A LEGO® VIP PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LEGO® VIP PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Ha VIP-taggá szeretnél válni, el kell fogadnod a LEGO® VIP program Általános szerzodési feltételeit („Általános szerzodési feltételek”). Mielott tagnak jelentkeznél a LEGO VIP programba („program”), olvasd el figyelmesen az Általános szerzodési feltételeket. Ha egyesült államokbeli lakóhellyel rendelkezel, tekintsd át a peres ügyek intézésére és a közös polgári peres eljárásra vonatkozó, alább részletezett információkat. A program a jelen Általános szerzodési feltételekben leírt promóciós és jutalmazási rendszereket tartalmazza. Az Általános szerzodési feltételek leírják többek között, hogy kik vagyunk, hogyan bocsátjuk a rendelkezésedre a programot, és milyen lehetoségek vannak arra, hogy akár mi, akár te módosítsuk vagy felbontsuk az Általános szerzodési feltételek által meghatározott szerzodést. Ha úgy gondolod, hogy hibát találtál az Általános szerzodési feltételekben [vagy módosítást igényelsz], fordulj hozzánk az ügyfélszolgálaton keresztül, hogy megbeszélhessük. A programban való részvételeddel feltétel nélkül elfogadod az Általános szerzodési feltételeket, és kötelezed magad, hogy betartod a rendelkezéseit.

Általános rendelkezések

A program egy tagsági jutalmazási és huségprogram, amelyet a LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark birtokol és üzemeltet. A cég központi bejegyzési száma 47458714 („LEGO Csoport” vagy „mi”). A LEGO System A/S a LEGO Csoport tagja. További információ: itt Az Általános szerzodési feltételekben a LEGO Csoportra vonatkozó minden hivatkozás magában foglalja egyben a LEGO System A/S céget is.

Az Általános szerzodési feltételekben a „te” vagy a „tag” elnevezés vonatkozik rád.

Ha kapcsolatba lépnél velünk, erre a címre írj:

LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark.

Ügyfélszolgálatunkkal bármikor felveheted a kapcsolatot a 00-800-5346-555-ös telefonszámon (hétfotol péntekig, 9:00 és 17:00 óra [közép-európai ido] között hívható), vagy küldj e-mailt a shoptermsandconditions@LEGO.com címre.

A LEGO Csoportnak jogában áll egyedül és teljesköruen, teljes egészében vagy részben törölni, megváltoztatni, felfüggeszteni vagy módosítani a program bármely részét (beleértve a jutalmakat és/vagy a pontokat az alábbiakban részletezettek szerint), feltéve ha a változtatás az érvénybelépés idopontjában nem okoz jelentos negatív változást a tagsági pontok értékében. Ha jelentos negatív változás áll be a tagsági pontok értékében, a tag 2 hónappal korábban elozetes értesítést kap a változásokról a VIP-fiók regisztrálásakor megadott e-mail-címre.

Az Általános szerzodési feltételek és minden változtatásuk elfogadottnak minosül: ha a VIP-kártyádat használod pontok gyujtéséhez vagy beváltásához; ha a program bármely jutalmát vagy kedvezményét rendeléshez vagy egyéb célból felhasználod; vagy ha az értesítéstol számított 30 napon belül nem küldtél be regisztrált írásos tiltakozást. Ha nem tudod elfogadni a programban beállt változásokat, a VIP-fiókod törlésével szüntetheted meg a tagságodat.

A LEGO Csoport tulajdonában lévo, világszerte megtalálható LEGO-üzletek szintén részt vesznek a programban csakúgy, mint a www.LEGO.com webhelyen található online áruházunk. A részt vevo LEGO-tulajdonú üzletek listája itt található.

Tagság

EJogosultság

A tagságra csak azok a természetes személyek jogosultak, akik betöltötték a 18.-ik életévüket, és olyan országban van a lakóhelyük, amely a program ajánlatában szerepel. A programban csak természetes személyek vehetnek részt. Cégek, társaságok és egyéb csoportosulások vagy jogi személyek nem vehetnek részt a programban. Itt található azoknak az országoknak a listája, amelyekben a program elérheto. A lakóhely a tag tényleges, fizikai lakcímét (tartózkodási helyét, elsodleges lakóhelyét) jelenti. A személy és a lakóhely adatait pontosan és az igazságnak megfeleloen kell megadni, és az igazoló okmányokat kérésre be kell mutatni a LEGO Csoportnak, a LEGO Csoporthoz tartozó szervezetnek, illetve azon MLÜ üzlet üzemeltetojének, ahol regisztrálsz.

A LEGO Csoport dönti el, hogy a jogosult személy megkapja-e a tagságot. A LEGO Csoport megtagadhatja bármely személy felvételét, aki nem teljesíti a program által megszabott feltételeket. A LEGO Csoportnak nem kell indokolnia, ha megtagadja a tagságot.

Egy tag csak egyetlen tagsági jelentkezést nyújthat be, és csak egyetlen VIP-fiókkal rendelkezhet saját jogi nevén. Két fiók esetében a kevesebb pontot tartalmazó fiókot töröljük, és a fiókon lévo összes pontot átvisszük a másik fiókba.

A tag garantálja minden megadott információ pontosságát – ez magában foglalja a következoket, de nem korlátozódik rájuk: teljes név, levelezési cím, érvényes e-mail-cím és telefonszám, továbbá kizárólagos felelosséget vállal a hibás, hiányos vagy elavult adatokért. Minden adatot, beleértve a személyes adatokat is, felhasználhatnak és megoszthatnak egymással a LEGO Csoport, a LEGO Csoport szervezetei, megbízható partnerei és szolgáltatói, valamint az MLÜ üzletek üzemeltetoi, ahogy a program megkívánja a személyes adatokra vonatkozó rész (alább), valamint a LEGO Csoport itt olvasható adatvédelmi szabályzata szerint.

Csalárd viselkedésnek minosül, ha bármely egyén, cég, társaság vagy csoport arra indít vagy biztat egyéneket, illetve engedélyezi nekik, hogy többen ugyanazt a VIP-fiókot vagy LEGO-fiókot (a fogalom meghatározása alább található) használják pontok és jutalmak közös gyujtésére.

Minden pontot és az általuk elérheto jutalmakat a jelen Általános szerzodési feltételek szabályainak és irányelveinek megfeleloen kell megszerezni, elnyerni és felhasználni. A LEGO Csoport jogosult meghozni a végso döntést a tekintetben, hogy egy adott tevékenységgel szerezheto-e pont vagy jutalom.

A LEGO Csoport nem gyujt személyazonosításra alkalmas információt olyan személyrol, aki a LEGO Csoport tudomása szerint gyermekkorú, illetve 18 év alatti fiatal.

Csalárd vagy visszatérített/törölt tranzakciók esetében a pontokat nem írjuk jóvá.

A VIP-kártya elvesztését, ellopását vagy sérülését azonnal be kell jelenteni az ügyfélszolgálati központnak. A tag bejelentése nyomán az elveszett, ellopott vagy sérült VIP-kártyát pótoljuk/újra kiadjuk (felhívjuk a figyelmedet, hogy a LEGO Csoport „A mi bolygónk” elkötelezodés jegyében az elkövetkezo években a fizikai kártyák kiadásának megszüntetését tervezi). A LEGO Csoport nem felel a VIP-kártya csalárd felhasználásáért, és azért sem, ha a tag nem teljesítette a jelen rendelkezésben foglaltakat, kivéve ha azt a LEGO Csoport szándékos kötelességszegése vagy nagyfokú hanyagsága okozta.

Tilos a pontok és a jutalmak eladása, megvásárlása, közvetítése, viszonteladása, cserekereskedelme és cseréje bármilyen ellenérték fejében. Az eloírás megszegoi, beleértve azokat a tagokat is, akik vásárlás vagy cserekereskedelem útján jutottak pontokhoz vagy jutalmakhoz, felelnek az okozott károkért, és a perköltségek is oket terhelik. A pontok és a jutalmak nem képviselnek készpénzben kifejezheto értéket, és nem cserélhetok sem készpénzre, sem ajándékkártyára.

MTagsági regisztráció

Az érdeklodo a következo módokon regisztrálhat a programba:

a) regisztrál egy LEGO-üzletben (itt kereshetok ki a programban részt vevo környékbeli üzletek), vagy felhívja az ügyfélszolgálatot a 00-800-5346-555-ös telefonszámon. Az üzletben elvégzett regisztrációt követoen e-mailt kap, amelyben a megadott hivatkozásra kattintva megerosítheti a tagságot egy LEGO-fiók létrehozásával és a VIP-kártya számának online regisztrálásával. A tagsági regisztráció folyamata csak akkor zárul le, ha a tag létrehozza a LEGO-fiókot, és hozzárendeli a VIP-kártya számát.

b) regisztrál a LEGO.com/VIP program webhelyen, és létrehoz egy LEGO-fiókot.

A tagnak a regisztráció során a következo információkat kell megadnia:

  • A tag neve (vezetéknév és utónév)
  • VÉrvényes e-mail-cím
  • Születési dátum
  • Lakóhely szerinti ország és régió

A tag kizárólagosan felel azért, hogy a fiókja hitelesítési és egyéb adatai titokban maradjanak, és kizárólagosan felel minden fióktevékenységért, kivéve ha azt a LEGO Csoport szándékos kötelességszegése vagy nagyfokú hanyagsága okozta. A tag felel azért, hogy az összes fiókinformáció naprakész legyen. A tag beleegyezik, hogy azonnal értesíti a LEGO-ügyfélszolgálatot, ha jogosulatlanul használták a fiókját, vagy bármilyen más módon sérült a biztonság.

A tagság akkor veszi kezdetét, amikor a regisztrációs folyamat végén megnyílik a VIP-fiók. Ha a jelentkezo már a program tagja, minden további VIP-fiók megnyitására vonatkozó jelentkezése érvénytelen, mert személyenként csak egyetlen fiók nyitható és tartható fenn.

VIP-fiók

A VIP-fiók olyan fiók, amelyben a tag által a program keretén belül szerzett és vásárlásra valamint egyéb célra felhasználható pontok gyulnek az Általános szerzodési feltételek által világosan meghatározott keretek között.

LEGO VIP-kártya

Miután a tag regisztrálta a VIP-fiókját, egy elektronikus VIP-kártya készül a részére, amely az Apple Passport App vagy a Google Pay segítségével érheto el. A tag kérésére fizikai VIP-kártyát is kiküldünk a részére, de – összhangban a LEGO környezetvédelmi elkötelezodésével – ez a szolgáltatás az elkövetkezo években megszunik, mivel a VIP-kártyák szolgáltatás felelosei és a LEGO Csoport egy adott idopontban úgy dönthet, hogy nem ad ki fizikai kártyákat sem újonnan, sem ismételten.

LEGO-azonosító

A tagok LEGO-fiókhoz tartozó azonosítója („LEGO-azonosító”) személyazonosításra szolgál, például jutalmak igénylésekor, az online VIP-fiók megtekintésekor és a VIP-fiók beváltási központjába való belépéskor. A LEGO-fiók, és ezáltal a LEGO-azonosító megléte a programban való részvétel elofeltétele. A tag felel azért, hogy a LEGO-azonosítót senki se használja jogosulatlanul, továbbá biztosítania kell, hogy jogosulatlan külso fél ne férhessen hozzá a LEGO-fiókhoz. Ha felmerül a LEGO-azonosító jogosulatlan használatának gyanúja, azonnal értesíteni kell a LEGO-ügyfélszolgálatot.

A tagok státusza

A LEGO Csoport fenntartja a jogot, hogy különleges jutalmakat, promóciós ajánlatokat és tevékenységeket ajánljon a tagok egyes csoportjainak a programban végzett aktivitásuk alapján, nem kizárólagosan figyelembe véve például a gyujtött pontokat és a pontelozményeket, a lakóhely szerinti országot, a vásárlási elozményeket, a termékpreferenciákat és a jutalomelozményeket. Az ilyen különleges jutalmak, promóciós ajánlatok vagy tevékenységek, tehát az alább részletezett különleges jutalmak, promóciós ajánlatok vagy tevékenységek jellege, hatóköre, idotartama és elérhetosége végigkíséri az ajánlatot/tevékenységet, és idoszakosan változhat.

Pontszerzés

Általános tudnivalók

A program lehetové teszi a tagoknak, hogy huségpontokat („pontokat”) gyujtsenek, és (az alább részletezett) „jutalmak” megszerzésére használhassák oket egyénileg és kizárólag a saját fiókjukhoz kapcsolódóan. A program úgy is felépülhet, hogy bizonyos kedvezményeket kínál a tag jelenlegi „beváltható” pontjainak (tehát a még be nem váltott pontok) egyenlege vagy „programbeli” pontjai (tehát a tag által gyujtött összes korábbi, beváltott vagy nem beváltott) alapján. A LEGO Csoport fenntartja a jogot, hogy felelosségvállalás és a tag értesítése nélkül részben vagy teljesen felfüggessze, lezárja, újraértékelje vagy módosítsa a belso pont- és jutalomrendszer felépítését, az ajánlatokat, a termékeket és a szolgáltatásokat. A LEGO Csoport idoszakosan kedvezményeket vagy elonyöket kínálhat fel a tagnak a tag meghatározott számú pontjai beváltása ellenében és/vagy a tag pontosan meghatározott tevékenysége eredményeként („jutalmak”). A jutalmak magukban foglalhatják (de nem ezekre korlátozódnak): az olyan kedvezményeket, amelyek LEGO-termékek a LEGO.com webhelyen vagy a résztvevo LEGO-üzletekben, az MLÜ üzletekben, a LEGOLAND és LEGO Discovery Center központokban lévo üzletekben történo vásárlásakor járnak; a LEGO® termékek digitális képeinek letöltését, amelyek azonnal elérhetové válnak, vagy fájl formájában kerülnek kiküldésre az e-mail-címre; valamint a LEGO.com webhelyen vagy külso webhelyeken kedvezményekre és beváltható termékekre (például a LEGOLAND parkokba szóló jegyekre) jogosító utalványkódokat. A tag a VIP beváltási központban lévo saját oldalán mindig látható lesz a beváltásra ajánlott jutalmak listája, valamint a kapcsolódó felhasználási feltételek. A LEGO Csoportnak kizárólagos jogában áll megszabni a jutalmak jellegét és a kedvezmények vagy elonyök megszerzésére jogosító pontok vagy tevékenységek számát, amely bármikor és idoszakosan változhat, korlátozott ideig állhat rendelkezésre, és módosulhat. Egyes jutalmak csak korlátozott számban állhatnak rendelkezésre, és érkezési sorrendben vehetok át. A LEGO Csoport fenntartja a jogot az elérheto jutalmak módosítására, kiigazítására vagy felülvizsgálására. A tagok nem mindig számíthatnak a jutalmak folyamatos elérhetoségére. A LEGO Csoport vagy megbízottja vagy a jutalmat rendelkezésre bocsátó külso fél jelentosen növelheti a bármely jutalom megszerzéséhez szükséges pontok számát, visszavonhat bármely jutalmat, és szigorítást vezethet be bármely jutalomra vagy annak beváltására vonatkozóan. A jutalmak nem adhatók át, nem ruházhatók át, nem cserélhetok és nem értékesíthetok. A jelen feltételek megsértésével átadott, átruházott, cserélt vagy értékesített jutalmak elkobozhatók vagy törölhetok. Csalásnak minosülhet, és a tagság megszüntetéséhez vezethet, ha a pontok jutalmakra történo beváltását – felismerheto mintázat szerint – az adott programfiók címének megváltoztatása elozi meg vagy követi. A LEGO Csoport fenntartja a jogot, hogy a jutalmakat azonos vagy nagyobb értéku jutalmakkal helyettesítse, ha a beváltandó jutalom bármely okból nem érheto el. Az értékesítési pontokon, online, televíziós és nyomtatott hirdetésekben, promóciós csomagolásokon és a programhoz kapcsolódó egyéb anyagokon ábrázolt jutalmak csupán illusztrációk. A tényleges jutalom eltérhet a képen ábrázolttól.

A program számításai a tag VIP-fiókjában jóváírt pontok mennyiségén alapulnak. A pontok számítási módszere szerte a világon azonos, de egy adott termék vásárlásakor megszerezheto pontok száma országonként változik az eltéro ár következtében. A pontok és a jutalmak kiosztásának alapelvei itt olvashatók, és rendszeresen frissülnek.

A pontok csak a jelen Általános szerzodési feltételekben vagy az egyes jutalmakhoz, promóciós ajánlatokhoz és tevékenységekhez idoszakosan meghatározott feltételekben kijelölt célokra használhatók fel. A pontoknak nincs készpénzben kifejezheto értékük: abból a célból gyujthetok, hogy a tagok kedvezményt kapjanak bizonyos vásárlásokból, vagy beváltsák a beváltási központban elérheto jutalmakra.

A tagok a tagság kezdetétol fogva gyujthetik a pontokat. A pontok csak a tag egyéni VIP-fiókjában írhatók jóvá azokhoz a vásárlásokhoz vagy tevékenységekhez, amelyeket a tag személyesen valósított meg, hacsak a jelen Általános szerzodési feltételek vagy az egyes jutalmakhoz, promóciós ajánlatokhoz és tevékenységekhez idoszakosan meghatározott feltételek másképp nem rendelkeznek. A pontok jóváírása a VIP-fiókban a fizetéssel egy idoben történik. Felhívjuk a figyelmedet, hogy telefonos és online vásárlás esetén a fizetés a pontszerzésre jogosító megrendelés feladásakor történik. Fizetés után 24 óra is eltelhet, amíg a szerzett pontok megjelennek a VIP-fiókban, vagy elérhetové válnak a beváltási központban.

A pontokat LEGO® termékek erre feljogosító vásárlásával lehet megszerezni a LEGO üzletekben, a LEGO.com webhelyen, a részt vevő MLÜ-üzletekben, továbbá a LEGOLAND® Parkok és a LEGOLAND® Discovery Center központok részt vevő üzleteiben. Pontszerzésre jogosító vásárlásnak minosül minden értékesítheto szolgáltatás vagy termék vásárlása, kivéve az ajándékkártyákat. A tag más módon is szerezhet pontokat, a LEGO Csoport e-mailekben vagy online közleményekben idoszakosan megjeleno tájékoztatásának megfeleloen. A LEGO Csoport szintén kizárólagosan jogosult arra, hogy „bónuszpontokkal” jutalmazzon bizonyos tevékenységeket (mint például a gyors jelentkezés vagy a gyakori aktivitás). Az ilyen bónuszpont-promóciókra további szabályok és korlátozások lehetnek érvényesek.

Ahhoz, hogy a tag pontokat szerezzen egy LEGO-üzletben vagy részt vevo MLÜ üzletben, a vásárlással egy idoben be kell mutatnia a VIP-kártyáját. A LEGO.com webhelyen történo online vásárlás esetén a tag akkor szerezhet pontokat, ha vásárlás elott bejelentkezik a LEGO-fiókjába (a LEGO-azonosítójával).

Telefonos vásárlás esetén a tag akkor szerezhet pontokat, ha elozoleg már regisztrálta VIP-tagságát, és a telefonos rendeléskor megadja a VIP-kártyája számát.

A pontok csak akkor érvényesek, ha szigorúan megfelelnek a LEGO Csoport által kijelölt és eloírt követelményeknek, a tag pedig nem kísérelheti meg a pontszerzést olyan eszközökkel (beleértve, de nem kizárólagosan a scriptet, a robotokat vagy más automatizálási eszközöket), amelyek csak imitálják a követelményeknek való megfelelést.

A LEGO Csoport fenntartja a jogot, hogy levonja a pontokat annak a tagnak a fiókjából, aki jogtalanul szerezte meg oket.

A rendeléshez tartozó postázási és szállítási költségek nem adódnak hozzá a szerzett pontokhoz. Egyes országokban (mint például az Amerikai Egyesült Államok és Kanada) az adók elkülönülnek az értékesítési ártól, ezért nem számítanak bele a pontszerzésbe.

A pontokat nem lehet ajándékkártya vásárlására fordítani, de érvényes ajándékkártyával történo vásárlással szerezhetok pontok.

A LEGO Csoport nem vesz részt a tag és bármely MLÜ üzlet üzemeltetoje között létrejött szerzodésben, illetve a LEGO Csoport nem felel az MLÜ üzlet üzemeltetoje által rendelkezésre bocsátott javakért és szolgáltatásokért. Vitás ügyekben az MLÜ üzletek üzemeltetoi, mint eladók, kizárólagos felelosséget viselnek az általuk értékesített javakért és szolgáltatásokért.

Az alább részletezett ‘Külso felek telephelyei és szolgáltatásai’, fejezet értelmében a LEGO Csoport nem felel a külso felek által rendelkezésre bocsátott jutalmakért.

Egyéb huségprogramok

Az MLÜ üzletek üzemeltetoinek egyéb hasonló ügyfélprogramjai is lehetnek, és részt vehetnek ilyenekben. A programban való tagság nem ruház fel az MLÜ üzletek üzemeltetoi vagy üzlettársaik által muködtetett egyéb programok jogosultságaival, és nem jogosít fel juttatásaira.

Pontok beváltása

Általános rendelkezések a pontok beváltásához

A pontokat a beváltási központban, valamint a jogosult LEGO-üzletekben, MLÜ üzletekben és a LEGO.com webhelyen lehet jutalmakra váltani. A pontok nem válthatók át sem készpénzre, sem ajándékkártyára. Pontokat szerezni minden jogosult LEGO-üzletben, MLÜ üzletben és a LEGO.com webhelyen lehet, de a pontok beváltása csak a tag lakóhelyének országában lehetséges.

A pontokat nem lehet a megszerzésükkel azonos tranzakcióban beváltani, hacsak másképp nem rendelkeznek egy, a LEGO Csoport által meghirdetett ajánlat vagy promóció felhasználási feltételei.

A pontokat csak abban az országban lehet beváltani, ahol a program elérheto. Az országok listája, valamint a pontok rendszeresen frissülo országonkénti értéke itt található. A pontok értékét az adott országban érvényes pontértékek alapján számítjuk ki. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a LEGO Csoport a programmal való visszaélésnek tekinti, ha egy tag a programot úgy próbálja saját hasznára fordítani, hogy az egyik országban szerzett pontokat egy másik országban váltja be, vagy rendelésének kiszállítását egy másik országba kéri. Az ilyen fajta vásárlások esetenként megengedettek, a tevékenység ismétlodo jellege azonban VIP-fiókod megszüntetését és pontjaid törlését vonhatja maga után.

A program keretén belül extra pontok nem vásárolhatóak.

Ha egy terméket a vételár visszatérítése céljából küldesz vissza, a vásárlással gyujtött vagy arra beváltott pontokat azon LEGO-üzlet vagy MLÜ üzlet visszavételi szabályzata alapján kezeljük, amelyben a vásárlás történt, például üzletben levásárolható összeg vagy utalvány formájában. A LEGO.com-on végrehajtott vásárlások esetében egy utalványkódot biztosítunk, amelynek segítségével a beváltott pontok a következo vásárlásnál felhasználhatóak. Abban az esetben, ha pontokat jutalomra váltottad be, a jutalom nem váltható vissza, a pontok pedig nem állíthatóak eredeti állapotba, kivéve, ha a jutalomra vonatkozó Általános szerzodési feltételek másképp nem rendelkeznek.

A tagok VIP-fiókjában tévedésbol jóváírt pontok vonatkozásában a LEGO?Csoport fenntartja a jogot arra, hogy ezeket a pontokat visszavonja vagy törölje. A LEGO Csoport nem tolerálja a tagok által ilyen fajta hibákkal elkövetett szándékos vagy tudatos visszaéléseket, és ezek az érintett személy tagságának azonnali megszüntetését eredményezhetik, aminek következtében valamennyi addig megszerezett pontját elveszíti, illetve eltiltják a programhoz történo késobbi csatlakozástól.

A visszaélések következményei

Amennyiben olyan visszaélés történik, amelyért a tag felelos, a LEGO?Csoport fenntartja a jogot arra, hogy a tagságot megszüntesse, pontokat vagy jutalmakat vonjon vissza, megtagadja a pontok vagy jutalmak átadását, illetve visszautasítsa a pontok vagy jutalmak beváltását.

A pontok elévülése

A VIP-fiók 18 hónapnyi inaktivitását követoen minden pont elévül. A pontszerzés és a pontok beváltása a fiók aktív használatára utal. A 18 hónapos idoszak folyamatosan görgetodik, és az aktív használattal kiindulóhelyzetbe kerül. A pontok elévülése elott 3 hónappal a LEGO?Csoport emlékezteto e-mailt küld a VIP-fiókodban megadott e-mail-címedre. A fiókot 18 hónapnyi inaktivitást követoen zároljuk. A VIP-fiók adatait 3 évnyi inaktivitást követoen töröljük. Kérjük, tartsd szem elott, hogy bizonyos kapcsolódó adatok – mint például a LEGO-azonosítók, vásárlási vagy egyéb adatok – az adott szolgáltatások adatmegorzési szabályzatának hatálya alá tartoznak. Az adatmegorzéssel kapcsolatos további tájékoztatást adatmegorzési szabályzatainkban és Adatvédelmi szabályzatunkban találsz. AZ ÖSSZEGYUJTÖTT PONTOK NEM KÉPEZIK A TULAJDONODAT, ÉS A PROGRAMON KÍVÜL NEM BÍRNAK ÉRTÉKKEL. A PONTOK OLYAN JÓVÁÍRÁSNAK MINOSÜLNEK, AMELYEKET A LEGO CSOPORT, A JELEN DOKUMENTUMBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELOEN, BÁRMIKOR VISSZAVONHAT. A PONTOK HALÁL ESETÉN, CSALÁDJOGI ÜGYEK KERETÉN BELÜL VAGY EGYÉB MÓDON NEM RUHÁZHATÓAK ÁT.

Személyes adatok, adatvédelem és ellenőrzés

A LEGO System A/S a veled kapcsolatos személyes adatokat az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfeleloen gyujti, tárolja és dolgozza fel, ideértve az általános adatvédelmi rendeletnek és az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést is.

A LEGO System A/S a program általános muködtetése céljából (például a program karbantartása, elemzés, forgalmazás stb.) személyes adataidat a LEGO Csoport egyéb tagjai, az MLÜ üzletek üzemeltetoi, beszállítóink és/vagy szolgáltatóink részére átadhatja és/vagy számukra elérhetové teheti. A LEGO System A/S ezen felül a program irányítása, további fejlesztése és népszerusítése céljából személyes adataidat azonosításra alkalmatlan, összesített, álnév alatt szereplo vagy névtelen formában feldolgozhatja. 

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy egyes jutalmakat, promóciókat és ajánlatokat a LEGO Csoport független, külso partnerei (harmadik felek) biztosítanak és muködtetnek, és ezekre vonatkozóan külön adatvédelmi feltételek lehetnek érvényben, valamint személyes adataid felhasználására vonatkozóan külön hozzájárulást igényelhetnek. A LEGO Csoport tájékoztat, ha elhagyod a LEGO-platformot, illetve -webhelyet. Kérjük, figyelmesen olvasd el a harmadik felek általános szerzodési feltételeit, mielott elfogadnád oket. A közösségi média platformjain történo tartalommegosztáshoz szintén jóvá kell hagynod az adott platform általános szerzodési feltételeit. A LEGO Csoport nem vonható felelosségre személyes adataid bármelyik harmadik fél által történo feldolgozásáért.

További információt arról, hogy a LEGO System A/S hogyan dolgozza fel személyes adataidat, ideértve az érintett személyként téged megilleto jogok megismerését, az Adatvédelmi szabályzatban találsz a webhelyünkön: www.LEGO.com/privacy. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az Adatvédelmi szabályzatot rendszeresen frissítjük, így azt javasoljuk, gyakran tekintsd át, hogy minden változásról biztosan értesülj.

Ellenorzés

A LEGO Csoport fenntartja a jogot arra, hogy a programban részt vevo bármely fiókot bármikor és az adott tag elozetes értesítése nélkül ellenorizhesse a program szabályainak való megfelelés biztosítása érdekében.

Amennyiben egy ilyen ellenorzés során eltérésre vagy szabályszegésre derülne fény, a pontok és jutalmak feldolgozását és/vagy felhasználását késleltethetjük, amíg ezen eltérések vagy szabályszegések számunkra kielégíto módon nem rendezodnek. Az ellenorzések idotartama alatt és az ellenorzések eredményeinek rendelkezésre állásáig a tagok számára, kizárólagos döntésünk szerint, megtilthatjuk a pontok beváltását, illetve a programhoz kapcsolódó jutalmak, szolgáltatások vagy kedvezmények felhasználását.

A LEGO Csoport továbbá fenntartja a jogot arra, hogy ellenorzés céljából a LEGO Csoportba tartozó entitásokkal, MLÜ partnerüzleteivel, megbízható partnereivel és szolgáltatóival, továbbá ezek megbízottjaival információkat cseréljen.

Felelosség és a felelosség korlátozása (Németországon kívüli tagok esetében alkalmazandó)

Sem a LEGO Csoport és entitásai, sem az MLÜ üzletek üzemeltetoi nem vonhatók felelosségre semmilyen olyan veszteségért, költségért (többek között ideértve az ügyvédi költségeket is), balesetért vagy kellemetlenségért, amely a pontok vagy jutalmak felhasználásával kapcsolatosan vagy valamely partnertol rendelt jutalom hiányossága vagy meghibásodása eredményeképpen merül fel, kivéve, amennyiben ez a kár vagy veszteség szándékos kötelességszegés vagy súlyos gondatlanság eredménye, hacsak az alkalmazandó jogszabályok másként nem rendelkeznek. A jelen megállapodásban semmi sem korlátozhatja a LEGO Csoportnak az alkalmazandó jogszabályok értelmében vett felelosségét.

Hacsak a fentiek másként nem rendelkeznek, illetve az alkalmazandó jogszabályok értelmében, a LEGO Csoport nem vonható felelosségre semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely a program megszüntetésébol vagy megváltoztatásából ered. A törvényileg eloírt vagy javasolt, egyes országokra vonatkozó változtatások okán a LEGO Csoporttal szemben a tagok által semmilyen kártérítési igény nem támasztható.

Amennyiben a jelen Általános szerzodési feltételek vagy az alkalmazandó jogszabályok értelmében a LEGO Csoport felelossége állapítható meg, a tagok felé jogorvoslatot kizárólag az elveszett pontok vagy jutalmak visszaállítása jelent (ez utóbbi, ha van rá mód, vagy egyéb, a LEGO Csoport által meghatározott méltányos, egyenértéku, összemérheto juttatás formájában).

A LEGO Csoportot a veszteségekért és károkért terhelo bármilyen további felelosség kizárt, kivéve azokat a követeléseket, amelyek az alkalmazandó jogszabályok értelmében nem zárhatók ki.

Törvény általi tiltás esetében a program és/vagy annak bármilyen jutalma érvénytelennek tekintendo. Az egyes országokban alkalmazott jogszabályok a program bevezetését vagy a tagságát szabályozó feltételekkel kapcsolatban korlátozó intézkedéseket tartalmazhatnak. A helyi törvények és rendeletek értelmében a LEGO Csoport egyes országokban vagy egyes személyek részére esetlegesen nem tudja elérhetové tenni a programot vagy annak bizonyos részeit. Az ilyen helyi törvények betartásáért a LEGO Csoport nem vonható felelosségre, és ennek megfeleloen fenntartja a jogot arra, hogy egy adott tag részvételét a programban megszüntesse, és az érintett tag addig összegyult pontjait vagy jutalmait törölje. Amennyiben egy adott jutalom elérhetosége megszunik, a LEGO Csoport azt egy azonos vagy nagyobb értéku kedvezménnyel helyettesítheti. A program pontjai vagy jutalmai készpénzre vagy ajándékkártyára nem válthatók.

A harmadik felek (ideértve az adóhatóságokat) által a program tagsága, pontjai és/vagy jutalmai kapcsán támasztott követelések a tag felelosségét képezik.

Felelosség és a felelosség korlátozása (kizárólag Németországon belüli tagok esetében alkalmazandó)

A szándékos és súlyos gondatlanságért a LEGO Csoport felel. A LEGO Csoport felelos továbbá azon kötelezettségek gondatlanságból eredo megszegéséért, amelyek teljesítése elengedhetetlen a szerzodésnek a jelen Általános szerzodési feltételeknek megfelelo, szabályszeru teljesítéséhez; amelyeknek megsértése kockáztatja a szerzodés céljának a jelen Általános szerzodési feltételeknek megfelelo megvalósulását; és amelyeknek betartása rendszeres hivatkozások tárgyát képezheti. Utóbbi esetben a LEGO Csoport felelossége kizárólag az elorelátható, jellemzo szerzodéses károkozásra vonatkozón érvényes. A LEGO Csoport nem vonható felelosségre a fentiekben említetteken kívüli egyéb kötelezettségek kismértéku, gondatlanságból eredo megszegéséért.

A felelosség elobbiekben említett kizárása nem érvényes az életet, testi épséget vagy egészséget ért károk esetében. A termékfelelosségre vonatkozó jogszabályok értelmében vett felelosség változatlan marad.

A PROGRAM MŰKÖDÉSI HIBÁI ÉS IRÁNYÍTÁSA

A LEGO Csoport nem felelős a megszakadt, megszakított, nem elérhető vagy nem hozzáférhető hálózatokért, kiszolgálókért, műholdakért, internetszolgáltatókért, webhelyekért vagy egyéb kapcsolatokért; a hibás kommunikációért; sikertelen, zavart, titkosított, késleltetett vagy félreirányított számítógépes, telefonos vagy kábelen történő adatátvitelért; bármilyen hibás technikai működésért, technikai hibáért, problémáért vagy bármilyen egyéb természetű hibáért; illetve a hibás vagy pontatlan információgyűjtésért vagy bármilyen információgyűjtés hiányáért. Ezeken kívül a LEGO Csoport nem felelős és nem vonható felelősségre semmilyen számítógépet, programozást vagy nyomtatást érintő hibáért, valamint a tévedésből kiadott pontokért és jutalmakért. A tévedésből kiadott pontokkal és jutalmakkal kapcsolatosan a LEGO Csoport semmilyen esetben sem vonható felelősségre, és ezúton kifejezetten mentesíted az ezekkel kapcsolatos követelések alól. Amennyiben, bármilyen okból kifolyólag, a program működése nem a tervezettnek megfelelően zajlik, ideértve a bármilyen típusú vagy természetű hibákat, számítógépes vírusok általi fertőzöttséget, programhibákat, manipulációt, illetéktelen beavatkozásokat, csalást, műszaki meghibásodásokat vagy egyéb, a LEGO Csoport ellenőrzésén kívül eső olyan okokat, amelyek a program felügyeletét, biztonságát, igazságosságát, tisztességességét vagy szabályos működését rontják vagy befolyásolják, a LEGO Csoport fenntartja a jogot arra, hogy a programot saját megítélése alapján leállítsa, megszüntesse, módosítsa vagy felfüggessze, illetve egyéb, általa megfelelőnek ítélt módon igazodjon a körülményekhez. Abban az esetben, ha a LEGO Csoport bármilyen, az irányításán kívül eső okból a programot nem folytathatja a jelen dokumentumban rögzített módon, ideértve többek között az olyan eseteket, mint a tüzek, áradások, természetes vagy ember által előidézett egyéb típusú egészségügyi járványok, földrengések, robbanások, munkaügyi viták vagy munkabeszüntetések, vis maior események, állam ellen irányuló cselekedetek, műholdak vagy berendezések meghibásodásai, lázadások vagy polgári zavargások, terrorveszély vagy terrorcselekmények, háborúk (hadüzenettel vagy anélkül), továbbá bármilyen szövetségi, állami vagy helyi önkormányzati törvényt, határozatot vagy rendeletet, közegészségügyi válsághelyzetet, bármilyen bírósági vagy joghatósági végzést, valamint egyéb olyan okot, amely kívül esik a LEGO Csoport észszerű hatáskörén (ezek mindegyike vis maior esemény vagy történés), a LEGO Csoportnak jogában áll a program egészét vagy részeit módosítani, felfüggeszteni vagy megszüntetni.

Bármely, a programba botszkript vagy találgatásos támadás segítségével történő belépésre irányuló próbálkozás a programban való részvételi jogosultság elvesztését vonja maga után. A LEGO Csoport fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármely olyan személy részvételét kizárja és megszüntesse, aki (i) a program működését manipulálja, (ii) megsérti a program jelen dokumentumban foglalt feltételeit, a LEGO Csoport Általános szerződési feltételeit vagy bármely más, ezekben foglalt feltételt, (iii) etikátlanul vagy zavarkeltő módon jár el, (iv) szándékoltan zavaró, visszaélő, megfélemlítő vagy zaklató módon viselkedik a LEGO Csoporttal, annak képviselőivel vagy bármely más, a programhoz bármilyen módon kapcsolódó személlyel szemben, (v) a pontok állását manipulálja, megváltoztatja vagy megpróbálja megváltoztatni, (vi) a pontokat manipulálja, megváltoztatja, megpróbálja megváltoztatni, pontokat hoz létre, illetve megpróbál pontokat létrehozni vagy megpróbálja őket lemásolni, vagy (vii) összejátszik vagy megpróbál összejátszani a program egy vagy több fióktulajdonosával annak érdekében, hogy a pontszerzés céljából megosztott ismeretek és egyéb információk révén tisztességtelen előnyre tehessen szert.

Megszüntetés

Általad történő felmondás

VIP-tagságodat bármikor megszüntetheted vagy törölheted a következő módon:

  • Vedd fel a kapcsolatot a LEGO Csoporttal az ügyfélszolgálaton keresztül telefonon vagy e-mailben, az ügyfélszolgálat weboldalán. Az ügyfélszolgálat a VIP-fiókoddal kapcsolatos biztonsági kérdéseket tesz majd fel neked annak igazolása érdekében, hogy a fiók valóban a tiéd.

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy VIP-fiókod megszüntetésekor és törlésekor pontjaid is törlődnek. Fiókodat adatmegőrzési szabályainknak megfelelően töröljük.

Általunk történő felmondás

A LEGO Csoport fenntartja a jogot arra, hogy a programot megszüntesse, és ezzel együtt a tagságodat is, amelyről 2 (kettő) hónappal korábban előzetes írásbeli értesítést küld e-mailben a VIP-fiókodban regisztrált e-mail-címre.

A LEGO Csoport továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a VIP-fiókban regisztrált e-mail-címre küldött értesítést követően tagságodat azonnali hatállyal megszüntesse, amennyiben a jelen Általános szerződési feltételek értelmében vett kötelezettségeidet megszeged. Fenntartjuk a jogot arra, hogy kötelezettségszegés esetén ne nyújtsunk számodra jogorvoslati lehetőséget abban az esetben, ha a kötelezettségszegés a programmal való visszaélésből fakad, a jelen Általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint. A jelen Általános szerződési feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza a LEGO Csoportot törvényes vagy méltányos jogainak, illetve jogorvoslati lehetőségeinek gyakorlásában.

Megszüntetéskor pontjaidat töröljük, és a LEGO Csoport nem köteles arra, hogy számodra kártalanítást ajánljon fel a megszűnés idején még fel nem használt pontokért.

Vegyes rendelkezések

Harmadik felek webhelyei és szolgáltatásai

A program hozzáférhetővé tehet harmadik felektől származó ajánlatokat, vagy hivatkozhat harmadik felek platformjaira (például közösségimédia-platformok, jutalmak vagy promóciók kezelői). A LEGO Csoport a képernyőn megjelenő üzenettel tájékoztat róla, ha elhagyod webhelyünket. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy ezek a webhelyek nem állnak a LEGO Csoport ellenőrzése alatt, és a LEGO Csoport nem felel ezen weboldalak vagy platformok tartalmáért. Kérjük, vedd figyelembe továbbá, hogy ezen webhelyek, illetve platformok esetében olyan eltérő, felhasználásra és adatvédelemre vonatkozó általános szerződési feltételek lehetnek érvényben, amelyek hatáskörünkön kívül esnek, és amelyeket az adott webhelyek vagy szolgáltatások használatának elfogadását megelőzően érdemes elolvasnod és megismerned. Ezúton tudomásul veszed és elfogadod, hogy a LEGO Csoport nem felelős ezen webhelyek tartalmának vagy működésének pontosságáért, jogszerűségéért, megfelelőségéért vagy bármely egyéb tulajdonságáért. Az ezekre mutató hivatkozások megjelenítése nem foglalja magában az adott webhelynek a LEGO Csoport általi jóváhagyását, illetve a webhely működtetőivel fennálló bármilyen kapcsolatot.

Egyes, a program keretein belül elérhető jutalmakat és promóciókat harmadik felek kínálnak/szállítanak. A LEGO Csoport nem tehető felelőssé ezen jutalmak szállításáért, bármely termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos kifizetésért, illetve bármilyen egyéb, az ezekhez a jutalmakhoz vagy promóciókhoz kapcsolódó feltételért, kikötésért, garanciáért vagy biztosítékért. Bármilyen, ezekhez a jutalmakhoz vagy promóciókhoz kapcsolódó ügy kizárólag közötted és a jutalmat vagy promóciót kínáló, illetve szállító harmadik fél között állhat fenn.

Jog, joghatóság

Jelen szerződés tekintetében kizárólag a dán jog az irányadó, illetve a jelen szerződés a dániai koppenhágai városi bíróság (City Court of Copenhagen) kizárólagos joghatósága alá tartozik. Ez abban az esetben is érvényes, amennyiben a tag dániai illetőségű személy, illetve, amennyiben nem az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosa; feltéve, hogy az azon rendelkezések által a tag számára biztosított védelem, amelyektől a tag lakóhelye szerint alkalmazandó jogszabályok értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni, változatlanok maradnak. Amennyiben a tag Dánián kívüli, de az EGT területén belüli illetőségű felhasználó, kereseteit a dániai koppenhágai városi bíróságon, illetve az illetősége szerinti ország valamely illetékes bíróságán is benyújthatja. Ezeken kívül a tag ellen az ő vonatkozásában általánosságban illetékes bíróságokon vagy bármelyik joghatósággal rendelkező helyszínen is indítható kereset. 

Amennyiben a jelen szerződés rendelkezései ellentétesek a tag illetősége szerinti joghatóság alkalmazandó jogszabályaival, az alkalmazandó jogszabályok által előírtakhoz igazodunk.

Választottbírósági rendelkezések (kizárólag amerikai egyesült államokbeli tagok esetén alkalmazandó)

A programban való bármilyen módon történő részvétellel feltétel nélkül hozzájárulsz és beleegyezel abba, hogy: (1) Az általad a LEGO Csoporttal és/vagy annak anyavállalatával, leányvállalataival és kapcsolt vállalkozásaival, illetve mindezek érintett tagjaival, tisztségviselőivel, igazgatóival és alkalmazottaival (mindezek a személyek és entitások a továbbiakban együttesen: „LEGO-entitások”) szemben támasztott, a programból vagy a jelen szerződés hatályának vagy alkalmazhatóságának meghatározásából eredő, arra vonatkozó vagy azzal bármilyen kapcsolatban álló, választottbíróság által eldöntendő jogviták, követelések vagy ellentmondások (legyen szó szerződésről, szerződésen kívüli károkozásról vagy másról) kizárólagosan a JAMS által irányított, egyedüli választottbíró előtt zajló, végleges és kötelező érvényű választottbírósági eljárás útján rendezhetők, a JAMS előírásainak megfelelően; (2) ez a választottbírósági szerződés egy államok közötti kereskedelmet is magában foglaló megállapodás értelmében jön létre, és az Egyesült Államok Törvénykönyve 9. címének 1–16. bekezdésében szereplő Szövetségi Választottbírósági Törvény (Federal Arbitration Act, „FAA/strong>”) hatálya alá esik; (3) a választottbírósági eljárás helye Los Angeles, Kalifornia állam; (4) a választottbírói döntés a jelen szerződés feltételeinek, illetve bármely más, a jelen dokumentumban hivatkozott olyan szerződésnek a hatálya alá esik, amelyet az adott felhasználó a webhellyel kapcsolatosan esetlegesen megkötött; (5) a választottbíró az FAA-val összhangban álló kaliforniai törvényeket. illetve a vonatkozó elévülési szabályokat alkalmazza, és tiszteletben tartja a törvény által elismert, titoktartásra vonatkozó kérelmeket; (6) egy követelés sem dönthető el választottbíróság által csoportos vagy reprezentatív alapon, a választottbírósági döntés kizárólag az általad és/vagy az adott LEGO-entitás által meghatározott egyéni követelésekre alkalmazható; a választottbíró nem vonhatja össze vagy egyesítheti a hasonló helyzetben lévő külön személyek vagy felek követeléseit; (7) a választottbírónak nem áll jogában büntető jellegű kártérítést megítélnie veled vagy valamely LEGO-entitással szemben; (8) abban az esetben, ha az adott LEGO-entitással szembeni választottbírósági eljárás indításához szükséges adminisztrációs díj és előleg összege 125 USD feletti, és nem áll módodban (vagy a JAM szabályai szerint nem vagy köteles) az ezen összeget meghaladó díjakat és előlegeket kifizetni, a LEGO Csoport kifizeti és/vagy a nevedben továbbítja az összeget a választottbíró által meghatározott végleges megoszlásától függően. Ezenfelül, amennyiben igazolni tudod, hogy a választottbírósági költségek a peres eljárás költségeihez viszonyítva számodra túlzóak, a LEGO Csoport vállalja a választottbírósági eljárással kapcsolatos benyújtási és meghallgatási költségeid olyan mértékű fedezését, amelyet a választottbíró szükségesnek vél annak érdekében, hogy az eljárás ne legyen számodra túlságosan költséges; és (9) a fenti (6) albekezdés kivételével, amennyiben ezen választottbírósági rendelkezések bármelyik része érvénytelennek, végrehajthatatlannak vagy törvénytelennek bizonyul, illetve más módon a JAMS szabályaival ellentétes, a választottbírósági rendelkezések többi része érvényben marad, és a feltételeknek megfelelően úgy értelmezendő, mintha az érvénytelen, végrehajthatatlan, törvénytelen vagy összeférhetetlen rész nem szerepelne benne. Amennyiben azonban a (6) albekezdés bizonyul érvénytelennek, végrehajthatatlannak vagy törvénytelennek, a jelen választottbírósági rendelkezés egésze semmisnek minősül, és sem te, sem a LEGO Csoport nem jogosult a köztetek fennálló jogvita választottbíróság általi rendezésére. További információt a JAMS-ről és a JAM szabályairól weboldalunkon, a www.jamsadr.com címen találsz.

LEGO System A/S 2019