą gautus Taškus, kuriuos galima panaudoti pirkiniams ir Sąlygose nurodytais tikslais.

LEGO VIP kortelė

Nariui užregistravus VIP paskyrą, jam išduodama elektroninė VIP kortelė, kuri pasiekiama per programėlę „Apple Passport App“ arba „Google Pay“. Nariui paprašius jam išsiunčiama fizinė VIP kortelė. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad laikantis „LEGO Group“ įsipareigojimo mūsų planetai, ateityje fizinių VIP kortelių išdavimo paslauga bus nebeteikiama, ir „LEGO Group“ gali bet kada nuspręsti nebeišduoti arba pakartotinai nebeišduoti fizinių kortelių.

LEGO ID

LEGO paskyra (toliau – LEGO ID) naudojama asmens identifikacijai, pavyzdžiui, prašant Atlygių, tikrinant savo internetinę VIP paskyrą ir pasiekiant savo VIP paskyros taškų panaudojimo centrą. Programoje galima dalyvauti tik turint LEGO paskyrą ir LEGO ID. Nariui draudžiama piktnaudžiauti savo LEGO ID, ir jis turi pasirūpinti, kad jo LEGO paskyra negalėtų pasinaudotų trečioji šalis. Įtarus piktnaudžiavimą LEGO ID, būtina nedelsiant informuoti apie LEGO klientų aptarnavimo skyrių.

Užsakymo būsena

„LEGO Group“ pasilieka teisę Narių grupėms skirti ypatingus Atlygius, teikti reklaminius pasiūlymus arba siūlyti veiklą, atsižvelgdama į jų veiklą Programoje, įskaitant, bet neapsiribojant, Taškų būseną ir istoriją, gyvenamosios vietos šalį, pirkimo istoriją ir (arba) pageidaujamas prekes ir Atlygių istoriją. Šių ypatingųjų Atlygių arba reklaminių pasiūlymų ir (arba) veiklos sąlygos, pavyzdžiui, jų pobūdis, apimtis, trukmė ir prieinamumas, pateikiamos kartu su pasiūlymu ir (arba) veikla ir konkrečiais atvejais gali skirtis.

Taškų pelnymas

Bendroji informacija

Programa suteikia Nariams galimybę kaupti už lojalumą skiriamus taškus (toliau – Taškai) ir panaudoti juos Atlygiams (kaip nurodyta toliau) atskirai ir tik per savo paskyrą. Programa gali siūlyti konkrečias privilegijas pagal Nario esamą „panaudojamų“ Taškų likutį (t. y. Taškus, kurie dar nebuvo panaudoti) arba „Programos“ Taškus (t. y. visus galiojančius tiek panaudotus, tiek nepanaudotus Nario sukauptus Taškus). „LEGO Group“ pasilieka teisę be jokios atsakomybės ar Narių įspėjimo sustabdyti, panaikinti, iš naujo įvertinti arba pakeisti visų arba dalies Taškų ar Atlygių vertės vidinę struktūrą, pasiūlymus, prekes ar paslaugas. Kartais „LEGO Group“ gali pasiūlyti Nariams naudos arba privilegijų mainais į Nario numatyto Taškų skaičiaus panaudojimą ir (arba) už konkretų nurodytą Nario atliktą veiksmą (toliau – Atlygiai). Atlygius gali sudaryti (neapsiribojant): nuolaida LEGO prekėms įsigyti internetinėje parduotuvėje LEGO.com arba dalyvaujančiose parduotuvėse „LEGO Store“, LSP parduotuvėse, LEGOLAND ir „LEGO Disovery Center“ parduotuvėse; LEGO® prekių skaitmeninio vaizdo atsisiuntimas iškart arba gavus jo failą el. paštu; kupono kodai nuolaidoms arba prekėms, kurias galima įsigyti LEGO.com arba trečiųjų šalių svetainėse, pavyzdžiui, bilietams į dalyvaujančius LEGOLAND parkus. Su Atlygių, kuriuos galima įsigyti už Taškus, sąrašu ir pasiūlymų sąlygomis visada galima susipažinti Nario VIP taškų panaudojimo centre. Šių Atlygių pobūdį ir Taškų arba veiksmų skaičių, už kurį galima gauti šią naudą ar privilegijas, savo nuožiūra nustato „LEGO Group“. Atlygiai gali būti kečiami ar galioti ribotą laikotarpį. Gali būti ribotas konkrečių Atlygių skaičius. Šie Atlygiai suteikiami pirmiesiems, kurie jais pasinaudos. „LEGO Group“ pasilieka teisę keisti, taisyti arba peržiūrėti siūlomus Atlygius. Nariai negali tikėtis, kad Atlygiai bus siūlomi nuolatos. „LEGO Group“, jos įgaliotinis arba trečiosios šalies verslo partneris, teikiantis Atlygį, gali reikšmingai padidinti Taškų skaičių, reikalingą Atlygiui išpirkti, gali pašalinti Atlygį ir apriboti bet kurį Atlygį arba jo išpirkimą. Atlygių negalima perleisti, perduoti, mainyti ar parduoti. Visi Atlygiai, perleisti, perduoti, mainyti arba parduoti pažeidžiant šias Sąlygas, bus konfiskuoti arba atšaukti. Pasikartojantis atitinkamos Programos paskyros adreso keitimas prieš panaudojant Taškus ar po to gali būti laikomas neteisėtu Taškų panaudojimu ir dėl to gali būti nutraukta narystė Programoje. „LEGO Group“ pasilieka teisę pasiūlyti lygiavertį arba didesnės vertės Atlygį, jei išpirkto Atlygio dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebėra. Pardavimo vietoje, internete, televizijoje, spausdintinėje reklamoje, reklaminėje pakuotėje ir kitoje Programos medžiagoje vaizduojami Atlygiai yra tik iliustracinio pobūdžio. Realus Atlygis gali skirtis nuo to, kuris pavaizduotas.

Programoje viskas skaičiuojama Taškais, priskirtais Nario VIP paskyrai. Taškai visame pasaulyje skaičiuojami vienodai, bet Taškų skaičius, kurį Narys gali gauti už konkrečios prekės įsigijimą, skiriasi skirtingose šalyse, nes jose taikomos skirtingos kainos. Taškų ir Atlygių paskirstymo principus rasite čia. Jie gali būti keičiami.

Taškus galima panaudoti tik šiose Sąlygose aiškiai nurodytais tikslais arba kaip konkrečiai nurodyta Atlygio, reklaminio pasiūlymo ar veiklos sąlygose. VIP taškai neturi piniginės vertės. Nariai gali kaupti Taškus, kad gautų nuolaidą numatytoms prekėms arba pasinaudotų Atlygiais, siūlomais Taškų panaudojimo centre.

Nariai gali pradėti pelnyti Taškus iš karto po to, kai prisijungia prie Programos. Taškai gali būti skiriami tik asmeninėms Narių VIP paskyroms už asmeninius Nario pirkinius arba veiklą, išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose arba konkrečių pasiūlymų, veiklos ar „LEGO Group“ akcijų sąlygose nurodyta kitaip. Taškai pridedami prie VIP paskyros atlikus mokėjimą. Atkreipiame dėmesį, kad perkant telefonu ar internetu, mokėjimas atliekamas išsiuntus tinkamą užsakymą. VIP taškai pasirodys jūsų VIP paskyroje ir juos bus galima išleisti Taškų panaudojimo centre praėjus iki 24 val. po apmokėjimo.

Taškus galima pelnyti už reikalavimus atitinkančių LEGO® prekių įsigijimą parduotuvėse „LEGO Store“, internetinėje parduotuvėje LEGO.com arba dalyvaujančiose LEGO sertifikuotosiose parduotuvėse, taip pat LEGOLAND® parkų ir „LEGOLAND® Discovery“ centrų parduotuvėse. Reikalavimus atitinkančioms prekėms priskiriama bet kuri siūloma paslauga ar prekė, išskyrus dovanų korteles. Nariai taip pat gali pelnyti Taškus kitais būdais, konkrečiai nurodytais „LEGO Group“ siunčiamuose el. laiškuose arba internetiniuose pranešimuose. „LEGO Group“ taip pat gali savo nuožiūra skirti „premijos“ Taškus už konkrečius veiksmus (pavyzdžiui, ankstyvą registraciją arba veiklumą). Šių premijos taškų akcijoms gali būti taikomos papildomos taisyklės ir apribojimai.

Narys, norėdamas pelnyti Taškų parduotuvėse „LEGO Store“ arba dalyvaujančiose LSP parduotuvėse, pirkimo metu privalo pateikti VIP kortelę. Tam, kad gautų Taškų už pirkinius internetinėje parduotuvėje LEGO.com, prieš pirkdamas Narys privalo prisijungti prie savo LEGO paskyros (LEGO ID).

Norėdamas gauti Taškų pirkdamas telefonu, Narys privalo būti užregistravęs savo LEGO VIP narystę ir užsakymo metu pateikti savo VIP kortelės numerį.

Taškai galioja tik juos pelnant griežtai laikantis „LEGO Group“ nustatytų ir numatytų reikalavimų. Nariui draudžiama bandyti gauti Taškų kitais būdais (įskaitant, bet neapsiribojant, naudojant skriptus, robotus arba kitas automatizuotas priemones), kurie tik imituoja taikomų reikalavimų laikymąsi.

„LEGO Group“ pasilieka teisę išskaičiuoti Nario paskyros Taškus arba sumažinti jų skaičių, jei jie gauti nesąžiningai.

Taikomi pašto ar pristatymo mokesčiai neįtraukiami į uždirbamus Taškus. Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, JAV ir Kanadoje) mokesčiai neįskaičiuojami į pirkinio kainą, todėl neįtraukiami į gautus Taškus.

Nors Taškų negalima panaudoti dovanų kortelėms įsigyti, jų galima pelnyti už reikalavimus atitinkančių prekių įsigijimą su galiojančiomis dovanų kortelėmis.

„LEGO Group“ nėra sutarties, kurią sudarote su LSP parduotuvės valdytoju, šalis ir „LEGO Group“ neatsako už prekes ar paslaugas, kurias siūlo šis LSP parduotuvės valdytojas. LSP parduotuvės valdytojas kaip pardavėjas pats atsako už savo prekes ir paslaugas.

Kaip nurodyta dalyje ‘Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos’„LEGO Group“ neatsako už trečiosios šalies teikiamus Atlygius.

VIP lojalumo programa

LSP parduotuvės valdytojas gali turėti arba dalyvauti panašiose klientų programose. Narystė Programoje nesuteikia teisių arba naudos LSP parduotuvių ar susijusių įmonių programose.

Tašku panaudojimas

Bendrosios Taškų panaudojimo nuostatos

Mūsų panaudojimo centre arba reikalavimus atitinkančiose parduotuvėse „LEGO Store“, LSP parduotuvėse arba svetainėje LEGO.com už Taškus galima įsigyti Atlygių. Taškų negalima konvertuoti arba išmokėti pinigais ar dovanų kortelėmis. Nors Narys gali pelnyti Taškų visose reikalavimus atitinkančiose parduotuvėse „LEGO Store“, LSP parduotuvėse arba svetainėje LEGO.com, juos galima panaudoti tik Nario gyvenamosios vietos šalyje.

VIP taškų negalima išleisti tos pačios operacijos, kuria jie buvo uždirbti, metu, išskyrus atvejus, kai tai konkrečiai nurodyta „LEGO Group“ pasiūlymo arba akcijos sąlygose.

Taškus galima išleisti tik tose šalyse, kuriose vykdoma Programa. Šių šalių ir Taškų vertės dalyvaujančiose šalyse sąrašą, kurį kartais atnaujiname, rasite čia.Taškų vertė apskaičiuojama pagal VIP taškų vertę toje šalyje. Turėkite omenyje, kad „LEGO Group“ laiko piktnaudžiavimu Programa tokius atvejus, kai Narys siekia manipuliuoti Programa savo naudai, uždirbdamas Taškų vienoje šalyje ir panaudodamas juos kitoje šalyje arba į kitą šalį siųsdamas pirkinius, įsigytus panaudojant tokius Taškus. Nedažni tokio tipo pirkiniai leidžiami, tačiau tokiai veiklai kartojantis Nario VIP paskyra gali būti panaikinta, o Taškai ištrinti.

Šioje Programoje negalima įsigyti papildomų Taškų.

Jei prekė grąžinama, visi už ją pelnyti arba jai panaudoti Taškai tvarkomi pagal parduotuvės „LEGO Store“ arba LSP parduotuvės, kurioje Narys pirko prekę, grąžinimo politiką, o Nariui suteikiamas, pavyzdžiui, parduotuvės kreditas arba kuponas. Už LEGO.com įsigytus pirkinius suteikiamas kupono kodas, su kuriuo panaudotus taškus galima išleisti kitam pirkiniui. Jei Taškai panaudoti Atlygiui, Atlygio negalima grąžinti ir susigrąžinti panaudotus Taškus, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal Atlygio sąlygas.

Jei Taškai priskiriami Nario VIP paskyrai per klaidą, „LEGO Group“ pasilieka teisę atšaukti arba pašalinti tokius Taškus. „LEGO Group“ netoleruoja tyčinio ar sąmoningo Nariui per klaidą skirtų taškų panaudojimo. Už tokį piktnaudžiavimą gali būti nedelsiant panaikinta narystė, atimti pelnyti Taškai ir uždrausta dalyvauti Programoje ateityje.

Piktnaudžiavimo pasekmės

Jei Narys netinkamai naudoja turimus Taškus, „LEGO Group“ pasilieka teisę panaikinti jo narystę arba pašalinti Taškus ar Atlygius, neskirti Taškų ar Atlygio arba neleisti panaudoti Taškų ar Atlygio.

Taškų galiojimas

Visi Taškai galioja 18 mėnesių nuo paskutinės VIP paskyros veiklos. Veikla laikomas Taškų pelnymas arba panaudojimas. 18 mėnesių laikotarpis skaičiuojamas nuolat ir prasideda iš naujo atlikus kokią nors veiklą. „LEGO Group“ išsiųs priminimo el. laišką jūsų VIP paskyros el. pašto adresu likus trims mėnesiams iki Taškų galiojimo pabaigos. Neaktyvios paskyros išjungiamos, jei jose per 18 mėnesių nėra jokios veiklos. VIP paskyros duomenys pašalinami po trejų metų neaktyvumo. Turėkite omenyje, kad kai kuriems susietiesiems duomenims, pavyzdžiui, LEGO ID, pirkimo duomenims arba kitiems duomenims, taikoma šių paslaugų duomenų saugojimo politika. Jei reikia daugiau informacijos apie duomenų saugojimą, žr. duomenų saugojimo politiką ir mūsų privatumo politiką. SUKAUPTI TAŠKAI NĖRA JŪSŲ NUOSAVYBĖ IR JIE NETURI JOKIOS VERTĖS UŽ PROGRAMOS RIBŲ. TAŠKAI YRA KREDITAI, KURIUOS „LEGO GROUP“ GALI BET KADA ATŠAUKTI, KAIP NURODYTA ŠIAME DOKUMENTE. TAŠKAI NEPERKELIAMI ASMENIUI MIRUS, PASIKEITUS ŠEIMYNINEI PADĖČIAI AR KITAIS ATVEJAIS.

Asmens duomenys, duomenų privatumas ir auditas

„LEGO System A/S“ renka, saugo ir tvarko jūsų asmens duomenis, laikydamasi visų galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir galiojančius nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus.

„LEGO System A/S“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis ir (arba) juos perduoti kitiems „LEGO Group“ nariams, LSP parduotuvių valdytojams, mūsų tiekėjams ir (arba) paslaugų teikėjams bendro Programos vykdymo, pavyzdžiui, Programos priežiūros, analizės, rinkodaros ir t. t. tikslais. Be to, „LEGO System A/S“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis nuasmeninta, apibendrinta, anonimine forma arba suteikusi jiems pseudonimą Programos valdymo tolesnės plėtros ir rinkodaros tikslais.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriuos Atlygius, akcijas ar pasiūlymus „LEGO Group“ teikia ir valdo nepriklausomos trečiosios šalys, kurioms gali būti taikomos atskiros privatumo sąlygos ir kurios gali prašyti atskiro sutikimo naudoti jūsų asmeninę informaciją. „LEGO Group“ jus informuos, kad paliekate LEGO platformą ar svetainę. Prieš sutikdami būtinai atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Su platformų sąlygomis taip pat reikės sutikti bendrinant turinį socialinių tinklų platformose. „LEGO Group“ neatsako už jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, kurį atlieka trečiosios šalys.

Daugiau informacijos, kaip „LEGO System A/S“ tvarko asmens duomenis, įskaitant jūsų kaip duomenų subjekto teises, žr. privatumo politikoje, kurią rasite mūsų svetainėje www.LEGO.com/privacy. Atkreipiame dėmesį, kad kartais galime keisti savo privatumo politiką, todėl rekomenduojame dažnai ją pasitikrinti ir susipažinti su pakeitimais.

Auditas

„LEGO Group“ pasilieka teisę bet kada ir be Nario įspėjimo atlikti bet kurios ir visų Programos paskyrų auditą, kad užtikrintų, jog jos atitinka Programos taisykles.

Jei audito metu atskleidžiami netikslumai arba pažeidimai, galime atidėti Taškų arba Atlygių apdorojimą ir (arba) panaudojimą, kol netikslumai arba pažeidimai bus ištaisyti taip, kaip mus tenkina. Audito metu ir kol pasirodys audito rezultatai, Nariams gali būti draudžiama leisti Taškus ir naudoti Atlygius, paslaugas arba premijas, susijusias su Programa, kaip nusprendžiame savo nuožiūra.

„LEGO Group“ taip pat pasilieka teisę audito tikslais keistis informacija su „LEGO Group“ subjektais, LSP parduotuvių partneriais, patikimais partneriais ir paslaugų teikėjais arba jų atstovais.

Atsakomybė ir atsakomybės ribojimas (taikoma ne Vokietijoje gyvenantiems nariams)

Jei galiojančiuose įstatymuose nenurodyta kitaip, nei „LEGO Group“, „LEGO Group“ subjektai, nei LSP parduotuvių valdytojai neatsako už nuostolius, išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, advokatų honorarus), nelaimes arba nepatogumus, kuriuos gali sukelti Taškų ar Atlygių naudojimas arba Atlygių, užsakytų iš Partnerio, defektai arba gedimai, išskyrus atvejus, kai šią žalą arba nuostolius sukelia mūsų tyčinis nusižengimas arba didelis aplaidumas. Nė viena šios sutarties dalis neriboja „LEGO Group“ atsakomybės pagal galiojančius įstatymus.

Prarasti, pavogti arba galiojantys Taškai ar Atlygiai nekompensuojami, nekeičiami ir nepratęsiami.

„LEGO Group“ neatsako už nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl Programos nutraukimo arba pakeitimo, išskyrus anksčiau nurodytais atvejais ir laikantis galiojančių įstatymų. Nariai negali iš „LEGO Group“ reikalauti žalos atlyginimo dėl teisėtai būtinų arba rekomenduojamų pakeitimų konkrečioje šalyje.

Jei pagal šias Sąlygas arba galiojančius įstatymus „LEGO Group“ yra laikoma atsakinga, Narių išimtinė teisių gynimo priemonė yra prarastų Taškų arba Atlygių grąžinimas (pastarieji grąžinami, jei jų yra, antraip grąžinama kita adekvati, alternatyvi ir lygiavertė nauda, kurią nustato „LEGO Group“).

Jokia kita atsakomybė už nuostolius arba žalą netaikoma, išskyrus atvejus, kai pretenzijų neleidžia atsisakyti galiojantys įstatymai.

Programa ir (arba) bet kokie Atlygiai negalioja, jei jie yra draudžiami pagal įstatymus. Kai kuriose šalyse galiojančiais įstatymais gali būti ribojamos Programos vykdymo arba dalyvavimo joje sąlygos. Dėl vietos įstatymų ar kitų teisės aktų „LEGO Group“ gali negalėti kai kuriose šalyse arba kai kuriems asmenims teikti Programos arba jos dalių. „LEGO Group“ neatsako už tokių vietos įstatymų laikymąsi ir atitinkamai pasilieka teisę nutraukti Nario narystę Programoje ir atšaukti jo sukauptus Taškus ar Atlygius. Jei Atlygio nebėra, „LEGO Group“ gali pakeisti jį lygiaverte arba didesnės vertės nauda. Programos Taškų ir Atlygių negalima įsigyti už pinigus ar dovanų korteles.

Narys yra atsakingas už trečiųjų šalių, pavyzdžiui, mokesčių institucijos, pretenzijas, susijusias su naryste Programoje, jos Taškais ar Atlygiais.

Atsakomybė ir atsakomybės ribojimas (taikoma Vokietijoje gyvenantiems nariams)

„LEGO Group“ yra atsakinga už tyčią ir didelį aplaidumą. Be to, „LEGO Group“ atsako už aplaidų įsipareigojimų pažeidimą, kai tokių įsipareigojimų vykdymas yra būtinas, kad būtų galima tinkamai vykdyti sutartį pagal šias Sąlygas, o juos pažeidus kyla pavojus nepasiekti sutarties tikslo pagal šias Sąlygas, ir kai tokių įsipareigojimų vykdymu galite įprastai pasikliauti. Pastaruoju atveju „LEGO Group“ yra atsakinga tik už numatomą, įprastinę sutartinę žalą. „LEGO Group“ neatsako už nežymų kitų anksčiau neminėtų įsipareigojimų pažeidimą dėl aplaidumo.

Minėtos atsakomybės išimtys netaikomos pavojaus gyvybei, kūnui ir sveikatai atveju. Tai neturi įtakos atsakomybei pagal Atsakomybės už gaminius įstatymą.

PROGRAMOS TRIKTYS IR VYKDYMAS

„LEGO Group“ neatsako už prarastus, pertrauktus arba nepasiekiamus tinklus, serverius, palydovus, interneto paslaugų teikėjus, svetaines ar kitus ryšius; už ryšio praradimą, sugedusį, sutrikusį, užšifruotą, sulėtėjusį arba klaidingai nukreiptą kompiuterinį, telefoninį arba kabelinį ryšį; už kitus techninius sutrikimus, gedimus arba sunkumus; už kitas bet kokio pobūdžio klaidas; už klaidingą ar netikslų informacijos fiksavimą arba nepavykusį informacijos fiksavimą. Be to, „LEGO Group“ neatsako už kompiuterio, programavimo, spausdinimo klaidas ir nenumatytų Taškų ar Atlygių suteikimą. Tokiu atveju „LEGO Group“ nėra atsakinga, ir jūs aiškiai atleidžiate ją nuo bet kokių pretenzijų dėl nenumatytų Taškų ar Atlygių suteikimo. Jei dėl kokios nors priežasties Programa neveikia taip, kaip numatyta, įskaitant dėl bet kokio pobūdžio klaidų, kompiuterio užkrėtimo virusu, klaidų, neteisėto keitimo, neleistino įsibrovimo, apgaulės, techninio gedimo arba kitų priežasčių, kurios nepriklauso nuo „LEGO Group“ ir kurios kenkia arba kliudo administravimui, saugai, sąžiningumui, vientisumui arba tinkamam Programos vykdymui, „LEGO Group“ pasilieka teisę savo nuožiūra atšaukti, panaikinti, modifikuoti arba sustabdyti Programą arba kitaip reaguoti į aplinkybes, kaip jai atrodo tinkama. Jei „LEGO Group“ negali tęsti Programos taip, kaip nurodyta šiame dokumente, dėl nuo jos nepriklausančio įvykio, įskaitant, bet neapsiribojant, gaisrą, potvynį, gamtos ar žmogaus sukeltas epidemijas, kitų formų epidemijas, žemės drebėjimą, sprogimą, darbo ginčą, streiką, gaivalinę nelaimę, valstybės priešo veiksmus, palydovo arba įrangos gedimą, riaušes, pilietinius neramumus, terorizmo grėsmę arba veiksmus, karą (paskelbtą arba nepaskelbtą), federalinės arba vietos valdžios įstatymus, įsakymus ar kitus teisės aktus, visuomenės sveikatos krizę, bet kurio teismo ar jurisdikcijos nuosprendį arba kitas priežastis, kurios nepriklauso nuo „LEGO Group“ (visos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės arba įvykiai), „LEGO Group“ turi teisę modifikuoti, sustabdyti arba panaikinti Programą ar jos dalį.

Bandydami prie Programos prisijungti pasitelkdami roboto scenarijų ar kitą prievartinį puolimą neteksite teisės dalyvauti Programoje. „LEGO Group“ pasilieka teisę savo nuožiūra diskvalifikuoti ir nutraukti dalyvavimą tam, kas i) neteisėtai keičia Programos valdymą, ii) pažeidžia Programos Sąlygas, LEGO paslaugų teikimo sąlygas arba bet kurias kitas įtrauktas sąlygas, iii) elgiasi neetiškai arba kenksmingai, iv) siekia erzinti, tyčiotis, grasinti arba priekabiauti prie „LEGO Group“, jos atstovų ar kitų asmenų, kokiu nors būdu susijusių su Programa, v) neteisėtai keičia, modifikuoja arba bando modifikuoti Taškų skaičių, vi) neteisėtai keičia, modifikuoja arba bando modifikuoti, kuria, bando kurti arba dubliuoti Taškus, vii) bendrininkauja arba bando bendrininkauti su vienu ar keliais Programos paskyrų turėtojais, kad nesąžiningai įgytų pranašumą, dalydamasis žiniomis arba kita informacija, kad pelnytų Taškų.

Narystės nutraukimas

Narystės nutraukimas jūsų iniciatyva

Jūs galite bet kada nutraukti arba atšaukti savo VIP narystę šiais būdais:

  • - susisiekdami su „LEGO Group“ per klientų aptarnavimo skyrių telefonu arba el. paštu / per klientų aptarnavimo skyriaus svetainę. Susisiekus su klientų aptarnavimo skyriumi jūsų bus paprašyta atsakyti į saugumo klausimus, siekiant nustatyti, kad tai yra jūsų VIP paskyra.

Turėkite omenyje, kad nutraukus arba atšaukus savo VIP paskyrą jūsų taškai yra pašalinami. Jūsų paskyra bus pašalinta pagal duomenų saugojimo politiką.

Narystės nutraukimas mūsų iniciatyva

„LEGO Group“ pasilieka teisę nutraukti Programą ir šią jūsų narystę prieš 2 (du) mėnesius pateikusi rašytinį įspėjimą el. pašto adresu, registruotu jūsų VIP paskyroje.

„LEGO Group“ taip pat pasilieka teisę nedelsdama nutraukti jūsų narystę, išsiuntusi pranešima jūsų VIP paskyroje registruotu el. pašto adresu, jei pažeidėte savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas. Pasiliekame teisę nesuteikti jums galimybės panaikinti pažeidimo, jei pažeidimas atliktas piktnaudžiaujant Programa, kaip nurodyta šiose Sąlygose. Jokia šių Sąlygų informacija neriboja „LEGO Group“ galimybės taikyti savo juridines arba sąžiningumo teises arba teisių gynimo priemones.

Narystės nutraukimo atveju Taškai ištrinami, o „LEGO Group“ neprivalo siūlyti kompensacijos už narystės nutraukimo metu nepanaudotus Taškus.

Kitos nuostatos

Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos

Programa gali pateikti trečiųjų šalių pasiūlymų arba nuorodų į trečiųjų šalių platformas (pavyzdžiui, socialinių tinklų platformas, Atlygio arba akcijų valdytojus). „LEGO Group“ ekrane jus informuos, kad paliekate mūsų svetainę. Atkreipiame dėmesį, kad „LEGO Group“ nevaldo trečiųjų šalių svetainių ir neprisiima atsakomybės už šių svetainių ar platformų turinį. Be to, atkreipiame dėmesį, kad šiose svetainėse ar platformose gali būti taikomos kitos naudojimo ir privatumo sąlygos, kurių mes nevaldome ir kurias turėtumėte perskaityti ir su jomis susipažinti patys, prieš sutikdami su jų teikiamomis paslaugomis. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad „LEGO Group“ neatsako už šių svetainių turinio ar funkcijų tikslumą, teisėtumą, tinkamumą arba bet kurį kitą aspektą. Šių nuorodų įtraukimas nereiškia, kad „LEGO Group“ reklamuoja svetainę ar palaiko ryšį su jos valdytojais.

Kai kuriuos Programoje teikiamus Atlygius arba akcijas siūlo ir (arba) teikia trečiosios šalies partneris. „LEGO Group“ neatsako už tokių Atlygių suteikimą, prekių ir paslaugų apmokėjimą arba kitas sąlygas, garantijas arba pareiškimus, susijusius su šiais Atlygiais arba akcijomis. Visi su tokiais Atlygiais arba akcijomis susiję klausimai sprendžiami išskirtinai tarp jūsų ir trečiosios šalies partnerio, siūlančio arba teikiančio Atlygį arba akciją.

Įstatymai, jurisdikcijos vieta

Šiai sutarčiai išskirtinai taikomi Danijos įstatymai ir išskirtinė Kopenhagos miesto teismo (Danija) jurisdikcija. Tai taikoma, jei Narys yra Danijos gyventojas ir jei Narys nėra Europos Ekonominės Erdvės (EEE) gyventojas, su sąlyga, kad Narį ginančios nuostatos, kurių pagal sutartį negali sumažinti Nario gyvenamojoje vietoje galiojantys įstatymai, nepasikeis. Jei Narys gyvena ne Danijoje, tačiau EEE, jis gali teikti pretenzijas Kopenhagos miesto teismui (Danija) arba bet kuriam kompetentingam teismui jo gyvenamosios vietos šalyje. Be to, Narys gali būti paduotas į teismą jo jurisdikcijoje arba bet kurioje kitoje vietoje, kurioje galioja teisinė jurisdikcija.

Jei Nario gyvenamosios vietos jurisdikcijoje galiojantys įstatymai prieštarauja šios sutarties nuostatoms, pirmenybė teikiama galiojančių įstatymų nuostatoms.

Arbitražo nuostatos (taikoma tik JAV Nariams)

Dalyvaudami Programoje jūs besąlygiškai sutinkate, kad: 1) visos jūsų pretenzijos, ginčai ar nesutarimai (galiojant sutarčiai, delikto arba kitais atvejais) su „LEGO Group“ ir (arba) jos patronuojančiąją įmone, antrinėmis įmonėmis, susijusiomis įmonėmis ir jų atitinkamais nariais, pareigūnais, vadovais ir darbuotojais (visi šie asmenys ir subjektai čia bendrai vadinami LEGO subjektais), kylantys dėl Programos arba šios sutarties taikymo srities ar taikomumo nustatymo arba su tuo susiję, sprendžiama išskirtinai galutiniu ir privalomu JAMS arbitražu, dalyvaujant vienam arbitrui ir laikantis JAMS taisyklių; 2) šis arbitražo susitarimas įsigalioja atlikus prekybos tarp valstijų operaciją, ir jam taikomas Federalinis arbitražo aktas (toliau – FAA), JAV kodekso 9 antraštinė dalies 1–16 skyriai; 3) arbitražo vieta – Los Andželas, Kalifornija; 4) arbitro sprendimas priimamas atsižvelgiant į šios sutarties ir visų šiame dokumente minimų sutarčių, kurias atitinkamas naudotojas galėjo sudaryti svetainėje, sąlygomis; 5) arbitras taiko Kalifornijos įstatymus, atitinkančius FAA ir galiojančius senaties terminus, ir gerbia įstatymų pripažįstamą profesinės paslapties apsaugą; 6) nebus atliekamas jokių kolektyvinių arba atstovų ieškinių arbitražas, arbitražas gali nagrinėti tik jūsų ir (arba) atitinkamo LEGO subjekto individualius ieškinius; arbitras negali apibendrinti arba sujungti ieškinio su kitų panašios padėties asmenų arba šalių ieškiniais; 7) arbitras neturi galios įpareigoti jus arba bet kurį LEGO subjektą atlyginti nuostolius; 8) jei administraciniai mokesčiai ir užstatas, kurį reikia sumokėti arbitražui prieš LEGO subjektą pradėti, viršija 125 USD ir jūs neišgalite (arba to nereikalaujama pagal JAMS taisykles) sumokėti mokesčių ir užstato, kuris viršija šią sumą, „LEGO Group“ sutinka jį sumokėti ir (arba) perduoti šią sumą jūsų vardu, jei taip galutinai paskiria arbitras. Be to, jei galite įrodyti, kad išlaidos arbitražui yra neadekvačios bylinėjimosi išlaidoms, „LEGO Group“ sumokės tokius pat arbitražo skundo registravimo ir nagrinėjimo mokesčius, kaip ir jūs, kuriuos nustato arbitras, kad arbitražas nesukeltų per didelių išlaidų; 9) išskyrus 6 punktą, jei bet kuri šio arbitražo nuostata laikoma negaliojančia, neįgyvendinama arba neteisėta arba kitaip prieštarauja JAMS taisyklėms, šių arbitražo nuostatų bus laikomasi ir arbitražas bus atliekamas pagal jų sąlygas, neatsižvelgiant į šiame dokumente pateikiamas negaliojančias, neįgyvendinamas arba prieštaraujančias nuostatas. Tačiau, jei 6 punktas laikomas negaliojančiu, neįgyvendinamu arba neteisėtu, visos šios arbitražo nuostatos laikomos negaliojančiomis ir nei jūs, nei „LEGO Group“ negalės atlikti ginčo arbitražo. Jei reikia daugiau informacijos apie JAMS ir (arba) JAMS taisykles, apsilankykite jų svetainėje www.jamsadr.com.

LEGO System A/S 2019