Atvirojo kodo licencija

Open Sans

„LEGO Group“ skaitmeninei patirčiai naudoja „Open Sans“ šriftų šeimą.
Visą LEGO® skaitmeninę patirtį sudaro svetainės, socialiniai tinklai, programėlės, žaidimai, tinklalapiai, skaitmeniniai vaizdai, internetiniai vaizdo įrašai, skaitmeniniai duomenys ir duomenų bazės.

Autorių teisės 2020 m. „The Open Sans Project“ autoriai
https://github.com/googlefonts/opensans prižiūrint pagrindiniam autoriui Steve Matteson. Registruotas šrifto pavadinimas „Open Sans“

EXO 2.0

„LEGO Group“ skaitmeninėms paslaugoms naudoja „Exo 2.0“ šriftus.
Visą LEGO skaitmeninę patirtį sudaro svetainės, socialiniai tinklai, programėlės, žaidimai, tinklalapiai, skaitmeniniai vaizdai, internetiniai vaizdo įrašai, skaitmeniniai duomenys ir duomenų bazės.
Exo 2.0 šriftų šeima

Autorių teisės 2013 m. „Exo 2“ projekto autoriai (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Šios šriftų programinės įrangos licencija suteikta pagal SIL atvirojo šrifto licencijos 1.1 versiją.
Licencijos kopija pateikiama toliau, be to, su ja galima susipažinti DUK skyriuje adresu http://scripts.sil.org/OFL

Noto

„LEGO Group“ skaitmeninėms paslaugoms naudoja „Google Noto“ šriftus.
Visą LEGO skaitmeninę patirtį sudaro svetainės, socialiniai tinklai, programėlės, žaidimai, tinklalapiai, skaitmeniniai vaizdai, internetiniai vaizdo įrašai, skaitmeniniai duomenys ir duomenų bazės.
Kinų (Noto Sans CJK TC & SC)
Japonų (Noto Sans CJK JP ir Noto Serif CJK JP)
Korėjiečių (Noto Sans CJK KR ir Noto Serif CJK KR)
Rusų (Noto Sans)

„Noto“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas. (c) „Google Inc“, 2017 (https://www.google.com/get/noto/), su saugomu šrifto pavadinimu: kinų (Noto Sans CJK TC & SC), japonų (Noto Sans CJK JP ir Noto Serif CJK JP), korėjiečių (Noto Sans CJK KR ir Noto Serif CJK KR), rusų (Noto Sans)

Vertimas
Tai – neoficialus SIL atvirojo šrifto licencijos vertimas į „kinų, japonų, korėjiečių ir rusų“ kalbas. Jo nepaskelbė „SIL International“ ir jis teisiškai nenurodo OFL naudojančių šriftų platinimo sąlygų. Leidimas pagal OFL galioja tik su originaliu anglišku tekstu.

Tačiau mes pripažįstame, kad šis neoficialus vertimas padės anglų kalbos nemokantiems naudotojams ir kūrėjams geriau suprasti SIL OFL ir lengviau naudoti bei leisti šrifto šeimas pagal šį bendrą šrifto dizaino modelį. Mes skatiname kūrėjus, kurie ketina išleisti savo kūrinį pagal OFL, perskaityti DUK savo gimtąja kalba, jei jie prieinami.

Oficialią licencijos versiją ir susijusius DUK rasite adresu https://scripts.sil.org/OFL

Šios šriftų programinės įrangos licencija suteikta pagal SIL atvirojo šrifto licencijos 1.1 versiją.
Licencijos kopija pateikiama toliau, be to, su ja galima susipažinti DUK skyriuje adresu http://scripts.sil.org/OFL

SIL atvirojo šrifto licencija

1.1 versija – 2007 m. vasario 26 d.

Preambulė

Atvirojo šrifto licencijos (OFL) tikslas skatinti pasaulinę bendrai kuriamų šriftų projektų plėtrą, remti akademinių ir lingvistinių bendruomenių šriftų kūrimo pastangas ir suteikti nemokamą ir atvirą platformą, kurioje galima bendrinti bei tobulinti šriftus bendradarbiaujant su kitais.

OFL suteikia galimybę nemokamai naudoti, tirti, modifikuoti ir platinti licencijuotus šriftus, jei jie nėra parduodami atskirai. Šriftai, įskaitant visus išvestinius darbus, gali būti grupuojami, integruojami, platinami ir parduodami su programine įranga, jei išvestiniams darbams nenaudojami registruotieji pavadinimai. Tačiau šriftai ir išvestiniai darbai negali būti išleisti su jokia licencija. Šriftų pasilikti pagal šią licenciją reikalavimas netaikomas dokumente, sukurtas naudojant šriftus arba jų darinių.

Sąvokų apibrėžimai

  • „Šrifto programinė įranga“ reiškia failų rinkinį, kurį pagal šią licenciją išleido ir atitinkamai pažymėjo Autoriaus teisių turėtojas (-ai). Ją gali sudaryti šaltinio failai, kūrimo scenarijai ir dokumentacija.
  • „Registruotasis šrifto pavadinimas“ reiškia kiekvieną pavadinimą, nurodyta po kiekvieno autoriaus teisių pareiškimo (-ų).
  • „Originali versija“ reiškia tokius šrifto programinės įrangos komponentų rinkinius, kokius platina Autoriaus teisių turėtojas (-ai).
  • „Modifikuota versija“ reiškia bet kokį išvestinį darbą iš dalies arba visiškai papildant, panaikinant arba pakeičiant bet kokį Originalios versijos komponentą, pakeičiant formatus arba pritaikant Šrifto programinę įrangą kitai aplinkai.
  • „Autorius“ reiškia dizainerį, inžinierių, programuotoją, techninės dokumentacijos kūrėją arba kitą asmenį, kuris prisidėjo prie šrifto programinės įrangos kūrimo.

Teisės ir sąlygos

Šia licencija suteikiama teisė bet kam nemokamai įgyti šios Šrifto programinės įrangos kopiją naudoti, tirti, kopijuoti, sulieti, įdėti, modifikuoti, platinti ir parduoti modifikuotas ir nemodifikuotas Šrifto programinės įrangos kopijas pagal šias sąlygas:

  1. Šrifto programinės įrangos ir jos atskirų komponentų negalima atskirai parduoti tiek Originalios, tiek Modifikuotos versijos.
  2. Originalias arba Modifikuotas Šrifto programinės įrangos versijas galima pakuoti, platinti ir (arba) parduoti su kita programine įranga, jei kiekvienoje kopijoje pateikiamas nurodytas autoriaus teisių pareiškimas ir ši licencija. Šia informaciją galima įtraukti kaip atskirus teksto failus, žmogui suprantamas antraštes arba atitinkamus mašinai suprantamus metaduomenų laukus tekste arba dvejetainiuose failuose, jei šiuos laukus gali lengvai perskaityti naudotojas.
  3. Jokia Modifikuota programinės įrangos versija negali naudoti registruotojo šrifto pavadinimo (-ų), nebent atitinkamas Autoriaus teisių naudotojas suteiktų aiškų raštišką sutikimą. Šis apribojimas taikomas tik pirminiam šrifto pavadinimui, pateikiamam naudotojams.
  4. Autorių teisių turėtojo (-ų) arba Šrifto programinės įrangos Autoriaus (-ių) vardo negalima naudoti Modifikuotai versijai reklamuoti, išskyrus Autoriaus teisių turėtojo (-ų) ir Autoriaus (-ų) indeliui pripažinti su jo / jų aiškiu raštišku sutikimu.
  5. Modifikuota arba nemodifikuota visa arba dalis Šrifto programinės įrangos turi būti platinama tik su šia licencija ir negali būti platinama su jokia kita licencija. Reikalavimas platinti šriftą su šia licencija negalioja jokiam dokumentui sukurtam su šia Šrifto programine versija.

Nutraukimas

Ši licencija tampa negaliojančia, jei neišpildoma kuri nors iš minėtų sąlygų.

Atsakomybės atsisakymas

Šrifto programinė įranga pateikiama „tokia, kokia yra“, nesuteikiant jokių rašytinių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias garantijas dėl tinkamumo parduoti, tinkamumo konkrečiam tikslui ir autorių teisių, patentų, prekių ženklų ar kitos teisės nepažeidimo. Jokiu atveju autoriaus teisių savininkas nebus atsakingas už jokias pretenzijas, žalą ar kitą atsakomybę, įskaitant bendruosius, specifinius, netiesioginius, atsitiktinius arba pasekminius nuostolius, susijusius su sutarties vykdymu, civilinės teisės pažeidimu ar kitais veiksmais, kuriuos lėmė šrifto programinės įrangos naudojimas ar negalėjimas jos naudoti arba kiti su šrifto programine įranga atliekami veiksmai.